Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Iznenadni ljubavni trougao

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Ljubavni trougao izmedju muza i zene sa lepom devojkom

Kao i svaki drugi bračni par, pretpostavljam, Nina ja se često svađamo. I to najče�će oko sitnica. Tako je bilo i nedavno, samo �to je ona od "komarca napravila magarca", spakovala torbe i vratila se roditeljima..


Znao sam da su to njene buve i da će se, nakon kratkog vremena, pojaviti na vratima, uplakana i �eljna mog zagrljaja. Nina je bila prava devojčica, razma�ena, zavisna, �eljna "tatine" ljubavi koju sam joj od samog početka na�e veze, bezrezervno pru�ao. Prilično sam stariji od svoje �ene, pa mi uloga "tate jebača" prilično dobro stoji. Ovoga puta, međutim, odlučio sam da ne treba da popustim: neću je zvati i pona�aću se potpuno u skladu sa svojom prirodom.
Nije se javila ni pojavila puna dva dana. Palo mi je te�ko, jer od kada smo zajedno, nije pro�ao nijedan jedini dan da se bar jednom nismo kresnuli, a najče�će i nekoliko puta. Sada, kada sam njenim odlaskom bio li�en slatke svakodnevice, svrbela su me prepunjena muda i ti�tio jebačine �eljni BiiiiP. Po�to nisam hteo, ni imao razloga da se dalje mučim, odlučio sam da pozovem svoju nekada�nju prijateljicu Mirjanu, uvek �eljnu dobrog BiiiiP. A moj je va�io za takav. Voleo sam da BiiiiP, dok su mi se �ene sa puno poverenja podavale. Znao sam to da cenim.
Mira je u svako doba dana bila spremna za akciju. Ona je spadala u onu retku grupu �ena koja nikada nije "tvrdila pazar", smatrajući to čistim gubitkom dragocenog vremena. I bila je potpuno u pravu. Mira radodajka, kurcolomka, mudolizac, patila je od prave kurcomanije. Nikad joj nije bilo dosta. A upravo to mi je sada savr�eno odgovaralo.
Nazvao sam je telefonom i dogovorili smo se da dođe kod mene. Pojavila se tačno u dogovoreno vreme.
Zdravo Bobane! Od kad se nismo videli? Da te vidim... bogami, ne izgieda� lo�e, ne... čak bi se moglo reći u savr�enoj si formi. A.. gde ti je �enica? reče Mira u svojoj dra�esnoj ulozi naivke.
- Nina me je napustila! Vratiće se, ne brinem. Ali do tada... prosto sam �eleo da se vidimo.
- Jel? Samo da me vidi�?
Isuvi�e smo se dugo poznavali da bi među nama mogle da prođu one tako često viđene igre dvoje ljudi koji započinju kurtoazni razgovor dok im je samo seks u glavi. Odmah smo pre�li na stvar.
�akama sam joj zahvatio grudi, dok je moj jezik ne�no oblizivao njena usta. Pljuvačke su nam se spojile u jedno, kao gusta sluz koja spaja dva čvrsto uvijena gmizav ca u ljubavnoj igri. U jednom momentu zatitralo mi je u gaćama, a već sledećeg trenutka moj BiiiiP, koliko su mu sprege to dozvoljavale, ponosno se, sada sa čvrstom re�eno�ću da obavi svoj tajni zadatak, uzdigao kao opasna i preteća grba. SĆ
Mira je, zaista, bila izuzetno građena. Mo�da ne po klasičnim modnim standardima, jer sa nje je kipelo sa svih strana. Ako, međutim, imamo u vidu da postoje dve grupe �ena: one za gledanje i one druge, za BiiiiP, Mirjana je u svakom pogledu bila pripadnica ove druge vrste. Pravi kurčev raj.
Svukli smo se bez ikakvog ljubavničkog rituala. Oboje smo bili �eljni gole jebačine, napaljeni do sr�i: čvrsta i velika kurčina, pomamna i spremna pička. Natakao sam je na svoju preteću �ilu odmah, nabio sam joj ga u stajaćem polo�aju naslonjenu na zid. Spremno je podigla desnu nogu na tabue i tako mi spretno omogućila jo� dublji prolaz u svoju napaljenu pizdu. Dva plitka uboda, jedan plitko kru�ni, pa duboko sve do materice. I tako samo nekoliko puta, kada sam, sad već proključali muda, krenuo mučki da je nabadam.
- Tako... aaahhh, jebaču moj stenjala je Mira, dok sam je kao neki divljak svojim silnim ubodima nabijao na zid.
- Aaahhh izustih, dok mi je sperma �ikljala u uza ni prolaz njene BiiiiP. Natapao sam mekane zidove njene sočne i jalove utrobe svojom ustajalom spermom.
- Hej, sve mi curi niz noge, rasplodni! reče Mira dokje, sa rukom među nogama kojom je poku�ava la da zaustavi curenje polnih sokova, odlazila do kupatila.
Pratio sam je pogledom, a kada se izgubila zatvoriv�i vrata kupatila, seo sam na tabue i nemo posmatrao svoju tamnocrvenu �ilu iz čijeg je procepa curelo na parket. Mokra barica formirala se na glatkom parketu.
Bio sam zadovoljan, nekako rasterećen, i psihički i fizički. Mirjana je, s druge strane, bar onoliko dugo koliko sam je poznavao, uvek bila spremna na dobar jeb. BiiiiP nju zaista je bilo zahvalno, svi mu�karci bili su joj dobri i mali i veliki, i nadareni i oni koji se time nisu mogli pohvaliti. Primala je karu u svaku rupu na telu, ali najslađe joj je bilo da joj svr�im u usta ili pak, svuda po licu. Spermu je smatrala najlekovitijom supstancom, punu vitamina i minerala.
Da mogu skupljala bih je u teglice i koristila umesto ve�tačkih krema. To je pravi prirodni melem! često je umela da ka�e.
Jebali smo se ponovo čim se zaprana pojavila iz kupatila. Jebačina je sada, nakon prvog "svr�avanja na brzaka", trajala. Bio je red na Miru da se istakne kao "jebač". Zajahala me je ispru�enog nia podu. Bio je to pravi ples u kojem je BiiiiP, kao dervi� u transu, kru�io udarajući u vla�ne zidove zanesene pice. Mirjana je bila pravi znalac kada je trebalo kurcu zavrteti pamet. Gnječila ga je svojim vaginalnim mi�ićima koristeći tehniku koju sam sretao kod malog broja �ena. Zamamna tehnika masiranja BiiiiP vaginom i pogled na njeno debelo i lepo izvajano telo dovodili su me do ludila. Osećao sam svoja muda kako rade i spermu koja se zgu�njava pri svakom novom stisku, pokretu i nabodu Mirine "ve�tice". Onda je nakratko stala, i ne skidajući se sa BiiiiP, legla na mene i počela da me �valavi. To mi je dalo priliku da joj ga malo sad ja ubadam. Jebuckam kako mi je volja. Plitko, ali slatko. Kratko sam u�ivao u tpj pozi, jer je Mira ubrzo skočila sa moje kite, ustala, oslonila se rukama na ručke fotelje i natrćila. Kakvo guza! Veeelikooo! Mesnato! �iroko! A rupica, stisnuta, dobro oblikovanim i čvrstim salom, mala. Ne časeći ni Časka,
skočih i nabih joj ga do balčaka. Obo�avao sam ovu pozu. Omogućavala mi je da gledam svoj BiiiiP koji, onako sna�an, debeo, dugačak i taman, prodire i nestaje u mekanom mesu ra�čerečene �ene koja se strpljivo podaje svom mu�jaku. Nekakva savr�ena napetost zavladala je nad nama.
Skoncentrisani na tucanje nismo ni primetili Minu koja je već nekoliko trenutaka nemo stajala na vratima i posmatra
la prizor parenja. H Svinjojebačka! CJ jednom trenutku Mini se povratio glas.
Iznenađeni, prestali smo da stenjemo i okrenusmo se u pravcu njenog vriska.
Nina...�ta će� ti ovde?! nisam znao �ta bih drugo da ka�em u ovakvom zajebanom trenutku.
�ta ću ja ovde?!| �ta ću ja ovde?!Razvratniče jedan, dovodi� kurvetine u moju kuću! Moju kuću! A mene pita� �ta tu radim?! vri�tala je Nina na sav glas.
Smiri se... ce poku�ah da uti�am, dok sam i nespretno izvlačio crvene i otvorene gaće moje dru�benice
Mirjana se uspravila gledajući ovu patetičnu scenu. Nije| se ni najmanje zbunila, a o nelagoda ni reči.
ne prilazi mi! Gadim te se! reče Nina na granici suza, uze te�ku pepeljaru koja joj je bila na dohvat ruke i zafrljači je prema meni.
G poslednjem trenutku uspeo sam da izbegnem udara:; leteće opasnosti. Tada se ume�ala Mirjana:
Hej, nećemo da se povređujemo Nina! Smiri se. Ovo �to se desilo između mene i tvog mu�a nije ni�ta ozbiljno. Nije vredno ničije glave, ni svađe, ni suza. Hajde... hajde... te�ila ju je Mirjana, dok je onako gola sela pored nje na trosed.
Nina se, na moje divno čudo, nije opirala ute�nom glasu svoje suparnice. Mira je tada iskoristila trenutak i počela ne�no da joj miluje lice, gladi kosu i dodiruje leđa. Nina se pod ne�nom Mirinom navalentno�ću polako smirivala.
Ninice blago joj reče Mirjana, dok joj je ruka ne�no skliznula na duboki dekolte Ninine haljine.
Počela je da je otkopčava. Gledao sam u čudu, ne mogav�i da verujem sopstvenim očima. Mora da sam izgledao sme�no, onako zabezeknut sa napola izdignutim BiiiiP i naduvenim glavićem u pozi luka. Mina se potpuno prepustila, čak je počela blago da uzdi�e u ritmu Mirinog milovanja. Nedugo zatim, prizor je postao zaista fantastičan! Gledao sam u pravom čudu. Na krevtu je potpuno gola le�ala moja �ena devojčica, razjapljenih nogu, dok ju je moja jebačica slasno lizala. Jezikom je čas lickala njene no�ne prste, sisala tanu�ne bradavice, a zatim se ustremljivala na njenu devojačku picu koja se podatno otvarala njenim ustima. A Mirjana, Mirjana ju je prosto gutala, jela kao da ni�ta slađe u �ivotu nije probala. Nina je stenjala, dok se grčevito hvatala za Mirjaninu glavu koja je halapljivo oblizivala maju�nu pičku moje �ene. Počeo sam da se opu�tam i u�ivam u prizoru, a BiiiiP mi se ponovo vratio u čvrsto uzdignuto stanje. Mirjana je to primetila i onako popaljenog pozvala me da priđem Nini.
Ninice, popu�i mu ga! jednostavno joj rekla, dok se Nina bez pogovora pridigla i stavila moju karu u usta.
Sisala je kao luda. Sisanje do ludila! Mira sisa Nininu pičku, Mina sisa moj BiiiiP, a ja posmatram, stenjem i nabijam ga �eni �estoko u usta. Mudra Mira, međutim, znala je kada da prekine poludelo Ninino sisanje do mog svr�avanja. Htela je i ona ne�to za sebe. �ta drugo do lekoviti sok mojih muda.
Bobane, svr�i mi po licu, ustima, očim... Pusti ga... Ni~ na, pusti ga da me poplavi, polije, izbljuje, ostavi ne�to i za mene ne�nim, ali ozbiljnim glasom reče Mira, dok mi je pomogla da izvadim karu iz čeljusti svoje napaljene �ene.
Sam osećaj da se dve �ene bore za primat nad mojim BiiiiP, prvenstvo nad sokovima kojim su ispunjena moja jaja, doveo me je do orgazma, ejakulacije od koje je Čitavo moje telo drhtalo. A �ene?
Poslednje �to pamtim pre nego �to me je oblilo svr�avanje, jesu dve glave koje se međusobno guraju ne bi li se domogle bar kapljice vi�e od one druge. Kada sam otvorio oči, Mirjana i Nina le�ale su glava okrenutih jedna prema drugoj međusobno li�ući ostatke lepljivog soka mog izbljuvanog BiiiiP.
To je zaista bilo nezaboravno iskustvo!

Objavljeno: 2012-12-12 17:38:21

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0143239 sek.| Članovi online - 0 | Gosti online: - 420 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker