Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Studentkinja sa profesorom

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Indi student na fakultetu sa profom

�Kako jak seks�, mislio sam u sebi dok mi je njena glava bila na ramenima. Mazio sam je po leđima, guzi, nogama. �Mi ovo moramo ponoviti, zar ne? � � pogledala me nasmijana i cmoknula me u nos. �Divna si�� � prelazio sam prstima po njenom licu. ��ao mi je �to moram ići, ostala bih s vama cijelu noć.

� � ustala je i počela se oblačiti. Osjećao sam se� Čudno! Moje fantazije su se ispunile, ali osjećaj da radim ne�to �to je u suprotnosti sa mojim svjetonazorom nije me napu�tao. Zapalio sam cigaretu i stao kraj prozora. Osjetio sam Indyne ruke na ramenima i usne pri dnu vrata.

�Je li sve u redu? � � pitala me, kao da je znala o čemu razmi�ljam. �Naravno da jeste�� � trudio sam se da zvučim prirodno, primaknuo joj njegovane prste usnama i poljubio ih. �Za�to ste onako grubi prema Maji? � � okrenula se i uzela torbu sa stola. �Kako misli�� Ne razumijem? � �Pa, rekla mi je da joj uvijek zvanično odgovarate, da je ne gledate kad pričate s njom, a prema svima ste prilično srdačni.

A, i ono danas, kad je niste htjeli pustiti�� ��ao ti je �to nije ostala? � � provokativno sam se nasmijao. �O, ne� Zapravo� Ma, ne, sve je uredu, ali� Stvarno, za�to vas nervira? To sam osjetila i ja. � �Ne znam, Indy, iskreno� Nemam pojma, jednostavno me nervira. Nekako mi je sva turbo-folkerski namazana.

A, znate da ne volim taj stil, taj način razmi�ljanja, �ivota. � �A, ne biste je jebali? � Ostao sam zatečen Indynim izravnim pitanjem. Na trenutak sam bio zaboravio da sam imao jak seks sa ovom vatrenom i inteligentnom djevojkom, pa mi je njeno pitanje zaparalo u�i. ��ta, krivo se izra�avam? � � pogledala me kao da me prekorava.

�Indy�� � zbunio sam se. �Uredu, uredu� O, vi, petrarkistički raspolo�eni profesore. Nema jebanja, ima vođenja ljubavi, nema sisa, imaju grudi, nema pičke, ima venerinog brijega. Dakle� Ne biste vodili ljubav sa njom? � � napravila je grimasu i podrugljivo izgovorila �vodili ljubav�.

Iznervirala me, osjetio sam se na trenutak i povrijeđenim. �Slu�aj, mala�� � povisio sam ton i krenuo prema njoj. �Pali me kad ste grubi prema meni�� � u trenu je promijenila izraz lica i mazeći se po bokovima uvijala tijelo. Gledala me ravno u oči i pre�la jezikom po usnama.

Situacija je bila van svih mojih očekivanja. Indy je kompleksna ličnost. Ona nije niti mala jebulja, niti napaljena klinka, niti glupa studentica� Ko je ova djevojka? �Mislim da kasni�� Čeka te prijateljica. � � manir, pa�nja prema drugom, deus ex machina za situaciju u kojoj nisam imao odgovor.

�Da, u pravu ste� Dakle� Bilo mi je lijepo. � � nasmijala mi se. Pri�ao sam joj i nje�no je poljubio. �Indy, divna si.

Čujemo se. � �Čujemo se�� � cmoknula je prstić i prislonila mi ga na usne. Dugo sam stajao pred zatvorenim vratima. Nakon fantastičnog seksa, o kojem sam fantazirao, desila se situacija u kojoj me Indy svojim pona�anjem dovela pred nekoliko pitanja na koja ne samo da nisam znao odgovor, nego nisam ih ni znao formulisati.

Zvuk mobitela metrgnuo iz razmi�ljanja. �Profesore� Ima l� studentica, profesore�� � bio je to moj drug iz djetinjstva, koji me redovno zezao na račun studentica. �E, manijače, gdje si? � �Evo me u pubu, haj� na piće!� �Dolazim!� Obradovao me Goranov poziv. Odlično, mu�ko dru�tvo u pubu, �uplja priča, zezanje dobro će mi doći� Da zaboravim pitanja čija imena nisam znao.

*** Atmosfera u pubu je bila odlična. Drečavi glas Shane McGowana (veče Pougesa u pubu) izmamio mi je osmijeh. Goran, Damir, njegova kolegica Jelena, Toma sa djevojkom, Mirelom, i ja. Solidno dru�tvance.

�E, profesore, da te pitam�� � primaknuo mi se Goran, zagrlio me i kao da mi �apuće imitirao polusvijet neprosvijećenog puka � �Ima l� pičke, profesore? Jebu l� se one studentice, a? � �De, Gorane, ne seri. Čut će te ove �ene ovdje. � � odgurivao sam ga od sebe. �A, profesore, profesore, mutan si ti meni, skroz.

Aaaa�� � tap�ao me po ramenu. � �Raja, ovaj na� profesor ovdje, mnogo je zajeban lik. Sve neku finoću ganja, a �vam� Uh, ko te ne zna, ko te ne zna�� � vrtio je glavom i naiskap popio piće. � �Ja kada ga vidim� � nastavio je svoju blesavu tiradu � �Boga mi se upla�im ko će nam djecu učit�!� �Kakvi su studenti danas? Imam dojam da ih sve vi�e zanima, osim onoga zbog čega su na fakultetima.

� � pitala me Jelena, zgodna crnka, napucana kao gimnazijalska �minkerica. Crna kosa, vezana u rep, osrednje alke na u�ima. Diskretno otkopčana dva dugmeta na uskoj, bijeloj ko�ulji, otkrivala su početak procjepa između njenih ovećih grudi. Plave oči, lijepe obrve, osmijeh iskusne djevojke i boja glasa odlučne �ene.

Godilo mi je njeno prisustvo. �Pa, ne znam �ta bih ti rekao� Opće rasulo u zemlji, totalan nedostatak sistema vrijednosti osjeti se i među studentima. � � odgovorio sam općim mjestima, naime� Ova crnka je imala divan vrat, uljep�an podignutom kragnom ko�ulje, i ja sam, zapravo, �elio preći jezikom po njemu. �A, �ta je sa ovim seksualnim aferama? Čuo sam da su neki metuzalemi na Pravnom fakultetu ucjenjivali neke studentice.

� � pitao je Damir. �Ili su one ucjenjivali njih. Ahaha�� � blesavio je Goran. �Pa, to je na sudu.

� � odgovorio sam, kao da branim čast univerzitetskih profesora, sistema, dr�ave� �Gospode Bo�e, to je danas, izgleda skroz normalno. � � Tomina djevojka, inače prava malograđanska guska, koja je ubila svaku ambiciju u mom prijatelju, e ne bi li svojima dokazala da je na�la pravog mu�karca koji redovno plaća račune. ��ta je danas �Gospode Bo�e normalno�? � � izazivački sam je pitao, nimalo se ne osjećajući prozvanim, mada sam se, valjda, tako i trebao osjećati. �Pa, to�� �Koje? � � unio sam joj se u lice.

�Hej, �ta ti je? � � obratio mi se Toma. ��ta je, ne smijem da pričam sa tvojom �enom? � � ljutito sam ga pogledao. �Koji ti je, idiote? Čemu takav ton? � � Toma je osjetio da ne�to nije kako treba. �Kakav ton? Samo je pitam �ta �to�, odnosno �Gospode Bo�e normalno to�.

Dakle? � � naslonio sam se na sećiju, i prebacio ruku iza Gorana. Gledao sam je ironično u oči. �Pa, to� To� Seks!� � glasno je izgovorila i zakovala pogled u visini mojih prsa. Na trenutak je zaćutala i kao da se nečega oslobodila, nastavila mirno govoriti � �Izgleda da je danas normalno da profesori imaju seks sa tudenticama.

� �Pa, �ta misli� je li to normalno? � � mirno sam je pitao. Krajičkom oka primijetio sam da me Jelena gleda ravno u oči i zadovoljno se osmjehuje. Pravio sam se da ne primjećujem, a, zapravo, osjetio sam da mi se di�e; odlično sam se osjećao u ulozi nekoga ko dominira kako na djelu, tako i u riječima kada je po srijedi seks. Alfa-mu�jački porivi u meni su tu noć bili zadovoljeni do maksimuma.

Izjebao sam najjebozovniju studenticu na faksu (i to kako izjebao!), provociram dru�tveno prihvatljivu koordinatorku nevladine organizacije, �enu svoga prijatelja, pali se na mena zgodna pravnica iz ministarstva finansija� Kakva noć! Razvezao se razgovor o (ne)normalnosti seksa između profesora i studentica u kojem sam učestvovao povremeno. Tu i tamo razmijenio bih po koju riječ sa Jelenom, odnosno Jecom (rekla mi je da joj se tako obraćam), pokoji znakoviti osmijeh i� Razmi�ljao sam o Indy. *** �Profesore, oprostite �to vas ometam. Trebam doći do vas, ali sam izgubila ključ.

Dok se moji ne vrate, ne mogu izaći iz stana, a oni dolaze sutra popodne. Hoće li biti neljubazno s moje strane da vas zovnem da dođete do mene? � � čitao sam SMS koji mi je poslala Maja. Nije me začudilo �to mi se obraća, svi studenti imaju broj moga mobilnoga, ali poziv da dođem kod nje me je na neki način upla�io. Indy joj je zasigurno rekla �ta se desilo među nama.

Kakav jebeni seminarski rad, Maja me zove na seks. Ko je jo� vidio da profesori idu studenticama u stan i pregledavaju njihove radove. Ponovo zbunjen� Dominiram u dru�tvu svoje generacije, okru�en osobama koje su moj intelektualni i iskustveni nivo, a ne snalazim se sa onima koje bih, valjda, trebao upućivati u �ivot. Gledao sam u SMS� Lagao se da trebam pozivitivno odgovoriti, prihvatati njen prijedlog kako bih dokazao sebi da ne pravim razliku među studentima, odnosno kako bih dokazao Indy da ne diskriminiram one koji su različiti od mene, a upravo to trebam uraditi, dokazati Indy, jer iako smo imali seks ipak trebam odgojno djelovati u smislu praktičnog potvrđivanja mojih lamentovanja o po�tovanju i uva�avanju Drugog i Drugačijnosti� A, zapravo sam osjetio kako mi se grči u stomaku pri pomisli na lančić oko Majinog zgloba.

Odlučio sam prihvatiti igru: �Uredu, Majo! Napi�i mi svoju adresu. �� �Ulica Kralja Tvrtka 27, preko puta Mercatora. Treći sprat, vrata lijevo od lifta. Hvala Vam, mnogo! Unaprijed zahvalna, Maja.

� � odgovor je stigao istog trena, kao da je bio pripremljen. Ili sam samo �elio da je odgovor pripremljen, da sam samo dio igre ili igrica koje se igraju, u kojima ja ne učestvujem, a zapravo �elim biti dio njih? Nekako mi je izgledalo manje bolno da me neko uvuče u te igrice, kao da to umanjuje moju odgovornost. Jer, u njih bih u�ao jednim dijelom sebe, onim animalnim, prirodnim. Pa, ko ne bi volio imati neobavezan seks sa zgodnim i najarcanim studenticama, mladim djevojkama? Iza�ao sam iz zgrade fakulteta.

Noć je bila lijepa, lagani vjetar nosio je miris lipe iz aleje Alije Izetbegovića, miris koji me je i smirivao i podizao nivo adrenalina, istovremeno. Otvorio sam vrata tek kupljenog �Peugeota�, kroz glavu mi je pro�la misao da sam konačno i ja ostvario jednu od svojih �elja, auto kakav �elim, a ne kakav mogu imati, sjetio sam se filma �Sudar�, koji sam gledao sa svojom biv�om djevojkom, kako smo ga prekinuli na pola zaključiv�i da umjetničko djelo ne mora biti začinjeno eksplicitnim scenama nasilja i seksa, bizarnim i perverznim dovođenjem u vezu saobraćajne nesreće i seks, pitao se da li se ja mijenjam, odustajem li od čvrstih, stamenih uvjerenja� Tok svijesti prekinuo je divan glas odlučne �ene. �Profesor puno radi i izgleda kao da će nastaviti sa poslom. � � iza mene je stajala Jeca.

�O, dobro veče!� � ljubazno sam se osmijehnuo i pru�io joj ruku. Gledao sam je u oči i jedva se suzdr�avao da ne pogledam u njen divan dekolte. U nekoj laganoj proljetnoj haljini, sve čari Jecinih oblina dolazile su do punog izra�aja. Otmeno i lijepo, nenametljiv, a jak seksipil.

Duge, divne noge na �tiklama, pramen kose koji joj je padao preko lica i vrhom dodirivao rub dekoltea. Čista erotika! �A, ne kao one moje male droljice. � Pomislih u sebi i automatski se nametnu pitanje: �Za�to droljice, za�to ne samo droljica, Indy? � �Krenula sam u hotel, na neku večeru sa kolegama. Ne znam za�to, ali pomislila sam da bi ti bilo zanimljivo da ide� sa mnom.

� � mirno i polako je govorila, odavala i zainteresovanost, ali i potrebnu distancu, odnosno namjeru da se podrazumijevana distanca (tek smo se upoznali i vidjeli samo onu noć u pubu) polako ukloni. �Kako si znala da sam ovdje? � �Rekao mi je Goran. Ka�e da ti ne izlazi� iz zgrade fakulteta. � �Ah, Goran�� � rekao sam tek da ne�to ka�em.

� ��ao mi je, Jeco, imam dogovoren sastanak. � �Sa studenticom? Hahaha�� � nasmijala se i dugim prstima prekrila usne � �Oprosti, �alim se� Zapravo tako bi Goran rekao. � �Ma, lud je to lik�� � nasmijao sam se i ja � �Ali� Mo�emo se dogovoriti za drugi put. � �Uredu! �elim ti lijepu noć.

� � pru�ila mi je ruku. Blago sam se naje�io od njenog dodira. Gracioznim hodom, Jeca je krenula prema hotelu. Zbunjeno sam gledao za njom� �Kako ćemo se čuti, nemam ni njen broj telefona? � �Uzela sam broj telefona od Maria, nadam se da ne smeta.

� � okrenula se u hodu i osmijehnuv�i se odgovorila kao da mi je pročitala misli. �Ne, ne� Uredu je� Lijepo se provedi. � Mahnula mi je rukom ne okrenuv�i se. Gledao sam za njom.

Pitao se �ta se to meni de�ava. Čime privlačim �ene? Gdje idem? Ako sam bio sa Indy, odakle mi ideja da i njena prijateljica �eli isto �to i ona? Jeca, mo�da �ena �eli samo da me bolje upozna. Sjeo sam u auto i ne razmi�ljajući ni o čemu opu�teno vozio do Ulice Kralja Tvrtka 27. Muzika sa kolekcije Caffe del Mar uljep�avala je ionako lijepu noć.
Objavljeno: 2012-12-29 01:22:03

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0126908 sek.| Članovi online - 6 | Gosti online: - 479 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker