Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Vodjenje ljubavi sa bratom i muzem

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Prica o seksu sa svojim bratom i svojim muzem

Te subote planirano je da dodje moj brat od tetke. Trebalo je da provede dan kod nas pomogne Vanji oko kompjutera, ostane na večeri i ostalo vremesmo planirali da provede sa nama s obzirom da mu �ena i dete bili na moru, i da će mu sa nama sigurno biti ugodnije, bar tako je i rekao. Bojan je moj omiljeni brat u fmiliji, bili smo bliski i kako smo u familiji bili najmlađi, starija braća su nas �ikanirala, i mi smo bili upućeni jedno na drugo. Rado s e sećam a verovatno i on da smo se u pubertetu. Igrali granicnih igrica, ja sam mu davala da ame miluje svuda po telu, osim pickice a on je meni dozvoljavao sve cak i da mi drkam, tu sa videla prvo musko seme, kje je uz grčenje celog tel a obilno izbacio.

To je bilo jedno leto ali bar dvadeset puta i nikad vi�e. Ostalo je na�a tajna o kojoj nikad nismo pricali, ali trajno je ostala t a naklonost i ponekad sam ga uhvatila d a me gleda kao �enu a ne kao sestru, verovatno i obrnuto . Docekala sam ga zaistA obradovana, po obicaju smo s eizljubili, usledilo je par komplimenata, i onda smo seli u dnevni boravak. Bila je jesen, ali smo ipak zalo�ili kamin vi�e zbog ugođaja nego zbog toplote.

Ja sam bila malo doterana, iskusna kučka kao ja nije mola da po malo ne koketira, ko god nam je dolaziou u kuću susreo bi se sa besprekornim redom i doteranom domaćicom Ovaj put sam imala tesnu crnu haljinicu par santimetara iznad kolena, pripijen az telo sa velikim dekolteom. Svaki nagli illi slobodniji pokret izazivao je podizanje hljinice za po pet do deset cm. Zbog te njene osobin esan jke i obukla, normalno i crne črape, hulahopke ne podnosim osim zimi. Normalna konverzacija zezanje, a onda su njih dvojica oti�li u sbu gde se nalazio komp, Vanja je sa sobom poneo ifla�u viskija koju su načeli, ja sam ostala da im skuvam kafu.

U�la sam u sobu posle petnaest miinuta, sedela sa njima jedno pola sata, bili su mi dosadni, tada ni je palo napmet da bi on mogao da vidi moje fotke nakomppu, bilo ih je na stotine tu je bio nas celokupni sexualni zivot i nasih prijatelja. Malo me je preseklo to no računala sam na Vanju. To me me je preseklo , ali vise od toga izvesno uzbuđenje ileptirići među nogama. Odbacih pomisao, prekorih sebe i ubrzo izađoh iz sobe , bili su mi dosadni.

Proslo je već vise od dva sata njh dvojica se idalje ne pojavljuju iz sobe. Ja sam s edosađivala blenul au TV i cekala da se pojave, znala sam da prepakivanje programa traje ali mi se grozila pomisao da ću tako provesti dan, popila sam dva martinija i sve cesće mi je padala napamet pomisao koju sam na kraju morala proveriti. Ustala sam i lagan otvorila vrata iz odaje se čuo nerazgovetan mu�ki bariton i frfljanje mog Vanje. Ono �to sam videla kroz ot�krinut a vrata me j e �okiralo.

Njh dvojica zavljeni na kauču gledaju video film glavnoj ulozi, Tereza Orlovski gde upravoupozi 69 pou�ava d a savladava ogromnu kitu. �okirana lagano zatvorim vrata, ostala sam bez daha, ovo je bilo previ�e. Sedoh na tosed i krz glavu mi prlaze stine pitanja. To me nije omelo da posle jo� jednog martinija stavim ruku na svoju ovla�enu gospodaricu, predhodno skinuv�i gaćice ekspresno zadovoljim sebe.

Nakon toga opu�teno , znala sam da sex ne dolazi u obzir, iako je to Vnjina ideja jo� od prepro�le godine kad smo se sreli na moru. Kad se Vanja naplio n a Bojanovu devojku, po�to sam mu ja ispričala sve o na�im igricama iz mladosti onda je Vanja kakav je bio napravio celi konstrukciju, koju sam energično odbila odsedeh jo� sat vremena dok se oni nisu pojavili. Namestila sam sve za večeru u troje, pomalo uzbudjenali ali normalna. Sačekam dao ni izadju iz sobe.

Za njima je iza�ao oblak dima i skoro prazna fla�a koju je nosio Vanja na kome se videlo da je glavni korisnik, bio je prilično pripit. Posle večere koja je pro�la u lepoj atmosferi, zahvaljujući mom bratu i Vanji koji se iz sve snage trudio da se poka�e da nije pijan. Ne mogu reći da me je bilo sramota slika i fimova koje je Vanja pokazao, ali tu nije bilo pomoći postojala je samo varijanta ada ignori�rmo stvar kao da s e nije desila. Sedeli smo u dnevnom boravku i pili vino , jasam nehotice vodeći računa o tome da nemam gaćice vrlo neprirodno menjela polo�aj na trosedu.

Tako daje iole inteligentniji čovek mogao da zaključi da tu nesto nije u redu. A moj brat je to bio. Posle otprilike pola sata , Vanja uze aparat koji se uvek nalazio tu pri ruci, i pijano ga hvaleći �kljocnu nekoliko puta na moje noge, napravi nekoliko snimaka, to me je prilično pomerilo, pogotovo �to sam vodeći računa o gostu ostala prilično otvorena tako da je imao �ta da snimi. Jedva sam mu otela aparat, seo je primiren i uskoro re�io da se isključi, Nas dvoje smo u�li u neku priču koja se ticala načina �ivota, Vanja je ustao i izjavio da on ide malo da spavne pa će da se vrati, da se slucajno ne razilazimo i da neradimo nista dok on nije tu.

Bilo mi jekrajnje neprijatno, čak sam bila i pomalo besna , brat me je pku�ao umiriti izjavom da mi on nista ne zamera, naprotiv ja sam jedna divna uzbudljiva �ena i d a priča nije pala sa neba. Dok su sređivali kompjutern u�ao je namerno u fajl jer je video moje sličice, Kad je otvorio imao je �ta da vidi . A onda su�tina on i njegova gospodja imaju slična iskustva i pomalo su swingeri, isključivo letii, , I d asmo u domenu njhovog interesovanja, no okolnosti nam nisu i�loe na ruku , Ustala sam unervo�ena je se istog momenta kod nede pojavila strasna �elja za seksom. Kao d a sam to čekala celo večeUstala sam d a sakrijem uzbudjenjei stala kod kamina počev�i d a razgrćem �ar.

Postadoh istog momenta kad napravih pokret , lagano ra�iriv�i noge da je inače prekratka suknja krenula jo� nagore bar pet santimetara, to saznanje me dodatno uzbudi. ;aNe okreci se i ne pomeraj se, zaledih se. čuv�i Bojanov čudan htrapav glas Stojala sam tamo citavu vecnost Shvatila sam da se nisam pomaknula ni za milimetar. I dalje sam onako stajala, s podignutom suknjom.

Bojane�molim te� Mislim da ne bi trebali�ne sada�, promrmljala sam. Klik, klik, klik. Za�uo se dobro poznati zvuk okidanja. Za sada me barem nije tra�io da mu se skinem.

Mo�da samo jo� malo� Ra�irila sam koji centimetar noge, tako da mi se uska suknja jo� popela. Znala sam da mu sada pokazujem mesto za gacice, koje nemam To me tako palilo da mi je pi�ka već bila spremna � vruća i skroz mokra. �Odlično�. Jaaako lijepo�sad se okreni�� Napravila sam �to je tra�io.

Okrenula sam se prema bratu i vidjela kako le�i na tepihu i snima me pravo me�u ra�irene noge, preciznije pičku prekrivenu sitnim maljicama Nisam mogla vjerovati da mu to dozvljavam�kao kurva�. Uhmmmm�. Tihi jecaj pobjegao mi je s usana, drhatala sam�. Ruke su se same pomicale miluju�I bedra, lagano sam se okretaala, i sada mi je gledao guzu, suknju sam skroz podigla.

Bar da sam i imala gaće�. Ok je�. Jo� sam obučena� ali onaj osje�aj, buđenje kurve, ponovo me obuzimao. �Isuse �.

Ne mogu vjerovati kako si dobra�. � Vi�e nije slikao, samo je buljio u mene�u mojeu pičku. Oblizala sam se. Nagnula sam se staviv�i obje ruke na kamin, onako kao da se oslanjam leđima kako bi me brat bolje video.

Seko�. Molim te�mo�e� skinuti suknju�? � Ovo je bilo tako opasno, nismo bili sami� �Bojane, �to ako moj mu� siđe siđe�ipak sam ti sestra . Sestra? � Nije odgovorio, samo mi je zevao u pičku, u telo. Kao da me nije čuo ponovo je počeo da snima.

Klik, klik, klik� Opet sam pogledala prema vratima i dugačkom hodniku. Čemu nekakvo ustručavanje, Već sam mu pokala pičkuOtkopčala sam suknju, stisnula noge i pustila je da padne na pod. �A sad bluzu��, čula sam ga kako govori. Pitala sam se dali da ga poslu�am.

�to ako nas uhvate? Ako moja mu� uđe i vidi me ovakvu, u grudnjaku I čarapama, mo�da čak i skroz golu? Nisam disala, slika mu�a kako me gleda�sise�guzu�sludila me, uzbudila me� �ta ako neko od koom[i�ija zakuca nna vrat I ne čekajući odgovor udju unutra, kakav bi to �ok bio� U �to sam se to pretvarala? Tada sam postala svjesna da sam već podigla bluzu. Polagano, poku�avaju�i izbaciti kom�iluk iz misli, i pustila sam da ipadne na pod, i ostala u donjem rublju.

Tačnije grudnjakom I čarapama, sandalama Klik, klik, klik. Automatski sam počela da menjam poze, isti polo�aj kao prije, počela sam ra�irenih nogu i ruku oslonjenih na kamin.

Guza mi je bila istrćena čena, Bojabn ju je upravo zumirao. Du�o, voli� slika� sestrinu guzu? �, ponovno je krenulo iz mene. Bila sam sve napaljenija, preobra�aj je počeo. Sestra se pred bratovim fotoaparatom pretvarala u kurvu.

Stavilasam ruku na guzu i tako je ra�irila. �Uhhhhh�. Kako ti se sad svi�a sestrica, , uzdisala sam kao drolja. Zami�ljala sam kako jezikom pproodire u nju.

. Podigla sam nogu i stavila je na obli�nju stolicu i jo� se vi�eistrciiv�i se sa maksimalno ra�irenim nogana. Braqt je sada mogao napraviti nekoliko izvrsnih snimaka; mama istrćena, ra�irena ba� kao kurva. Kako sam samou�ivala.

Biti tako perverzna, u svojoj kući, dok mu� i nedu�no spava� a ja bratu pokazujem ne�to tako zabranjeno. �Seko, ho�u da sad skine� grudnjak, �elim ti gledati sise�� Procjenjivao je koliko daleko mo�e ići. Bo�e, brat me �eli golu� skroz golu. Pička mi se rastapala.

Znala sam to, o. Braco, obećaj mi da ove slike neće� nikome pokazivati!� Nije odgovorio, samo me gledao. podigla sam sam ruku i otkopčala kopču na grudnjaku. Zapravo me bilo ba� briga, nisam ni �ekala njegov odgovor.

Nije bilo bitno Pa �ta ako to i pokazuje prijateljima? Pomisao na mladiće koji gledaju fotke na kojima poziram kao kurva sludila mi je mačkicu. Ustvari, ja sam pri�eljkivala da on to pokazuje , tako da vide kako Vanja ima najkurvastiju �enu na svijetu. Bacila sam grudnjak na pod. Duboko sam disala naslonjena na kamin, tako da su mi u�iljene bradavice upijal toplinu vatre.

Moj brat je ustao se ustao, nestrpljivo je stajao. Sekunde su se �inile kao godine, ja sam �ekala brata da�da� Tijelo mu je bilo tik uz moje, ruke na sestrinim bokovima. Zadrhtala sam. Bile su mu hladne.

Mazio me po bedrima kao �enu, osje�ao moju ko�u�onda je podvukao dlanove i primio me za jedre sise i stisnuo ih. �Ahhhhh�, jecala samokrenula i naguzila se jo� vi�e prema mladoj kurčini. Nisam ni primetila da se skinuo, samo sam osetila njegovih 20 cm. �Ove sise�seko�ahhhh�, i njemu su bje�ali uzdasi.

Opet je kliznuo prema pički, prstima je zahvatio rubove. Koljena su mi se tresla dok me brat dirao �Reci mi �to �eli�, reci mi �to ho�e� da ti radim�, �aputao mi je u vrat. Jel se on to igrao sestrom? Tra�io me da mu ne�to takvo ka�em? Bo�e, ako ovo treba zaustaviti onda je sada zadnji čas. Razmi�ljala sam, odugovlačila�a on mi je natezao pičku, izluđivao me�.

Toliko sam �elela� Opet sam pogled uputila prema . Hodniku �mazi je mi , jecala sam i već� mije�ala u prazno.

Pogledala sam u hodnik, Vanja je stajao nametr od vrata izvdio svoj kurac I drkao, bio je ubeđen da nije vidjSpustio je usne na moje rame. �Jesi sigurna, seko? Stvarno �eli� da te jebem? Sestre to obi�no ne daju braći�Samo sestre kurve, zna��� �ubre jedno, nisam to vi�e mogla podnjeti. Tijelo mi se lomilo od slatkih muka. Molim te bato, kad te sestra moli� Ja sam kurva�jebi��, cvilila sam.

Kako sam postala takva drolja? I moj brat to definitvo zna! Sada me okrenuo prema sebi. I onda je klekao na podu, ali usmjeren prema sestrinoj pički , yabio nos u njenu dlakavicu Primio me za guzu i privukao sebi.

Tako se priljubio uz sestru da mu se nos zabio u klit. Onda je povukao�udahnuo �moju vla�nost. Jo� sam mu se malo ra�irila. Nisam ni sama znala za�to, jednostavno se desilo.

Splazio je jezik i pre�ao njime po pi�ki razdvajaju�i ljepljive usnice. Uhhhhhhh�, zajecala sam. To je bilo tako dobro, njegov mokar jezik uvla�io se u vruće meso. Stavila sam lijevu nogu na ko�aru s drvima tako da mu se pi�ka skroz otvori.

Pogledala sam dolje i vidjela kako me brat gleda u o�i, onako kroz ra�irene noge, li�e i dovodi do orgazma. �Isuse, Bojane�li�e� sestru�uhhh�� Toplina iz pi�ke mje�ala se s onom kojom me milovala vatra. Pi�ka mi se gr�ila, bila je spremna. Bratove usne .

Ooohhhhhhhh�. Booo���eee�. � Jedva sam stajala na nogama dok me drmao orgazam�tamo uz kamin, u porodi�nom dnevnom boravku, ispod sobe u kojoj je spavao moj mu�. Cijelo vrijeme sam uzdisala, poku�ala sam se suzdr�ati, no to je bilo nemogu�e.

Svr�ila sam kao kurva u� u bratova otvorena usta! Dosta dugo me tresao, a kada sam se smirila, shvatila sam da me Bojan i dalje li�e, pije soki�e iz nje. Pro�la sam mu prstima kroz kosu. Kako je narastao, postao pravi veliki muskarac�. I sada li�e svoju sestri �Mmm�ljubavi�tako ti se svi�a sestra dolje? � Odvojio je usne od miri�ljave pi�kice, Seko ima� najukusniju pi�ku koju sam lizao.

Mogao bi je cuclati cijelove�e!� Opet je zalijepio usne za nadra�enu pipicu, gurno jezik u poplavljenu rupu i tako me tucao. Bila sam toliko ra�irena da me nesmetano mogao obra�ivati kako god je htio. U�ivala sam podjednako u njemu kao i u �injenici �to sam postala kurva bez ikakve kontrole. Kona�no me pustio, �seko.

nemoj se sad pomicati, mo�e? � Dohvatio je kameru i po�eo me snimati onako golu i ra�irenu. Klik, klik, klik� Bo�e�moramo prestati. Pre opasmo je� Ja nisam porno zvijezda, ja sam Vanjina �ena. �to ako slike padnu u krive ruke, ako nekako zavr�e na internetu? �Bojane prestani�dosta je bilo s tim slikanjem�molim te.

� Znala sam de je ve� imao hrpu takvih slika, otvorene, napr�ene, ovakve, onakve�al u jednom momentu na to je trebalo staviti to�ku. Krenula sam prema kau�u, izazivno mije�aju�i golom guzom. Klik, klik, klik� Mali je jo�snimao� Nisam imala pojma kako da ga zaustavim. Sjela sam na kau�, stisnula koljena i stavila na njih ruke.

Klik, klik� Znala sam da mi u tom polo�aju male sise izazovno izgledaju. �ta �e biti ako se pojavim na netu? Oh bo�e Kurva� To sam bila, zar ne? Koljena su mi se ra�irila.

Nisam ih mogla zaustaviti�majko mila� kao da su imala svoju volju� Bojan se sru�io pred mene, �ekao�da mu se ra�irim. Klik, klik, klik�. Jo� malo sam ih razmaknula. Jel mi kamerasada vidjela pi�kicu? Znala sam da ne�e prestati dok mu sve ne poka�em.

Klik, klik, klik�. Bo�e kad ne mogu, pre riskantno je! Vanja se nije pojavljivao ni javljao, da li je on o bio on oli se meni prividja, za�to se ne pojavi da me li�i odgovornosti �<<<<<<<<<<Bojannnne dođi ovamo Poslu�no se ustao kao malo dijete. Pri�ao mi je, a ja sam ra�irila noge da mi se mo�e pribli�iti i privukla si ga licu. Ako je ovo portrebno da me prestane fotografirati�neka.

Skinula sam mu farnerke u prvom poku�aju od iz kojih jizletila ve� skroz tvrda kur�ina. Primila sam ga kod korijena i nekoliko puta predrkala. ��to ho�e� da tiVanjina �ena (, namerno sam se tako nazval, bilo je perverzno I bio je poziiiiiiiiv mu�u da se pridru�i) radi s tom velikom kur�inom? �, nevino sam ga pogledala. Gospođo� pu�i mi ga Pu�i mi kitu kao onda!� Zgrabila sam ga �eljno, prvo sam ga olizala celog a ond a strpala glavić , ne znam za�to s e to čudovi�te zove glavić, prosto sam se zagrcnula , jedva sam uspela da g a uzmem usta, nije bilo pomisli da mogu da ga drkam dok pu�im jednostavno nije bilo moguće izvadila sam ga iz ustai gledajući ga Bojana , neprekidno u oči sa kojih je konačno skinuo fotoaparat navukoh s e na njegov ogromnui kurac, Uvela sam ga polako trudeći s eda osetim svaku �ilicu, �elela sam svoj do�ivljaj.

I samo me je to zanimalo. Čak ni senka mog mu�a koji je uzeo fotoaparati počeo da slika kao lud, potpuno sam se isključila, ponovo je podamnom bio moj brat, Bojan, htela sam d svr�im u toj priči, ila sam ponovo kurva koja je otimala svaki delić vremena , dobrog komada mesa koje me ispunjava celu. Brat kao novost u mojoj po�udi. Krik koji sam pustila kad sam osetila vrući mlaz sperne koji me iznanda ispuni.

Ubrzah inače �estoke pokrete I stigoh da zajedno podelimo orgazme. Tresla sam s e kao prut prosuta po Bojanu koji je te�ko disao �krgutao zubima I poslednjom snagom pomerao karlicu �eleći d a ceo uđe u mene. Vratila sam s eiz kupatila, istu�irana obnovljena, sa namerom da ovu noć iskoristin maksimalno, neće mi s e izvući, ni Bojan ni Vanja. U�la sam u sobu koja je bila p�rovetrena krevet , otvoren , pretvoren u jebodrom, njih dvojica le�e sa podignutim kurčevima, dok na monitoru s e odvija pravi pornić samnom u glavnoj ulozi Skinem bade .

onako naga stanem ispred monitora I u iače prigu�enoj svetlostidam im mogućnost dobrog pregleda mog tela koj eptpoče besramni ples .
Objavljeno: 2012-12-27 22:39:19

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0179882 sek.| Članovi online - 3 | Gosti online: - 1377 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker