Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Seksi detektiv i erotski zadatak

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Datatak na zaniljivom sekx zadatku

Svi snovi, sav polet i zanos koji sam osjećao pri otvaranju detektivske agencije, vrlo brzo su se rasplinuli kao mjehurići od sapunice, suočeni s grubom realno�ću. I ono malo klijenata �to je dolazilo zatra�iti moje usluge htjeli su u pravilu jedno te isto: da im pronađem dokaz o nevjeri njihovih bračnih partnera. U stvari, svi su oni htjeli obrnuto; �eljeli su da su u krivu, ali obično bih vrlo brzo i nepogre�ivo potvrdio njihove crne slutnje. Tako niti sada, kada se začulo grubo lupanje po vratima moga ureda, nisam imao iluzija da će biti drugačije. U�ao je nizak, debeo čovjek, s gustim crnim brkovima i zadihano upitao:
- Jeste li vi privatni detektiv?
- Da, naravno, izvolite sjesti - pokazao sam mu naslonjač preko puta mene i promotrio ga.

Prilično skupo odijelo bilo je sasvim u neskladu s bojom kravate i ko�ulje na kojoj je otkopčao zadnji gumb. Novopečeni bogata� koji ne mo�e sakriti svoje podrijetlo, brzo sam zaključio.
- Sumnjam da me �ena vara - izustio je u jednom dahu, spu�tajući svoje golemo tijelo u naslonjač.
- Razumijem! Ali jeste li se spremni suočiti sa svim posljedicama ako se va�a sumnja poka�e opravdanom, jer ponekad je mo�da je bolje da sve ostane na sumnji - mirno sam odvratio, prisjećajući se nekih prija�njih slučajeva.

- Moram znati na čemu sam - uzbuđeno je odgovorio. - Sutra ujutro idem na slu�beni put. Neće me biti dva dana i mislim da je to idealna prilika. Ovo je moja supruga - pru�io mi je fotografiju.
Već na prvi pogled bilo je jasno da je vjerovatno u pravu �to se tiče svojih sumnji. S fotografije me gledala prelijepa crnka, zanosnih oblina, barem dvadesetak godina mlađa od njega. Bilo bi pravo čudo da ga ne vara, pomislio sam, gledajući u velike oči boje badema jo� mi nepoznate ljepotice. Rekao sam mu koliki mi je honorar i on ga je bez pogovora isplatio. Dao mi je adresu, napomenuo da sutra rano ujutro odlazi na put i da će doći k meni odmah po povratku, te �urno iza�ao. Zadovoljno sam spremio sve�anj novčanica u d�ep. Sve je bilo jasno kao na dlanu.

Mlada dama će vjerojatno odmah pohrliti iskoristiti dva slobodna dana u krevetnoj gimnastici s nekim mlađim �drijepcem. Međutim, nije bilo ba� tako jednostavno. Prvi dan je pokazao kao potpuni proma�aj. Ujutro sam se dovezao pred preveliku, kičastu građevinu u podno�ju Sljemena, upravo u trenutku kada je njegov golemi mercedes izlazio iz gara�e. Diskretno mi je mahnuo i odvezao se niz ulicu. Utaborio sam se na zgodnom, sjenovitom mjestu s dobrim pogledom na ulaz njihove kučerine, opremljen grickalicama i kavom iz termosice, spreman na taj najdosadniji dio posla.

Satima se nije događalo ni�ta. Niti je ona izlazila, niti je itko dolazio k njoj. Napokon, nakon �to sam popu�io pola kutije cigareta, pojavila se na vratima, očito spremna za izlazak. Ushićeno sam zazvi�dao. Bila je jo� ljep�a nego na slici. Uske, svijetle traperice savr�eno su ocrtavale svaki djelić njenog zanosnog, vitkog tijela. Velike, čvrste grudi poskakivale su, očito neopterećene grudnjakom, ispod bijele, pamučne majice, dok je hodala dvori�nim prilazom. Sjela je za upravljač nekog fiata i krenula prema centru grada. Po�urio sam se za njom. Nakon podu�e vo�nje, zaustavila se pred trendovskim frizerskim salonom, gdje frizura ko�ta kao polovni fićo, kako se duhovito izrazila jedna moja biv�a prijateljica. Iskoristio sam priliku da kupim hamburger i coca-colu i strpljivo čekao da se pojavi. Iza�la je u prilično izmijenjenom izdanju. Kosu je tek neznatno skratila, ali joj je sada bila pro�arana svijetlim pramenovima, koji su jo� vi�e isticali njenu tamnu put.

Sljedeća postaja bila je kozmetički salon. Tu se zadr�ala du�e nego kod frizera. Prikrivajući zijevanje, jedva sam dočekao da krenemo dalje. �ivnuo sam kad sam shvatio da vozi prema izlazu iz grada, ali na moju �alost ubrzo smo se oboje zaustavili na parkirali�tu velikog supermarketa. Napravio sam nekoliko snimaka kako ulazi i izlazi na svakom mjestu na kojem smo se zaustavili, čisto radi dokumenatacije, nestrpljivo čekajući da počne prava akcija. Iza�la je nakrcana vrećicama i bio sam sasvim siguran da će sada krenuti u posjet ljubavniku. Na moje golemo razočaranje, krenula je pravo doma.

Parkirao sam se na starom mjestu i strpljivo čekao, ali ni�ta se vi�e nije događalo. Već je debelo pala noć kad sam odlučio otići. Imao sam za večeras zakazan susret koji niza�to za svijetu nisam htio propustiti. Ulazeći u kuću potpuno sam istisnuo iz glave i nju i njenog debelog mu�a, te krenuo pod tu�. Pa�ljivo sam odabrao ko�ulju i kravatu, te obukao najbolje talijansko odijelo iz svoje nevelike garderobe, i jo� sam jednom letimično bacio pogled na otvoreni "Smokvin list" na stoliću, u kojem sam zaokru�io oglas sljedećeg sadr�aja: Mlad i zgodan ljubavni par �elio bi upoznati obdarenog mu�karca za vruće susrete.
Vi�e puta sam se čuo telefonom s učtivim mladićem koji mi se predstavio kao Marko, i dogovorili smo da će mi se javiti kada dama bude spremna za susret.

Na moje veliko veselje, jučer je nazvao i dogovorili smo susret za večeras u njihovom stanu. Pokupio sam butelju vina i buket cvijeća, i krenuo u tu uzbudljivu avanturu. Vrata mi je otvorio vrlo zgodan, visok, crnokos mu�karac, �iroko se osmjehujući. Upoznali smo se u hodniku i uveo me u prostrani dnevni boravak. A tamo je, nehajno prekri�enih nogu, u kratkoj crnoj haljinici ispod koje su se diskretno nazirali čipkasti krajevi čarapa, sjedila gospođa koja je bila predmet mog cjelodnevnog motrenja. Ostao sam zabezeknuto stajati na vratima nesposoban učiniti bilo kakav korak. Ustala je i pri�la k meni s ispru�enom rukom.
- Ja sam Jasmina.
- Drago mi je konačno upoznati vas - rekla je ugodnim grlenim glasom.

Bio sam toliko zbunjen da sam joj pru�io onu ruku u kojoj sam dr�ao cvijeće, jo� uvijek nesposoban prozboriti ni riječi. Dobrohotno se nasmije�ila, misleći da je valjda uzrok moje zbunjenosti u delikatnosti situacije u kojoj se nalazimo.
- Hvala lijepa! Izvolite, sjednite - ljubazno mi je rekla uzimajući cvijeće.
- Kada me je prvi �ok pro�ao, zamalo sam se naglas nasmijao, sjetiv�i se koliko sam benzina i �ivaca mogao danas u�tedjeti da sam se samo večeras pojavio ovdje, umjesto �to sam jurcao za njom po čitavom gradu.

Sada mi je bila prilika bolje ju promotriti. Sve �to je imala na sebi odr�avalo je sna�ni, neskriveni seksepil. Kratka haljinica vi�e je otkrivala nego skrivala. Velike, bujne sise napinjale su tanki, elastični materijal i jasno su se ocrtavale dvije čvrste, nabrekle bradavice. Ovakvu haljinu mo�e nositi samo zaista hrabra �ena sa savr�enim tijelom, zadovoljno sam zaključio. Decentna �minka i nova frizura bili su sasvim u skladu s njenim prekrasnim licem. Ponovno sam se nasmije�io u sebi shvativ�i da su njeni dana�nji posjeti kozmetičaru i frizeru, tijekom kojih sam je revno slijedio, zapravo učinjeni zbog mene. Zadovoljno sam prihvatio ča�u vina koju mi je Marko natočio. Ovo će ipak ispasti najlak�i i najljep�i posao �to sam ga dosad imao. Ispili smo prvu butelju i Marko je odmah oti�ao u kuhinju po novu. Iskoristio sam trenutak i kazao joj:
- Imate sreće. Suprug vam je vrlo zgodan i pa�ljiv.
Zanimalo me kako će reagirati.
- Oh, Marko mi nije suprug - otvoreno je, sa smije�kom, rekla. - Mi smo samo dobri prijatelji. Moj suprug je puno stariji od mene. Gotovo je potpuno impotentan i bolesno je ljubomoran, a ja imam velike seksualne prohtjeve, pa koristim svaku priliku kad je na slu�benom putu kao sada.

Svidjelo mi se �to ni�ta nije krila. Marko je natočio vino i pustio laganu, opu�tajuću glazbu. Udobno sam sjedio i čekao. Nekako sam očekivao da će ona poduzeti prvi korak. Tako se i dogodilo. Ustala je polako i senzualnim pokretima prevukla haljinicu preko glave. Pred očima mi je bljesnuo par najljep�ih sisa �to sam ih dosad vidio. Krupne, ru�ičaste bradavice, neodoljivo su me pozivale da ih uzmem u usta, no ona je pre�la na skidanje čarapa. U maniri najbolje striptizete jednu po jednu je lagano svlačila. Ostala je samo u čipkastim, crnim tangicama. Neko vrijeme se njihala u taktovima glazbe, uzbudljivo milujući svoje tijelo, a onda je skinula i gaćice. Promatrao sam njenu lijepo izbrijanu pičkicu i osjećao kako mi sva krv iz krvotoka nadire u BiiiiP. Na brzinu sam svukao odjeću i zadovoljno primijetio njenu reakciju.

Zapanjeno je zurila u moj golemi, čvrsti, nabreknuti BiiiiP. S po�udom u očima primila ga je u ruku i opipavala kao da ga procjenjuje, a zatim se polako spustila na koljena i stavila ga u usta. Pu�ila ga je po�udno, s u�ivanjem. Marko joj je spremno pri�ao straga i stavio joj ga u zavrelu picu. Zastenjala je od u�itka i počela mi jo� �e�će pu�iti. Marko ju je čvrsto dr�ao za guzove i zabijao se svom snagom. Ubrzo sam osjetio kako mi BiiiiP počinje poznato pulsirati i izvadio sam ga iz njenih usta kako ne bih svr�io prerano. Čim su joj se usta oslobodila iz njih se prelomio glasan krik; već je svr�avala, strasno i glasno. Zadr�ala je jo� nekoliko trenutaka Markovu kitu u sebi, dok joj se nisu prestali grčiti svi mi�ići u tijelu, i onda ga je nje�no izvukla van.
- Uh, ovo je bilo fantastično - rekla je zadovoljno, oblizujući usne. - Idemo dalje.

Polegla me na leđa i pa�ljivo se namjestila na vrh mog BiiiiP. Rukom ga je naciljala na pravo mjesto i, uz jaki uzdah, sjurila se sve do korijena. Činilo mi se da sam uronio u veliku lavu. Ostala je tako neko vrijeme, u�ivajući u ispunjenosti koju je osjećala, a onda se počela polako dizati i spu�tati. Marko je očito poznavao sve njene prohtjeve, pa je pri�ao i prislonio svoj glavić na otvor njene guze. Umirila se na trenutak na meni, dok joj je Marko glatko kliznuo u guza, a onda je počela svoj vrtoglavi ples. Očito je bila totalno uspaljena i �eljna jebačine. Moram priznati da smo se obojica svojski trudili da ugasimo vatru koja je plamtjela među njenim nogama.

Glasno vičući čitavo vrijeme, svakih nekoliko minuta je zastajala da joj se smire grčevi orgazma, a onda bi nastavila jo� jače. Čuo sam Marka kako sve glasnije stenje i ubrzo osjetio kako se prazni u njenu guzu. U trenu su i meni popustile sve kočnice i sna�no sam svr�io duboko u njoj. Ostala je u istom polo�aju, �eleći �to du�e zadr�ati oba BiiiiP u sebi, sve dok Marko nije splasnuo i iskliznuo iz nje. Tada se nevoljko dignula s mene i krenuli smo na tu�iranje.

- Napravit ćemo kratak predah, a zatim početi ispočetka - rekla je, nje�no nam milujući genitalije ispod kapljica toplog tu�a.
Ponovno sam se sjetio svoga klijenta. Niti puno mlađi i potentniji mu�karac nije dovoljan da zadovolji jednu ovako uspaljenu �enu, a kamoli stari, debeli, vi�e nego poluimpotentni suprug. Krijepili smo se novom buteljom vina, kad sam ih onako uzgred, kao da mi je to tek tada palo na pamet, upitao bi li se mo�da �eljeli fotografirati. Izvadio sam maleni polaroidni fotoaparat koji sam uvijek nosio u d�epu sakoa, i objasnio kako sam strastveni fotograf amater.

Jasmina je sumnjičavo odmahnula glavom, ali brzo sam je uz puno truda uvjerio kako će sve fotografije ostati njima, te da meni u�itak predstavlja samo snimanje. Dalje je bilo lako. Kao �to sam i pretpostavljao bila je prava egzibicionistica. Sve sam imao na fotkama. Kako mu pu�i, kako on njoj ljubi sise, li�e joj picu. Namje�tala ga je u razne poze i zanosno gledala u kameru. Očito je u�ivala. Neumorno sam snimao. BiiiiP ju je u pičku, u guzu, u usta. Pravi pornić. Zadovoljno sam spremio fotoaparat, neopazice uzev�i i nekoliko najuspjelijih snimaka, i priključio im se. �eleći iskoristiti svaki trenutak svoje slobodne noći, do jutra nas je obojicu iscrpila.

Umoran, ali vrlo zadovoljan polako sam vozio praznim ulicama promatrajući grad kako se pomalo budi. Do�av�i kući, strovalio sam se u krevet i probudio se tek poslijepodne, upravo na vrijeme da se obučem i odjurim u ured. Sjedio sam čekajući da se klijent pojavi i zami�ljeno promatrao fotografije koje sam snimio. U očima koje su gledale u kameru jasno joj se vidjelo da u�iva u svemu �to čini. Stoga sam odlučno poderao fotografiju, i bacio je u ko� za smeće. Parajući u sitne komadiće i sve ostale slike, bio sam sve uvjereniji u ispravnost svoje nenadane odluke. Nedugo zatim začulo se poznato lupanje na vratima i znojan i zadihan, upao je Jasminin mu�.

- Jeste li imali sreće? - upitao je sjedajući u naslonjač.
- Zavisi �to pod time podrazumijevate - tajanstveno sam se nasmije�io, ali �to se tiče va�e supruge, potpuno ste progrije�ili u sumnjama.
- Gospođi nitko nije dolazio, a ona je izlazila samo u dućan i u posjete frizeru i kozmetičarki - rekao sam i pokazao mu fotografije koje sam snimio na tim mjestima.
Zadovoljno je odahnuo.

- Hvala vam, oslobodili ste me golemog tereta. Ova dva dana sam samo o tome razmi�ljao. Znate, prekosutra moram ponovno na slu�beni put. Neće me biti pet dana. Već sam ga mislio odgoditi, ali sad mogu mirne du�e otputovati.
Htio sam mu vratiti pola honorara, kako običavam u takvim slučajevima, ali je to odlučno odbio. Razuvjeren u svojim sumnjama sada se �urio �to prije otići. Gledajući ga kako zatvara vrata, razmi�ljao sam opet noći s prelijepom Jasminom koje su, znao sam to, predamnom.
Objavljeno: 2012-12-09 02:10:35

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0121260 sek.| Članovi online - 0 | Gosti online: - 394 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker