Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Samo orgazam i svrsavanje

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Da li uvek mora da bude ljubavi u seksu?

2 godine i 8 mjeseci od kraha 5 godina veze s Ruthefordom pro�lo je kao putovanje avionom na relaciji dva grada na istom kontinentu. �ećem sad sama parkom kojim smo koračali poletno zbog nas i nas i samo nas. Rutheford... Mu�karac, frajer ili mo�da samo istro�eni BiiiiP kojeg sam upoznala u discu dok sam ljetovala u Mallorci s tada�njim dečkom Xavierom. I tad kao i sad neva�an, no ipak spomenut, jer da nije bilo njegovog poklona (dvije karte za Mallorcu) povodom mojeg upisa na fakultet, ne bih bila s Ruthefordom nikada, a mo�da i bih, ali zasigurno samo povr�inski. Bilo je to vrlo vruće ljeto. Meni samo 18 godina. Tek sam upoznavala sebe i �ivot. Bila sam hrabra i smjela. Toliko hrabra da sam prevarila Xaviera već treću večer s Ruthefordom la�ući da sam na brodu s novim prijateljicama �panjolkama, a ja...Nisam bila na brodu, već na pijesku pored mora...S dj-em Ruthijem...12 godina starijim, s 3 godine propalog braka iza sebe, bistrih plavih očiju, osebujnog lica, nje�nih ruku pa tako i zagrljaja te neodoljivog jezika i BiiiiP za sve moje ulaze. Jo� uvijek se naje�im, nakon toliko godina, kad se sjetim kako jebe Rutherford. To su bili razlozi moje prevare. Ne krivim se...Svaka �ena bi to učinila na mom mjestu, no ne bi svaka priznala.

Moja smjelost stigla je do izra�aja poput �ibica do po�ara. Drugi dan, nisam zatvarala usne pred Xavierom govoreći �to sam učinila. Biti prevaren i znati je bla�e od biti prevaren i ne znati. Xavieru sam priredila ono bla�e. Tako sad zna da je sve ovo oko nas bila la�, jer ja sam podlegla noći koja mi je zatvarala oči i kovitlala uzdahe od u�itka, a otvarala oči da Xaviera uopće ne volim. Xavier se kao ljubavnik ne pamti, ali Rutherford....mmmm. Jo� uvijek ne razumijem za�to pričaju one otrcane izreke o tome da je jutro pametnije od večeri. Ja sam uvijek u noćima, otkrivala istinu, a jutrima samo novi dan. Xavier je bio slomljen, ali ne toliko da nije mogao nastaviti ljetovanje. Ja sam oti�la kući i prijateljski se rukovala i pozdravila za zauvijek. Nakon takvoga kraja snjim, otvorila sam se za novi početak...

U novi početak bila su upisani bezazleni seksualni činovi u prolazu za jednu noć ili popodne, vrlo dobro polo�ena prva godina fakulteta, nova poznanstva. Uglavnom mu�ka, a pomalo i �enska. Clara me uspje�no lizala do orgazma. U�ivala jesam i u stvarnosti i u ma�ti. U ma�ti sam se dru�ila s Ruthefordom, vodila ljubav na njegovom neumornom kurcu predatoru i kreirala sam njegovu osobnost. Da bude iskren, jer zablude umaraju; samopouzdan, jer kompleksi ubijaju, da mi se divi, jer me to raspaljuje, da nije dosadan, jer je dosada glupa i od nje bje�im. Je li uistinu bio takav, otkrila sam kad sam mu poslala jo� jedan veoma intimni email , a nakon toga, sve je krenulo u smjeru: dru�enje-veza-brak-razvod. Vezu su tiho nagovje�tavala zvona u obliku dru�enja na relaciji Mallorca - moj rodni grad Amsterdam, njegovi pokloni u obliku orhideja, mo�usa, čokolade, sandalovine, svile, komplimenata i divljenja. Veza je ubrzo zvonila 4 godine, filolo�ki fakultet u roku suma cum laude apsolviran, a ta glasna zvonjava najavljivala je brak kojega su nagovarale njegove osobine koje su bile identične mome modelu tzv."idealnoga mu�karca" i odluka da se preselim iz Amsterdama k njemu u novokupljenu kuću u Barceloni koju je kupio isključivo za djeljenje na�ega �ivota, a čime da to upotpunimo, nego na�im brakom. Nakon vjenčanja u matičnom uredu njegovog rodnog Londona, vjenčali smo se ovaj put uz prisustvo roditelja s obje strane i crkveno prema mojoj �elji u Islandu, pored gejzira, gejzira između, pored i unutar nas. Simbolično. Mi smo poput gejzira. Pr�tali smo od topline koju smo stvarali zajedno izmedju, pored i unutar nas.

Brak je bio bajkovit. Jutrima kava i doručak u krevetu, s pogledom na more. Ručci u tradicionalnim katalanskim restoranima, večere uz svijeće, kad je imao slobodno kao Dee Jay. Česti odlasci na razna putovanja, divljenja, u�ivanja, lje�karenja i moja povremena zaradjivanja u njegovom ili nekom drugom disco klubu u kojem sam pjevala hitove 70.ih i 80-ih godina pro�loga stoljeća. Novac nije bio potreban, ali rad kao potvrda moje vrijednosti mi je bio potreban. Niz zeleno brdo na�ega braka počele su se kotrljati grude snijega. Te grude bili su na�i problemi. Moja ambicija da postanem slavna glumica. Ako ne slavna, onda samo glumica. Ruthefordovo odu�evljenje, bodrenje i trud pretvorili su se u hvalu samoga sebe. Kad je prona�ao re�isera i "nagovorio" ga da glumim u filmu "La vendetta". Isprva nisam ni�ta slutila od tsunamija sreće i zadovoljstva. Kad je krenulo snimanje filma, svaka hvala upućena meni od drugih, on je meni predbacivao da je njegova zasluga. Nakon premijere i uspjeha, zarade filma, sve kritike bačene meni bile su pozitivne, a jedino je on bacao riječi "njegova zasluga". Prelazila sam preko toga u znak zahvale ne obazirući se previ�e, jer sam znala da je moj talent zaslu�an. Uspjehe sam nizala u jo� par filmova, a posljednji "La Route" zbog kojega smo morali �ivjeti u Nantesu nekoliko mjeseci me i udario i milovao. Udarci su bili Ruthijeve riječi da njega nema, ostala bih obična anonimka, a milovanja su bila pohvale i ogroman uspjeh koji mi je dao sopransku slavu. Svi su čuli za mene, a on vi�e nije mogao čuti za mene, jer talent koji sam posjedovala i posjedujem je moja zasluga.

Podsjećao me sve vi�e i vi�e na moju mamu koja je uvijek predbacivala to �to me rodila nakon moga uspjeha uz riječi: "Da te nisam rodila, ne bi bilo to ili ono..." Polagano sam se bojala i njega. Počela sam ga izbjegavati, bje�eći u seksualne avanture koristeći svako međuvrijeme svoga umjetničkog posla. Nisam se puno dvoumila skim ću ga sve varati. Nisam ga vi�e mogla podnijeti, jer je sve predbacivao. Predbacivao mi je odjeću koju bih odabrala, a on kupio uz riječi: "moja zasluga", kad bi mi se udvarali razni obo�avatelji, tje�io se rječju "moja zasluga", jer je smatrao da je dao meni jedini slobodu, novac i slavu. Kad sam shvatila da se nakon moga uspjeha ne veseli, već tje�i, odlučila sam baciti kockicu na kojoj je �estica bila razvod. Bol i ljubav u jednakom omjeru, a kraj presudan. Ne znam ni sama za�to ga se toliko sjetim. Često, ma ponekad i prečesto. Sad kad sam svoja bez slu�anja predbacivanja, kad sam u ljubavnoj vezi s Collinom, mojim kolegom glumcem. Sad kad idem k njemu. U stan. Na divljački seks, profinjeni desert zvan sperma i neobuzdani smjeh... Mogu mo�da samo jedan razlog iznijeti: "samo ljudi koji nas duboko povrijede ili tako obo�avaju gmi�u na�im mislima. Često ili prečesto. " Seks ne liječi pro�lost, ali ubla�ava sada�nje misli, jer u seksu jedino mislim na sebe i svoje zadovoljstvo.

Dodirnuv�i zvono Collinova stana, uronila sam u to sebeljublje...Tako sam sebično skidala Collina već u predvorju stana, a on je bio dovoljno glupav da počne skidati mene ne shvaćajući da ga uopće ne volim. Volim samo seks, jer mene voli seks. Do�ivljeni orgazam mi nikad ne predbacuje kad sam sretna, a mu�karac uvijek, stoga sam ih sve počela promatrati kao figure u Kinder jajetu. Igračke premazane slatkim slojevima. Nisam vi�e dala da me ometaju u sreći i jedino sam tragala za orgazmom koji mi se nesebično podavao bez uvreda, la�nih komplimenata, privida sreće i pravih suza. Orgazam je jedino iskreno �to BiiiiP daje, a ostalo je sve zabluda. Gnječila sam Collinovu glumačku guzu, lagano zaobljenu od sjedenja dok pamti scenarij i didaskalije, lizala sam mu usne nabubrene od strasti koju mu je poklanjalo moje skladno tijelo. Zatim sam ga rasprostrla na veliki okrugli krevet i �kakljala mu trbuh svojim sebičnim jezikom, gladila dlakava jaja svojim sebičnim rukama te mu počela lizati i uvlačiti BiiiiP u moja sebična usta. Uhvatio mi je glavu da mu br�e i jače pu�im, da mi ga nemilosrdno gurne do krajnika, a ja sam ga bezobrazno udarila po rukama i sjela mu inatno na već visoko podignuti BiiiiP. Bila sam �krta i nisam �eljela saugati, već samo orgazmirati i osjetiti istinu koja oslobađa.

Vri�tala sam nesputano kao divlja zvijer na njegovom ponosnom kurcu, isto kao i na nebrojenim kurcima prije njega, a i paralelno pored njegovog, a on se naivno smijao od mu�kog zadovoljstva, preponosan na svoju mu�kost, ne znajući da ne volim njega, njegov humor, njegove teme za razgovor, manire, poklone, već samo orgazam. Njegov BiiiiP, kao i sve ostale kurce tek trebam. Ah, ti mu�karci... Volim orgazmirati na kurcu. Skakutala sam po njemu, kao na trampolinu i zami�ljala da se seksam sama sa sobom. �eljela sam osjetiti samo sebe, sebe i svoj orgazam. Samo moj orgazam, samo moja sebična pohota, oohhh. Uspjela sam na �mirečki i bilo je divno osjetiti kako se isprepliću razum i nagoni i kako nagon mojeg iskona nadjačava varljivi razum, sve misli i boli, sva sjećanja. Osjetih tu iskrenost nagona. Collin mi je grlio struk pa me dr�ao za grudi palcima dirajući ispupčene bradavice. Kosa mi je bila na očima da ga ne vidim, već samo osjećaj. Osjećaj topline klizećeg BiiiiP u meni i svr�avanje. Ona, ta moja predivna, dlakava i debela breskva curila je od vladanja njegovim BiiiiP i mojim nesputanim �eljama. Zadovoljstvo je neprestano raslo i udaralao u glavu. Ubrzo sam se svr�avajući privila uz njegova čvrsta i dlakava prsa, nasloniv�i glavu i uho da čujem kako mu srce uzbuđeno kuca zbog mene. Zagrlila sam ga i stenjala u ekstazi orgazma te se opet vratila u visinu staviv�i mu ruke na moje bokove da mi ih neumorno gnječi. Slatka bol koja pojačava i upotpunjava u�itak orgazma. Brzo, br�e i sve br�e sam jahala ka drugom orgazmu. On umirao od napora nesvjestan mojeg prikrivenog sebeljublja, a ja od orgazama. Svr�avala sam opet, silovito, glasno kao da me netko proganja, a to je bio samo dugi orgazam koji me ulovio, a ja sam plakala, smijala se i grizla Collinove prste. Vri�tanje je grijalo zidove na�im toplim uzdasima i toplim usnama. Zadnji trzajevi drugog orgazma sru�ili su me na Collina i zaboravila na sve, samo na sebe NE. Zato volim samo orgazam!
Objavljeno: 2012-11-30 18:51:46

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0183949 sek.| Članovi online - 4 | Gosti online: - 1275 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker