Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Ispovest prostitutke o prvom seksu

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Studentkinja bez novca je resila da se puti u promet

Sve je počelo kada sam imala 18 godina. �ivela sam sama u velikom gradu. I�la sam u srednju �kolu. Zavr�na godina. Često mi je nedostajalo novca, a �elela sam da imam lepu garderobu, nakit.

Bila sam odlična učenica i spremala sam se za faks

. Jednog letnjeg dana obukla sam kratku suknjicu, obula visoke �tiikle, usku majčicu i krenula u lov na mu�karce. Bilo me je strah, ali �elela sam novac. Nisam čak ni verovala da ću uspeti.

Sela sam na klupu u parku i izazovno ra�irila noge, prekr�tala sam ih, i pogledom streljala mu�karce, ali uzalud! Već sam planirala da krenem u svoju bednu sobicu i odustanem od svog plana, kad je pored mene zastao stariji gospodin. Bradat, visok, mr�av, skupo obučen, negovanih ruku, naizgled pun para. - Čeka� nekog, - pitao je. - Čekam da me neko pojebe, - rekla sam.

- Da li te je neko do sada pojebao? - pitao je prbli�avajući mi se. - Nije niko, a tako bih volela .

- prostenjala sam. - Znači nenačeta pičkica, - zaključio je kroz uzdah. - Aha

. Dal bi me ti jebao? - Pođi u moju kuću pa će� dobiti kurac u tu tvoju malu pičikicu, - uhvatio me oko struka i poveo sa sobom. - Treba mi novac

. - Dobiće�, naravno, ali prvo da mi popu�i� i da te izjebem, pa će� biti nagrađena, neće� za�aliti. Stigli smo u njegovu kuću. Veliku, bogatu.

Naslonio se na mene otpozadi i uhvatio me za sise. Pritiskao je kurac uz moja leđa.

Bio je tvrd. Strgo mi je majcu i stego za sise, jeknula sam, ljubio me je uvrat i duboko disao, stenja. Zavukao je ruku u moje čipkaste gaćice i milovao mi pičkicu. Svidelo mi se, ovla�ila sam.

Gurnuo je prst i ja sam zaječela. Gurnuo me je na krevet. Otkopčao je pantalone i iz njih je ispala velika močuga, upla�ila sam se, bio je ogroman. Skinuo mi je brushalter i gaće.

Suknjicu nije. Ra�irio mi je noge i opet gurnuo prst, vrisnula sam. Gurao je sve br�e i br�e, svidjalo mi se. - Prvo da mi popu�i�.

- zastenjao je i poturio mi kurac iznad lica. Gurnuo ga je u moja usta.

Počela sam da se gu�im, zaka�ljala sam se, gurao je sve do krajnika, čini mi se. - Dobro si pu�ila, sad ću da te račepim, - stenjao je. Gurnuo je kurčinu u moju pičkicu. Vrisnula sam, zabolelao je, a on je gurao i stenjao.

Vri�tala sam, poku�avqla da se pomerim, ali nisam uspevala. Gurao je i gurao, ja sam pod njim meketala kao koza. Krevet je �kripao, on me je jebao a ja sam se borila da pobegnem. - Da li ti se svidelo, - pitao je kad je zavr�io.

- Jeste, - slagala sam. Odmah sam po�la iz njegove kuće. Na vratima mi je dao 500 evra! Ej, 500 evra! - Kad opet bude� htela kurca, dođi. Nedelju dana posle prvog jebanja i galantnog dara, odlučila sam da opet posetim starog kuronju.

- U�elela si se kurca? - pitao je čim sam u�la na vrata. Kao da je znao da ću doći. - Jesam

. - slagala sam. Trebao mi je novac. - Hajde u kuhinju, ba� sam sebi skuvao čaj.

Hoće� i ti? Klimnula sam glavom i pru�io mi je �oliu toplog napitka. Seo je na stolicu a mene stavio ispred sebe i naguzio me. Povrnuo mi je suknjicu i čačkao po pičkici. - Samo ti pi čaj, govorio je kad sam poku�avala da se pomrim.

- Hajde sad sedi čiki u krilo, - povukao me je prme sebi. Polako sam se navlačila na kurčinu okrenuta leđima. - Tako, tako, - stenjao je dok me je namestao. Posle nekoliko minuta jahanja napokon sam se potpuno spustila u njegovo krilo.

Kurčina je bila skroz u meni. - Me�aj, me�aj mala, me�aj, kurvice, me�aj pičkicom, mmjmmm, vrti dupence, vrti, da ti pročačkam pizdicu lepu, mmmm .

Nije bolelo, bilo mi je lepo, a nisam morala ni da ga gledam, čak ni da razmi��ljam �ta to radim. Samo sem se podizakla i spustala i osećala kako mi kurac ulazi i izlazi. Pogurao me je da ustanem i stavio na sto. Digo mi je noge i gurnuo ga opet.

Dr�ao me je za tabane i gurao svoju alatku. Moja pičkica je htela jo�. Bilo je lepo. Dao mi je 200 evra! - Kad opet bude� htela kure dodji, - poručio mi je kad sam ppo�la kući.

I tako sam nastavila jo� godinu dana da posećujem kuratog gospodina koji me je uvek lepo, na kurac, dočekivao i jo� lep�e ispraćao. - Ima jedan moj kolega koji bi hteo da vidi pičku, nije odavno ni�ta .

Hoće� li njegovu adresu, pa ga obi�i malo, častiće te i on lepo . Čim mi je pomenuo kolegu koji će biti dare�ljiv prihvatila sam ponudu.

Imala sam već puno novca ali uvek mi je trebalo jo�. Kod kolege nije bilo isto kao kod mog prvog jebača, bio je mnogo zahtebniji .

Čim sam stigla poveo me je u sobu u kojoj je jedini name�taj bio veliki krevet. - Svuci se, sad ću ja, - rekao je i iza�ao. Vratio se posle nekoliko minuta. Gurnuo me je na krevet i odmah zario kurac u moju nepripremljenu pičku.

Vri�tala sam, a on je gurao sve br�e  i dublje, alo dobro posle nekog vremena mi je i godilo. - Sad se natrti, - rekao je prevrćući me na stomak. - Natrti se, oću da te jebem u dupe malo

. - Ne, ja nisam nikada, ne .

 Ma daj samo malo, da vidi�, biće ti lepo, samo ću vrh da umočim . - Ne, ne.

- nisam pristala, a on nije navaljivao, samo mi je gurnuo prst u dupe, gurao je i u pičku, nije bilo lo�e, ali mi se nije svidelo u dupetu. Opet mi je nabijao kurac u moju pičku i nije bilo lo�e.

Dao mi je 100 evra! I po�to sam počela da posećujem jo� jednog matorog kuronju nastavila sam da je jebem sa mojim prvim dare�ljivim jebačom. Kod njega mi je uvek bilo lepo, jer nije dugo trajalo, a davao mi je mnogo vi�e para nego onaj drugi.

- Ima jo� jedan moj kolega koji bi te jebao, evo ti adresa . - ponudio mi je i ja sa ponovo oti�la kod novog kolege.

Taj je bio potpuno različit od ove prve dvojice. - Jebe� se za pare znači, rekao je umesto dobrodo�lice. Posadio me je na kauč i privukao mi glavu ka svom kurcu. - Pu�i ga, mala, - zapovedio je.

On me je jebao u usta kao ona dvojica u pičku, dr�ao me je za kosu i nije dao da pomerim glavu, samo je nabijao i nabijao. - Sad ću da te guzim, - okrenuo me je na stomak i zadigo suknju. - Sad ćemo da razvalmo ovo lepo dupe, - rekao je. - Ne, - zaječala sam, ali več je bilo kasno, već je svoj tvrdi kurac gurnuo u mje usko dupe.

Bolelo je. Otimala sam se, ali on me je čvrsto dr�ao i gurao kurac, gurao. Ako bih samo malo pomerila dupe kako mu ne odgovara cimnuo me je za kosu i ja sam se vraćala, nasa�ival ase na kurčinu koja me j probadala. Jebo me je dugo.

Pičku mi nije ni takao, sam mi je dupe razvelio. Nisam mogla da sednem tri dana. Dao mi je 300 evra. Kod njega vi�e nisam i�la jer je bio mnogo grub! Ostala su mi dva jebača.

Lepo su mi plaćali. S prvim je bilo lako. On je hteo samo po malo da mu popu�im i da jebe u pičku, ali ovaj drugi je često tra�io i dupe. Pustala sam ga samo po malo i sada nije bolelo ba� mnogo, mogla sam da izdr�im, ai dobro je plaćao.

- Sutra mi dolaze neki prijatelji . Da li bi htela da nam pokazuje� pičić dok mi razgovaramo, platićemo ti lepo.

Pristala sam. Nadala sam se da će to biti onaj moj prvi jebač i jo� neki njemu sličan, pa �ta me ko�ta da im malo poka�em pičku kad je toliko vole i kad su je �eljni, a i verovala sam da će mi lepo platiti. U�la sam u stan mog drugog jebača. Njih četvorica starkelja sedelo je na ko�noj garnituri i svi su slo�no zapljeskali kad su me vileli.

- Mo�e striptiz . - zahtevao je jedan od njih.

Tj je bio ba� debeo, imao je vi�e od 100 kila. Lagano sam se svlačila a oni su me zvali k sebi. Kad sam ostala gola uhvatili su me izme�u sebe i svi me dirali za sise, dupe pičku. Otkopčavali su pantalone i gladili svoje kzrčine i dlakava jaja.

- Samo budi dobra, pa će nam svima biti lep, jabaćemo te polako, dobiće� nagradu u tu tvoju lepu pizdicu, kako će se samo obradovati. - Uh kako je vla�na, kako �eljno čeka kurac ova mala pičkica, . - govorio je jedan dok mi je gurao prste u pičku. - A dupence, mm kak se samo �iri mmmmmmm.

. Hajde malo, pu�i ga, dao mi je kurac u usta.

Drugi se pribli�io i poturio mi i svo kurac. Treći je Zabio kurac u moju pičku, četvrti me je dr�ao nagtu�enu preko svog krila i čvrsto dr�ao oko stuka. - _ Pu�i ga , mala

Me�a

. Hajde sada moj pu�i, li�i ga, li�i jaja .

L Sad ću ja da ti ga gurnem . I tako jedan po jedan su se smenjivali, čas u pičku, čas u usta, čas u dupe.

Jebali su me, jebali, jebali . Po�to su me jebala njih četvorica, nekoliko dana nisam mogla ni da hodam, ni da sednem.

Već sam bila upisala faks pa sam u krevetu učila. Imala sam dovoljno novca dobijenog od jebača, ali �elela sa da imam jo�. Moj prvi jebač mi nije nalazio druge, ali ovaj drugi je s vremena na vreme imao predloge kako da zaradim kintu. - Dođi večeras, - rekao mi je telefonom, - imam ekipu, kockaćemo cele noći, pa da nas malo razveseli�.

Oti�la sam u stan kod jebača. njegovi prijatelji su već bili za kockarskim stolom. - hajde Keti srce, skuvaj nam po kaficu, - zapovedio je moj jebač broj dva. Oti�la sam u kuhinju, nedugo zatim je do�ao kod mene.

- Skini se samo u halter i brus, pa nas tako poslu�i, -zahtevao je, zavlačeći ruku u moje gaće i gurajući prste u pičku, - kasnije ćemo te jebati. Poslu�ala sam ga. Obilazila sam oko njih, donosila piće, praznila piksle. Kako se kojem pribli�im hvatao me je za sisu ili je zavlačio ruku izme�u mojih nogu.

Stavljali su mi novčanice u haltere. Skroz sam bila ovla�ila. - Dođi, popu�i mi ga, - zahtevao je jedan od njih. Ja sam se spustila na kolena i on mi je jednom rukom gurnuo glavu na svoj veliki kurac.

ostali nisu obraćali pa�nju, mada sam očekivala da mi ga gurnu otpozadi. Kad su zavr�ili partiju, jedan mi je rekao da idem u sobu i da ga sačekam. Poslu�ala sam, jebalo mi se. Legao je na mene i zarivao ga u pičku do jaja, bilo mi je lepo, svr�ila sam.

Tak �to je on zavr�io u�ao je drugi i legao na leđa. Dignutim kurcem je mlatarao. - Hajde da me malo ja�e�, hajde, , , Uzjahala sam ga i tako sam skakala po njemu jedno pola sata, već sam se bila umorila. Treći je do�ao i sačekao neki trenutak, - Dosta si je jebo, daj malo meni, - prekinuo je svog kolegu.

Taj je bio debeo i �irok u kukovima, pa kad me je račepio samo noge �to mi nije polomio. Ali imao je dobro spreman kurac, dopao mi se. Na kraju je u�ao i moj stalni jebač, domaćin. - Sad će čika da te izjebe, ali onako kako valja.

Dosta para si dobila, a daću ti jo�, samo se natrti, hajde naguzi se da ti ga nabijem u dupence . - Nemoj u dupe, nije mi lepo.

- Daću ti jo� para, daj mi dupe, ovi bilmezi su ti razvalili pičku, neću da te jebem u tako rastegnutu, daj mi tvoje malo dupe

. Digao mi je noge i zario kurčinu, u dupe, zario duboko, ne kao prvi put već sna�no, zario do jaja. Jebo me je jebo, a ja sam vri�tala, vri�tala, otimala se. Ostali su u�li na vrata, - �ta joj to radi� pa se toliko dernja? - Ne voli u dupe! - stenjao je ovaj ne prestajući da izvlači i uvlači kurac u moje usko malo dupence.

Ostali su se nasmejali i iza�li. Kasnije, kad sam mislila da je gotovo opet je u�ao jedan od kockara i naredio mi da se naguzim. Ugurao je kurčonu u moje dupe, zatim u pičku i tako naizmenično. Za njim je do�ao jo� jedan, pa jo� jedan i opet sam bila u rendaljci.

Jebali su me, punili mi usta kurčevima. Nagradili su me s dosta para. Dali su mi 500 evra! I dalje sam s vremena na vreme odlazila kod mog prvog jebača, on me je najbolje nagrađivao. Nije zahtevao mnogo, samo bi me naguzio i nabio kurac u moju pičku.

Ali moj drugi stalni jebač je uvek imao ponude, - Imam jednog prijatelja, starac, ne mo�e da te jebe, ali voli pičku, pa otidni malo do njega, nek te pomazi, dobro će ti platiti. Oti�la sam kod starca. Sedeo je na krevetu i nije mogao da se pomeri. Pustio je muziku i tra�io da izvedem striptiz.

Dodirivao mi je sise i pičku, milovao je i mulao kako je lepa. Pojavio se neki mladić na vratima, - Ovo je moj kom�ija, on će da ti da kurca. Dodji kom�o, vidi kako joj pičić radi, daj joj kurčinu, nabi joj ga, tra�i kurac a ja nemogu da joj dam, dođi jebi joj pičkicu

. Mladić je bez reči pri�ao i najpre mi gurnuo prst u pičku, zatim u dupe. Matori me je dr�ao, a mladi gurao kurac u pičku. Starac mi je razdvajao pičku i gurao prste pored mladićevog kurca, - Jebi je, gurni joj ga jače, - naređivao je, - gurni joj ga sad u dupe.

Razdvojio je moje guzice i napravio mladiću prostora za kurac. Ugurao ga je u dupe. Starac je dohvato vibrator i nabio mi u pičku. Tesali su me, tesali, tesali, vri�tala sam dok se kurac do jaja zabijao u moje dupe koje nikako nije htelo da popusti.

Posle toliko kurčeva ostalo je usko i suvo, ali jebači su hteli da guraju. - Ne deri se kurvo, jebali su te svi redom �ta glumi� nevina�će, - stenjao je mladić ne prestajući da me jebe. - Neka je nek vri�ti, lepo joj je, voli kad joj ga nabija�, voli ona kurčine, voli

. Moj jebač mi je predlo�io da idem kod njegovog prijatelja u jednu evropsku metropolu gde je ovaj imao noćni klub. Zvučalo je primamljivo, za tri noći bih zaradila puno novca. Pristala sam.

Klub je bio pun mu�karaca. Plesla sam oko njih, lagano se svlačila, ali nisam dala da me dotaknu. Stavljali su mi novčanice u gaće i dr�ali se za dignute kurčeve. Pred zoru mi je �ef objasnio da treba da dođem na binu i da će biti cenkanje za pičku.

Ja sam stala na binu i stenjala, milovala pičku, vrtela se i gledala potecijalne jebače u oči. �ef je dao ponudu, svi su se javili. Svi su �eleli da me jebu. Povisio je cenu i vrlo malo njih je odustalo.

Dostigli smo neverovatno visoku cenu ja i moja pička. Dobio je jedan debeli, ćelavi kuronja. Pri�ao mi je i poveo me u sobu koja je slu�ila za jebanje. Ostale devojke su već bile po svojim sobama s kupcima, jebali su ih i pu�ile.

Čulo se stenjanje i po neki vrisak. Moj ćelavac čiji je kurac već bio dignut guruo mi ga u usta dok sam ja sedela na krevetu. Ni�ta neobično, radila sam mnogo puta, ali toliko para za moju pičku, neverovatno. Po�to sam dovoljno pu�ila seo je i posadio da ga uzje�em.

Kurac je odmah prodro u pičku. Jahala sam kao mnogo puta do tada, posle me je okrenuo na leđa noge mi ra�irio i gurnuo kurčinu u dupe. Za toliko para nije velika �rtva, gurao je gurao, ali opet se vratio na pičku, ponovo me natrtio i jebao u dupe, ja sam me�ala �to sam najbolje mogla jer trudila sam se stvarno da opravdam toliku cenu. Za ta tri dana sam dobro zaradila, a jebala su me samo njih trojica.

Svi matori, ćelavi, ali puni love. Svake noći po jedan me je dobijao na licitaciji. Gazda je bio zadovoljan, jer je i njemu ostalo dosta novca od mojih jebača, predlo�io mi je da dođem ponovo. Vratila sam se srećna u svoju zemlju.

Pička i dupe me nisu boleli. Nekada sam primala po petoricu za veče, tako da ovo za mene nije bilo previ�e naporno
Objavljeno: 2012-12-21 22:43:30

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0177982 sek.| Članovi online - 2 | Gosti online: - 1405 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker