Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Mladi kamerman i napaljena zena

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Snimanje filma od ljubavi dvoje mladih

Ralph...dječarac s kojim sam djelila djetinje trčBiiiiP i igrarije po osunčanim �arenim poljima Burgundije. Jurio je svakom prilikom zamnom s očevom kamerom, da me snima pa sam ga iz zezanja prozvala kamerman. Malen, nesta�an, sladak i vječito zaljubljen u mene on je sad odrastao, nefeminiziran i markantan modni kreator. Sjedi (nakon 6 godina neviđanja) pored mene za stolom terase londonskoga kafića, dok se isprepliću zvuk glasa Franka Sinatre i zvukovi zlatnog li�ća rasplesanog jesenjim vjetrom. Ralph se razvio u vrlo zgodnog mladića s izmje�anim crtama majke i oca. Plav pogled s iskrenim zjenicama preuzeo je od majke Francuskinje kao i maslačnu put. Duguljast nos s laganim povijenjem dodjeljen je od oca. Otac mu je bio Grk koji je radio u Parizu te tako upoznao Ralphovu majku. Na moju sada�nju sreću, tako je i nastao Ralph. Ralphova crna i sjajna kosa poput panterine dlake bila je malo razbaru�ena i ona se savr�eno uklapala uz njegov stil kako sla�e krpice na sebe i visinu njegova tijela. Bio je poprilično vi�i od mene. Glavu i vrat senzualno bih pru�ila kad bih mu na stoječki tra�ila pogled. Ono �to mi se posebno svidjelo na njemu bile su čake i prsti dakako. Kad mu gledam u duge i lijepe prste, rekla bih da je pijanist. Kad mu pogledam lice, svakako bih pomislila da je slikar, a gradja tjela bi me opet zbunila i pomislila bih da je maneken. On je uostalom bio to sve. Dok je imao 7.g. počeo je kod svoje majke profesorice poduku sviranja klavira i u tome se usavr�io kao akademski pijanist, no on svira samo sebi za du�u. Ne tra�i svojoj svirci publiku. Sjećam se da je u gimnaziji imao nekoliko izlo�bi svojih slikarskih djela i taj posao mu se predviđao, no bri�no njegovan mamin dečko koji obećava je zavr�io u svijetu kiča, �arenila, mode, ukusa i neukusa, manekenki i manekena i promiskuiteta.

"Desiree, ovaj posao sada mogao bih raditi do smrti ako modna industrija nastavi ovakvim tempom." - potpuno je ispunjeno govorio o svome poslu i svojoj modnoj kuci Rablo koju je nazvao prema imenu njemu omiljenog slikara Piccassa s tim da je na "Pablo" kao prvo slovo dodjelio prvo slovo svoga imena. Njegova modna kuća osmi�ljavala je kreacije isključivo za �ene. Unio je kao trend "strukirani" boho-style. Hrpa pohvala modnih kritičara pr�ti njegovim egom. Ja mu se divim kao kreatoru. Pričajući mi o svemu tome dogodio mi se deja vu u njegovu pogledu. Opet me gledao zaljubljeno kao u onim danima s Burgundije. Sjaj dok je pričao o sebi gledajući u mene dosegao je blje�tavilo novogodi�njih prskalica. Ruke su mu bile suzdr�ane, �to je bilo razumljivo. Nije znao ni�ta o mom ljubavnom �ivotu, a i da me pitao ili da me pita ne bih mu dala konkretan odgovor, jer to se samo mene tiče. Komplimentiranje moga izgleda i pjevačkog uspjeha nadoknadilo je suzdr�avanje njegovih prstiju od mojeg tijela.
-"Izgled ti je fantastičan. Uvijek si bila lijepa, ali danas kad te vidim...nisam ni slutio da će� biti takva..." - s divotom u svojim iskrenim zjenicama me gledao. . .
-"Ralph, moj izgled je zaista fantastičan, ali zato �to ima karakter." - nasmijao se uz potvrdno "naravno", a ja sam pomislila u sebi "naravno da mu�karac ne razlikuje izgled s karakterom i bez karakterom. Fantastičan je samo onaj izgled �ene, na kojemu im se smjesta digne BiiiiP i najvećom brzinom napune testisi." Razmi�ljajući tako u sebi da je svaki mu�karac poseban i ima karakter, sve dok mu se ne digne BiiiiP. Tad su svi isti. Tad i jedino tad. Svi di�u kao razjareni bikovi, sline po�udno kao psi i mahnito guraju BiiiiP kao da se utrkuju na Tour de Franc�.

Ralph me uvijek po�tivao i to je i sad bilo vidljivo. Ja ga pamtim kao veselog klinca najvi�e i ne�to malo kao talentiranog i posebnoga gimnazijalca. I u gimnaziji je jo� nosio kameru, no u gimnaziji svoju, digitalnu i snimao me, moj kamerman, moj voajer. Moj drkad�ija. Nisam ga nikad pitala, drka li na mene, jer pitanje nije bilo ni potrebno. Pravila sam se da ga ne vidim, dok me iz potaje snima. Sad ga vidim razvijenoga i potpuno svojeg. Ovaj put nema kameru. Ta slika njega mi se svidjela najvi�e od svih prija�njih s kamerom. Kako su se praznile ča�e napunjene vrućom lokoladom s čilijem, moje pa�ljivo slu�anje njegovih uspjeha lagano je gubilo pozornost od nemirnih misli "kakav li je ljubavnik? Da li bih mogla spojiti svoje tijelo s njegovim, a da pritom bude do kraja strastveno? svidjam mu se...to je sigurno, ali ne djeluje mi samoinicijativno �to se mene tiče...za�to? Je li to strah da ne uni�ti prijateljstvo od dječjeg vrtića, ako pukne za mnom...mora da je to." -nakon tih misli, prekrenula sam temu razgovora na samo na�e zgode i nezgode, koje smo imali bez trećih lica pa smo se smijali smjehom koji je vedrio maglu. Račun bezalkoholnih pića prepustila sam njemu da plati. Imala sam već gotov plan za njega. Nakon �to smo iza�li iz kafica, ja sam ga izazivački potap�ala po ramenu uz zapovjed: "ti lovi�" i trkom ispunjavala Hyde park . Trčao je za mnom i smijao se kao i prije bezazleno, jedino dublje. Kao pravi mu�karac. U svemu dubok. Nadam se. Trčeći brzinom iskusne gazele pred neiskusnim lavom, sprovodila sam moj plan. Ako mu poka�em stvarnost, da sam br�a od njega, povrijediti ću mu čast i ponos mu�karca pred �enom. Ako usporim i pustim ga da me uhvati, kao �to sam to radila namjerno u pubertetu, znati će da sam namjerno usporila. Ostalo je jo� samo jedno rje�enje situacije, ono solomonsko. Kao slučajno, poskliznula sam se niz vla�no li�će i pala na guzicu. Čekala sam ga u zasjedi, praveći se da me boli. Tek tad uspio me stići, a ja mu rekoh dok se smijao i dizao uz pitanje jesam li dobro:
-" Namjerno sam pala... Drugačije me ne bi ni ulovio. Kao �to nisi nikad ni dok smo bili djeca. Uvijek sam te pu�tala da me uhvati�, digne�."- pogledao me odjednom zamisljeno prislonivsi me na svoje rame, a ja se udubih u tu svoju rečenicu. Pomislih:"kako li spontane izjave uvijek imaju vi�e smisla od onih koje smi�ljamo dugo... Tako i sad ova moja ~ da nisam pala, ne bi me ulovio~... To je zbilja tako. Čovjek se najbolje pridobije kad pada, kad je očajan, a najte�e dok hoda i dok se bori. Tako je i u ljubavi izmedju mu�karca i �ene... Mu�karcu je lak�e uloviti očajnu i o njemu ovisnu �enu, nego sretnu i samostalnu."- nadalje, Ralph i ja pru�ili smo korak u�ivajući u i veselom i tmurnom parku. Odjednom me uhvatio za ruku i počeo skakutati pa sam ga i ja pratila. Pjevu�ili smo neku francusku poskočicu i ljudi bi nas u prolazu simpatično pogledali. Osjećala sam se rasterećeno i potpuno spontano, a njegov stisak ruke me obuzeo nekom čudnom stra�ću. Osjetih ju na bradavicama grudi i u mojoj nabubrenoj i vla�noj femme fatale. Njegovo disanje je postalo malo jače i zagrlio me oko struka kad smo se već nalazili na nogostupu. Poljubila sam ga brzo i suho u usne da osjetim �to osjeća. Osjećaj koji sam osjetila bio je da mi �eli dati i svoj jezik, a mo�da i... Ma sigurno. Zaustavio nam je korake kraj jednog od crvenih simbola grada Londona. Kraj telefonske govornice.
-"Moram obaviti jedan poziv."-u�ao je u govornicu, a mene je smjeh spopao. Pomislila sam da moraju obaviti razgovor njegovi dugi prsti i BiiiiP, no Ralph je konačno shvatio da �eni ne treba kamerman, voajer i drkad�ija, već mu�karac. Sad je on meni spremio zasjedu, koju sam od njega čekala jo� od prve menstrruacije.. Njegovi prsti su uhvatili kragnu moje �arene ko�ulje i povukli me u tu usku poput moje fatalne BiiiiP i crvene poput mojih bujnih usana prostoriju. Zalupih vratima i bez ikakvih riječi počela sam mu praviti poljupce na donjoj i gornjoj usni. Jezik mi je gurnuo u usnu �upljinu i rukama mazio sna�no oba brda guzice. Ubrzo je nestrpljivo gurnuo ruke u moje hlače da osjeti nje�nost i čvrstoću guzice, a ja sam zahvaljujuci tamno ljubičastim tangama odmah ko�om o ko�u osjetila njegove prste kako me �tipkaju. Nakon toga moju dugu kosu povukao je prema nazad i tako me naslonio na govornicu i ljubio vrat te grickao dio grudi u grudnjaku te ih poku�avao izvući sna�nim nabijanjem jezika pod grudnjak. Pomogla sam mu tako �to sam ga gurnula na drugu stranu govornice i počela se skidati. Bio je dovoljno nestrpljiv za moj ukus. Ba� onako kako ja volim pa se počeo i on skidati. Nakon najkraćeg mogućeg vremena, ostali smo potpuno nagi u telefonskoj kabini Hyde parka.. Lizala sam ga od vrata preko trbuha pa sve do poludignutog BiiiiP. Bio je u toj fazi već pretpostavljam preko 15cm. Glavić boje mog najnaj cvjeća azaleja, ali u svjetlijoj nijansi, a puna jaja umjetnički lijepa. Kad sam vratila svoj jezik na njegova prsa, on mi je gurnuo svoje prste i počeo svirati skale i harmonije po mom klitorisu. Znala sam da odlično svira Bachove skladbe na klaviru, no nisam znala da prstima dobro prati moju strast na nabubrenoj klitorini. Sad znam.

Primio me za guzove, a ja sam naciljala rukom njegov azalejski BiiiiP u izvor strasti. Sad će mu jo� narasti. Tako je i bilo. Lagani uzdisaji pa sve te�i i te�i stavili su moje ruke oko njegova vrata i noge oko pasa. Jahala sam ga kao konja. BiiiiP mi je najbolje sedlo. Mrdali smo bokovima. On je prodirao duboko i svakim njegovim prodorom, osjećala sam da mu raste milimetar po milimetar, ali taj milimetar bio je sna�an poput centimetra. Dodirivala sam mu desnu usnu resicu jezikom da mu odzvanja moja fatalnost u bubnjicu. Ponavljao mi je da sam fantastična s pratnjom mno�tva glasnih uzdaha. Smireni engleski mentalitet nam je pogodovao i �etači su zaobilazili tu govornicu i tako pokazali svoju veliku pristupačnost. Njegov BiiiiP takodjer je bio sve pristupačniji, digao se do kraja, a ipak vidjela su mu se samo jaja. Morala sam mu dati veću slobodu pokreta, tako da sam izvila svoje tijelo do kraja. Si�la sam s njega, okrenula mu leđa � naguzila mu se, spustila sam glavu na i dlanove na pod, a stopala dr�ala i na podu i na staklu govornice.Vijorila sam guzom i rasplenanim nogama. Gledao je u moje tijelo potpuno opijen. Djelovao je kao da nije pio �alicu vruće čokolade, već bocu najjačeg �kotskog viskija. Pogled na moje čvrste i savr�eno zaobljene guzne polutke u skakutavom pokretu imale su snagu vjetra, jer su njegove oči kovitlale poput vjetrenjače. Opkoračio me i stavio je cijelu du�inu svog ponosa u fatalnu toplinu moje �enstvenosti. Curila je na sve strane po njemu, dok je prodirao. Moja Venera je spretno plesala na vibracijama njegovog Marsa. BiiiiP me neprestano dok sam se penjala dlanovima po stijenkama kabine navi�e.Ispravila sam se i okrenula mu glavu, gledali smo se licem u lice i jebali. Dok je gledao moje polurazdvojene nabujale usne, jezikom je plesao u zraku. Guzicu je sve jače udarao, bokove �tipao i ja sam se uvijala oko svoje du�ine da bi ga ljubila usnama i jezikom u njegove usne i jezik. Dugo sam ga ljubila dok nije predorgazmički znoj potpuno zasjajio moje tijelo kapljicama zadovoljene �enstvenosti.

Svr�avala sam na njegovom pupoljku i drugom mozgu. Sve sna�nije sam ga seksala, a on rado uzvraćao najsna�nije. Vri�tali su mi nokti po njemu, a glas je grebao zamagljena stakla. Svr�avala sam na svom nekad dječarcu, slikaru, pijanistu, bezveznom drkad�iji kamermanu, a sad na mu�karcu Ralphu. Uzbudjenje svr�avanja me nosilo. Osjetih da i njega nosi. Jaja sam mu gladila prstima, a to mu je dotuklo jaja. "Aaa-aaa-aaa!"-derao se kao da ga boli, a zapravo je samo trebao svr�iti. Odavno sam se uvjerila da su tu svi mu�karci isti. Svi svrsavaju isto. Deru se isprekidano kao da ih netko lovi, a to su samo �ensko tijelo i orgazam. Tad su bespomoćni. Kucnuo je zadnji čas, plodni mi je dan i si�la sam s njegovoga BiiiiP opijena sveobuhvatnom toplinom orgazma te odlučno gurnula �upak na njegov str�eći BiiiiP. Zadnje trzajeve on je nesvjesno i neobuzdano udarao u moj �upak koji je mirisao na moju �enstvenost. Kao utopljenik hvatao se za moje čvrste grudi, kapima svoga znoja je optočio na moja ledja poput dijamanata Tiffany te me tako jo� vi�e zasjajio. Lizao mi je gornji dio leđa i vrat. Sad smo nezadr�ivo mlatarali jedno u drugo. Jaja mu osjetih na svojim klapnicama BiiiiP, koja je curila od sreće. Najjači stisak grudi mi je dao svr�avajući i svr�io je tamo gdje sam i namjestila, u �upak... A vi �ene poku�ajte se �aliti da su mu�karci manipulatori. . . Pravila igre postavljam ja, a tko ih ne �eli prihvatiti, nije za mene... Nakon ovoga svr�avanja, samo smo se jako zagrlili i bez riječi plakali od sreće... Obukli smo jedno drugo. Pogledi su jedino pričali. Nismo ni�ta mogli reći. Sve je to bio najugodniji �ok...Govornicu smo napustili ostaviv�i u njoj samo miris istinske �ene i istinskog mu�karca.
-"Desiree, nikad ne bih rekao da će mi se najveća �elja mog �ivota ispuniti. Uvijek si mi djelovala nezainteresirano i nepristupačno"- gledao me iskreno mazeći mi lice.
-"Eh Ralph, razmisli o sebi. Naravno da i neće nikad sve dok juri� kamerom zamnom kao dijete, umjesto BiiiiP kao mu�karac."- rekoh mu i namignuh.
-�Sad mi dođe da se ubijem za propu�teno, koja samja budala bio.� Pukao je i poljubio me uz osmjeh. Smijao se sam sebi i urlao od muke istovremeno. Nakon tog veličanstvenog orgazma pao je dogovor iz na�ih usana da večeramo u 21h na brodu na vodenom tepihu rijeke Themse...

Obećao je doći bez kamere. Jedva čekam da provjerim.
Objavljeno: 2012-11-30 18:55:42

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0137560 sek.| Članovi online - 6 | Gosti online: - 400 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker