Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Seksi snovi i dadilja koju sanjam

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Zanosna dadilja koja me cuva i ja na njoj

Na izričiti nagovor supruga pristala sam da u na�u spavaću sobu stavimo kameru; naravno, seksali smo se u svim mogućim pozama i poslije u�ivali u snimci. Osobito nam je, pak, bila va�na kad bi jedno od nas oti�lo na put; bilo je lako samozadovoljavati se gledajući je. No, jednog jutra kamera je ostala uključena. Djevojka koja nam je čuvala djecu u�la je u na�u sobu i tu počinje priča.

- Dođi lutkice da te tata poli�e. Gdje je moja lizalica? - suprug me bacio na krevet, podi�ući mi spavaćicu.
- Tvoj jezik ne mo�e pronaći put. Mora krenuti okolicom - navodila sam ga, gurajući mu glavu među svoje dojke.
Po navici, on je umetnuo kazetu u video i pustio snimku da vidi gdje je treba premotati na početak. Međutim, na ekranu se pojavila dadilja na�ih klinaca, kako upravo sjeda na �francuski� krevet.
- �to je ovo? Zaboravila si isključiti? Kad je to snimljeno? - čudio se moj suprug.
- Ostavi, da vidimo �to radi - rekla sam i namjestila se na jastuke.

Legao je kraj mene i spustio ruku na moju picu. Buljili smo u ekran ne vjerujući. Na�a dadilja, za koju nikada ne bismo rekli da se uopće seksa, legla je na krevet i počela prste uvlačiti u usta. Sisala ih je i zatim onako vla�ne spu�tala prema grudima. Milovala se preko napete haljine i uzdisala.
- O bo�e! Pa ona se misli pomaziti za stvarno - gunđao je moj suprug, zdu�no mi trljajući klitoris.

Na�a dadilja već je otkopčavala gumbe i pokazala nam svoje grudi. Tko bi rekao da ne nosi grudnjak! Onako velike grudi zahtijevale bi čvrstu potporu, ali tu smo pogrije�ili. Dojke, bijele poput mlijeka, ispale su oslobođene van i pokazale se u punom sjaju. Napete, s ogromnim tamnim kolutovima i isto takvim bradavicama. Kontrast je bio nevjerojatan. Dlanovima je trljala bradavice i vrtjela bokovima.
- Nije lo�a� daj mi svoju sisicu da ju osjetm - supruga je snimka očito uzbudila.

Nisam se bunila, jer i meni je bilo veliko zadovoljstvo gledati tako prekrasnu �enu. Kao opčinjena buljila sam u njene grudi i osjetila strahovitu �elju da ih primim u ruke. Dok je suprug sisao moju bradavicu, okrenuv�i glavu tako da vidi ekran televizora, ja sam ustreptala od �elje da se ona skine i poka�e svoju picu. Krenula je nje�no rukama preko trbuha i uvukla prste pod haljinu. Po nadizanju tkanine bilo je jasno da se mazi po klitorisu. Za to vrijeme nije ispu�tala jednu dojku iz svoje stisnute �ake. Vrhunac mog zadovoljstva postignut je kad je prste izvukla iz gaćica, uvukla ih u usta, oblizala i ponovo vratila na isto mjesto. Ne razmi�ljajući, slijedila sam njen primjer. Vla�nim prstima napipala sam svoj klitoris i gledajući nju opona�ala je u ritmu. Moj suprug sve je jače lizao moje dojke i netremice buljio u njenu igru. Ono �to smo vjerojatno oboje čekali desilo se u trenu. Svukla je haljinu i gaćice i raskrečila se upravo tu gdje sam ja sada le�ala. Kao da je znala, pičku je uperila prema kameri, i jasno nam pokazala svu njenu ljepotu. Nevjerojatno tamna, ali na opće čudenje o�i�ana na irokezicu, bila je svakako delikatesa za svakoga tko ju je mogao posjedovati.

- Ovo je super! Gdje je tvoja picica? Kako bi bilo da se i ti o�i�a�?
Nasmijala sam se suprugovom prijedlogu, začudo nimalo ljubomorna, ali u sebi sam znala da bi to svakako bila dobro do�la promjena. Dok je ona uvlačila prste u već potpuno mokru pičku, moj suprug, pod utjecajem ovog mekog pornića, jednostavno nije mogao izdr�ati. Spustio se na moj klitoris i �eljno ga počeo sisati. Prstima me dirao po usminama, a tada slijedio njen primjer i, gledajući nju, počeo uvlačiti prste u moju picu. Podizala sam stra�njicu, uzdrhtala pred samim vratima orgazma. Sve jače sam milovala svoje dojke, a tada supruga nekontrolirano povukla na sebe. Nije uspio ući u mene, jer mi je bio dovoljan pritisak njegova BiiiiP i već sam svr�avala, čvrsto dr�eći njegovu guzu. I na�a dadilja bila je na najboljem putu prema klimaksu jer se počela bacakati po krevetu i sve br�im tempom uvlačila i izvlačila prste iz svoje pice. Primila sam u sebe suprugov BiiiiP, potpuno opčinjena njenim orgazmom. Bacala se po krevetu poput bjesne �ivotinje i unatoč orgazmu nije prestajala gurati prste u sebe. Dok je suprug sve jače prodirao u mene, tra�eći moje usne, ja sam poljubac izbjegavala, namje�tajući se prema ekranu. Nisam �eljela izgubiti ni trenutka od ove uzbudljive snimke.

- Razbit ću ti pičkicu, ostat ću unutra zauvijek� ahh� - mrmljao je suprug.
Osjećala sam njegova jaja kako lupaju po mojim nogama i zami�ljala kako bi bilo krasno da je sad ona ovdje. Mo�da i da se jebe s mojim mu�em, dok joj se bijele grudi u ritmu nji�u, a ja je ljubim i slinim po njima. Nikada jo� nisam osjetila takvu �elju i, koliko god htjela okrenuti glavu, nisam mogla. Upravo se smirila i suprotno mojim očekivanjima nije se počela oblačiti. Kao da dira kućnog ljubimca, nje�no je mazila svoju picu, valjda kao zahvalu za orgazam.

Sve br�i udarci BiiiiP značili su skoro izlijvanje sperme u mene. Počela sam stiskati pičkine mi�iće i rukama potra�ila jaja. Uz uzvik zasuo me spermom i ostao le�ati na meni. Nisam ga maknula. Milovala sam ga po valovitoj kosi, gledajući kako se dadilja polagano di�e s kreveta i navlači gaćice. Čak je nosila prekrasan čipkasti ve�, �to prema njenom staromodnom oblačenju nikada ne bih rekla. Ali iznenađenjima nema kraja. Prije nego �to je navukla haljinu stala je ispred ogledala i mazila rukama dojke, a tada se priljubila uz ogledalo i počela ljubiti svoj odraz. Rukama je mazila stra�njicu i, unatoč orgazmu, osjetila sam kako me ponovno obuzima uzbuđenje.

- Maco, izgleda da nam ona fali u krevetu. Kako bi bilo da je nekako pridobijemo za grupni seks? - predlo�io je moj suprug vrlo otvoreno, iako o tome nikada prije nismo razgovarali.
Ali situacija je bila drugačija, i bilo bi glupo da oboje glumimo kako nam se ideja nije svidjela.

- Ti će� joj predlo�iti? - pitala sam, znajući da će odbiti.
- Nemoj me zezati! Pa zna� da si ti ovaj tjedan doma i mo�e� je nekako razogovorom navesti na pristanak. Poka�i joj kazetu, mo�da i nas dvoje u krevetu. Ako je ona tako djelovala na nas, mo�da ćemo i mi na nju.

Morala sam se slo�iti, �alosna �to se na�a dadilja upravo odmakla od ogledala i obukla se. Popravila je krevet, pogledala jo� jednom je li sve u redu i iza�la iz sobe. Tko zna gdje se sve zadovoljavala? Često je ostajala sama kod kuće, jer su djecu djed i baka odvodili u �etnju ili zolo�ki vrt. U takvim trenucima bilo je dogovoreno da će spremati dječju sobu i voditi računa o njihovoj odjeći. Očito, imala je vremena. Već drugog dana poku�ala sam je navesti na razmi�ljanje o seksu s nama. Suprug je bio u blizini na nekom sastanku i molio da ga nazovem ukoliko na� plan uspije.

- Tako ste zgodna i po�eljna �ena! Da sam bar ja takva� imate predivne grudi, očito jedre i �eljne dodira. Moj suprug je odu�evljen s vama, ali vam se to nikada nije usudio priznati. Naravno, ja za to znam i mogu vam reći da mi nimalo ne bi smetalo.

- Nemojte molim vas. Pa nisam ba� tako zgodna - mucala je od neugodnosti.
- Varate se! I ja kao �ena po�elim poljubiti va�e predivne pune usne, pomaziti va�e dojke i čvrsto vas dr�ati u zagrljaju, a kako neće moj suprug. Istina, nemam ba� iskustva sa �enama, ali nikad ne reci nikad.
- Nisam znala da vam se sviđam - promucala je, sjedajući na fotelju.
- I te kako! Smijem vam pokazati svoje grudi? Male su i nisu lijepe� sigurno ne kao va�e. Ali, recite mi, mogu li uzbuditi mu�karca� ili mo�da �enu? - dok sam govorila podigla sam majicu i pokazala svoje dojke, ukrućenih bradavica.
- Predivne su. Tako malene i nje�ne - rekla je ne�to sigurnijim glasom.

- Mogu li slobodno opipati va�e? Molim vas!
Gledala me jedan trenutak, a tada otkopčala haljinu do pupka.Nije govorila ni�ta, samo je bez riječi privukla moju ruku i spustila je na svoju dojku. Po�eljno sam je obuhvatila, osjećajući njenu čvrstinu.
- Kako si seksi - kleknula sam na pod i spustila usne na njenu bradavicu, dok sam joj rukama gnječila obje dojke.
Na tren je ustuknula, ali se tada naslonila oslobođena. Nisam mogla prestati. Sisala sam je uzdrhtala, dok su mi gole grudi udarale po njenim nogama.

- Oprosti, tako si lijepa� - ponavljala sam, sve dok nije prignula glavu i privukla me k sebi.
Poljubac koji sam tada dobila bio je jedan od uzbudljivijih u mom �ivotu. Nje�no se igrajući jezikom upoznavala je moju usnu �upljinu. Uzbuđenje je raslo s obje strane i ubrzo smo se na�le na podu. Između poljupca uspjela sam promrmljati:
- Zna� kako bi moj suprug bio sretan da je ovdje s nama?!
- Za to ima vremena. Mo�emo se i nas dvije prvo upoznati - govoreći, već se spu�tala među moje noge i razmaknula rukom gaćice.

Iznenađena, raskrečila sam se, očekujući njen jezik. I stvarno, počela me lizati i udarati jezikom po klitorisu, obilno slineći po pici. Odjednom, okrenula se i zaja�ila me, stavljajući svoju picu ispred mog lica. Spremno sam uvukla svoj jezik, nimalo se ne začudiv�i da nema na sebi gaćice. Lizale smo se istovremeno, slobodne i po�udne. Zrak se pomije�ao s okusom pice i postao svojevrstan afrodizijak. S malom razlikom svr�ile smo i ostale le�ati zagrljene.

- Predivna si! Jesi ikada do sad bila sa �enom? - pitala sam, igrajući se s njenim dlačicama.
- Jesam, naravno. Čudi� se tome? Ja jesam povučena, ali kad se oslobodim, ni čega se ne sramim - rekla je, milujući mi dojku.
- Sutra ću dogovoriti da djeca ostanu kod bake, a ti, ako hoće�, mo�e� oko deset doći do nas. Suprug i ja �eljno ćemo te čekati.
- Sigurna si? I suprug to �eli? A tvoja ljubomora?
- Od njega je sve i poteklo, a meni se ideja dopala. Jedva čekam.
Taj dan protekao je u stalnom zadirkivanju. Čim bi prolazila kraj mene, izmijenile bismo nje�nosti: poljubac, malo ma�enja ili brzo uvlačenje ruku pod haljine. Kako je to bilo slatko; čim je suprug stigao opisala sam �to se tog dana de�avalo. I sama moja priča izazvala je kod njega nezapamćeno brzu erekciju, grubo me pritisnuo na zid, podigao u naručje i �ivotinjski pojebao. Bilo je super.

Sljedećeg jutra, puni i�čekivanja, tu�irali smo se i pripremali za va�an događaj. Seks u troje, o kojem prije nismo ni razgovarali, ispunio je sva na�a razmi�ljanja. Minute su sporo prolazile. Napokon, bilo je deset. Ustreptali, čekali smo zvono, ali ono se nije dogodilo. U pola jedanaest ustvrdili smo da neće doći i počeli se polako skidati. Bilo bi �teta propustiti slobodno vrijeme, kad smo sami kod kuće i sigurni da nas nitko neće prekidati. U tom trenu je zazvonilo. Otvorila sam i bez riječi je za�valila na samom ulazu.

- Pobojao sam se da neće� doći - rekao je moj suprug, dok joj se sporo pribli�avao.

Prvo je meni utisnuo poljubac, a onda pri�ao njoj. Bez puno riječi počeo je podizati njenu majicu, ni ja nisam stajala besposlena, otkopčala sam joj traperice i počela je skidati. Potpuno gola stajala je kao Venera i smije�ila se. Suprug ju je odveo do spavaće sobe, ne spominjući kazetu. U međuvremenu smo odlučili da će to ostati na�a tajna. Legli smo svi na krevet, a ona je ostala u sredini. Počela sam je ljubiti, a moj suprug se primio sisanja njenih bradavica. Ni dadilja nije le�ala besposlena, rukama je potra�ila njegov BiiiiP i počela ga drkati. Čim sam se odvojila i počela spu�tati prema njenoj pičkici, suprug se podigao i gurnuo BiiiiP u njena usta. Uvukla ga je, potpuno spremna. Kako je on imao slobodne ruke, prstima je počeo obrađivati moju picu, dok sam ja zdu�no lizala njezinu, okrenuv�i guzu prema njenom licu. Naravno, kamera je bila uključena. On raskrečen iznad nje, dok ga ona sisa, ja le�im na njoj, okrenuta na trbuh i li�em je, a moj suprug prstima obrađuje moju picu. Prizor iz snova. Osjećala sam kako se počela namje�tati i ubrzavati me pokretima. Očito, odgovaralo joj je br�e i grublje lizanje. Nastavila sam čvrstim i jednoličnim pokretima jezikom i izgleda da sam pogodila ritam. Počela je podizati picu kao da prima BiiiiP u sebe. Moj suprug je to primijetio i odvojio se od nje.

Pri�ao je i rukom uveo u nju svoj već ekstremno nabrekli BiiiiP. Pod njenu guzu uspio je ugurati jastuk i tako je povisiti. Sad sam i ja bez brige lizala dalje njen klitoris; dok je on sve jače udarao u njenu picu, ni ja nisam prestajala. Svr�ila je, vri�teći od slasti. Odvojila sam se i potra�ila njene usne. Legla sam na nju i omogućila svom suprugu da BiiiiP preseli u mene, �to je on �urno i učinio. BiiiiP me �zguza�, dok sam svoj klitoris pritiskala na njen, a svoje grudi upila sam u njene i u�ivala. Suprug je izvadio BiiiiP i svr�io po mojoj stra�njici. Iako je bio gotov, legao je i nastavio me obrađivati jezikom. Dok sam do�ivljavala orgazam nevjerojatne jačine, ona me milovala po stra�njici, gurajući prste u moj anus. Kako je bilo dobro. Ma �to dobro - fenomenalno!!!

- Ovo moramo ponoviti. Cure, vrhunske ste BiiiiP - rekao je moj suprug, progurao se između nas i legao u sredinu.
Samo smo se pogledale i počele ga milovati. Le�ao je potpuno bla�en, prepu�tajući se na�im prstima. Ljubile smo se iznad njegovih prsiju. Gledao nas je zadovoljan i vidno sretan.

- Jesmo li ispunili tvoja očekivanja? - pitala sam je između poljubaca.
- Oboje ste super. Nadam se da neću dobiti otkaz - rekla je kroz smijeh.
- �to se mene tiče, ja te mogu zaposliti do�ivotno - izjavio je moj suprug, a ja sam se morala i htjela s time slo�iti.
Od tada su pro�li već mjeseci. I dalje u�ivamo zajedno; nekada če�će, nekada rjeđe, nije nam nimalo dosadilo. �ivot nam je u potpunosti ispunjen. Nema ljubomore, samo velika otvorenost u pona�anju i prepu�tanje �ivotu, kakvo preporučam svakom tko to nije probao. Suprug i ja volimo se vi�e nego ikada, on je postao nekako najnje�niji i svakako vjerujem najbolji mu�karac kojeg znam.
Objavljeno: 2012-12-09 02:08:41

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0191801 sek.| Članovi online - 2 | Gosti online: - 1593 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker