Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Dlakava zena

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Dlakava gospodja i seks sa njom

Gledao sam je � visoka, crna, sa bujnim sisama, izra�enom oblom guzom, obučena u belu bluzu bez rukava, kratku belu suknju i bele sandale sa visokom �tiklom. Njihala se dok hoda, �to je potenciralo njene obline. Pribli�io sam se i zapazio da joj ispod pazuha izviruju guste dlake. Sigurno joj je pica jako dlakava i mesnata, pomislio sam, i uhvati me blaga drhtavica. Pro�la je ne pogledav�i me.

Gledao sam za njom opčinjeno kako se udaljavala nji�ući svoje velike guzove levo-desno. Kada je zamakla za ugao, vratio sam se za sto i sručio u grlo svoj dupli viski. Bo�e, kakva zanosna dlakavu�a! Naručio sam jo� jedan dupli viski, pa posle jo� jedan� Sutradan sam bio u isto vreme na istom mestu, pio isto piće. I gle čuda, u pribli�no isto vreme � evo nje.

Bila je obučena u identičan komplet, ali sve u �utoj boji. Skočio sam na ogradu i halapljivo gledao razrogačenih očiju zanosnu dlakavu�u kako se leluja hodajući niz ulicu. Gledala je pravo i nadmeno niz ulicu i zamakla za bli�i ugao nego juče. Vratio sam se o�amućen za sto i popio jo� vi�e viskija nego juče.

Trećeg dana sam re�io da stupim u akciju. Do�ao sam u bistro jako rano i odmah krenuo sa viskijem i razradom strategije pribli�avanja i osvajanja. Sporo je i�lo vreme čekajući Nju da se pojavi. Međutim, nije se pojavila u �svoje� vreme i ja sam odmah za�alio �to sam juče bio samo nemi posmatrač.

Već prilično zamućen od viskija, u kasno popodne, razočaran, krenuo sam kući. A onda sam ugledao Nju kako se u zanosnom, lelujavom hodu pribli�ava u narand�astoj garderobi. Nakačio sam se na ogradu re�en da realizujem svoj pa�ljivo smi�ljeni akcioni plan. Kada je već bila blizu, namestio sam facu za verbalnu invaziju, ali Ona naglo skrenu u ba�tu bistroa i sede za sto na drugom kraju.

Srce mi je ubrzano lupalo i ja sam se hitro preselio za sto do nje, dok je ona bila okrenuta na drugu stranu. Gledao sam je s leđa � gusta, crna dugačka kosa, jaka leđa, rasko�ni kukovi, �iroke butine. Razmi�ljao sam brzo i aktivirao �B� plan � uključio sam svoj mobilni i glasno razgovarao � Halo Đakomo, izvoli, slu�am te. Ne, ne, nisam zainteresovan za te providne i obrijane plavu�e.

Zna� da ja obo�avam crne, jake i dlakave! Ne, ne, �� naići ću ja na takvu jednog dana. Krajičkom oka uhvatio sam njen zagonetni osmeh u uglu usana. Krenuo sam u sledeću fazu, izvinjavao sam se zbog preglasnog i indiskretnog razgovora sa prijateljem koji me zvao na neku �urku sa plavu�ama. Razvukla je usta u �iroki osmeh i rekla da je malo mu�karaca koji tako eksplicitno izra�avaju svoj ukus i su�avaju izbor mogućih partnerki.

Spremno sam odgovorio da je uvek bilo skuplje imati poseban ukus, ali da je to u srazmeri sa u�ivanjem. Ponudio sam joj piće, �to je prihvatila i nastavili smo sa iskazivanjem �ivotne filozofije. U toku razgovora ona se �enstveno i mazno izvijala na jednu i drugu stranu, duboko uzdi�ući, pri čemu je podizala svoje orgomne okrugle sise, čije su velike bradavice napinjale tesnu ko�ulju. Senzualne, debele usne dr�ala je uglavnom poluotvoreno, a jake, dugačke noge prebacivala je često jednu preko druge.

Ispod pazuha su joj izvirivale guste, kovrd�ave dlake. Rastao mi je pritisak! �eleo sam da vidim i situaciju ipod stola, pa sam namerno ispustio upaljač. Dok sam ga dohvatao video sam kako sevaju njene jake butine, a ispod malih tangica izbijale su na sve strane crne, guste kovrd�e. Bo�e blagi, nikada do sada nisam video ovakvu �umovitu nabreklinu među nogama.

Ponudio sam joj kolače i kafu. Prihvatila je kolače, a kafu odbila sa obrazlo�enjem da uglavnom pije dobru-svoju kafu. Kolače je vi�e lizala nego jela, sme�eći se zagonetno mojim dosetkama. Padao je sumrak, predlo�io sam da se pro�etamo i krenuli smo u pravcu mesta odakle je dolazila ova tri dana.

Rekla mi je da se zove Klara, da se nedavno doselila u ovaj kraj i da ovde ima malo poznanika. Skrenula je u bočnu ulicu, a onda stala ispred velike zgrade � Ovde stanujem, rekla je. Pogledao sam je pravo u oči i upitao da li bih je mogao probati tu njenu �super� kafu, posle čega mi je okrenula leđa i preko ramena pozvala prstom da je sledim. Zadrhtao sam od uzbuđenja i poslu�no krenuo za njom.

Stan je bio umetnički name�ten, sa malo stvari, bez tepiha i puno raznih lampi. Krenula je da kuva kafu i upitala me da li �elim da nastavim viski. Naravno � odgovorio sam. Sebi je sipala votku.

Kucnuli smo se. Seli smo za sto, ja sam zapalio cigaretu. U�ivao sam u slatkoj neizvesnosti dok sam dubuko uvlačio dim u sebe i zalivao ga hladnim viskijem. Ne ispada ti vi�e upaljač, rekla je.

Odmah sam shvatio, bacio sam upaljač ispod stola i sagnuo se da ga �tra�im�. A ispod stola � bajka! Ispod kratke narand�aste suknjice, blago ra�irene noge, naran�aste nabrekle tangice, ispod kojih su se bujno razlivale na sve strane guste, crne kovrd�ave dlake! Hvala ti Bo�e milostivi i svemogući �to si mi dao najlep�e prizore ovozemaljskog �ivota i oprosti mi moje grehe i slabosti!!! Zurio sam opčinjeno u bajkoliki prizor �ene i pičke iz moje ma�te, a onda me Klara pozvala da se podignem. �iveli, rekla je i podigla ruku da bi se kucnula. U momentu kucanja ugledao sam �veliki �bun� ispod njenog pazuha.

Uhvatio sam njenu ča�u, a zatim sam, gledajući je pravo u oči, poljubio i liznuo njene prste. Sme�ila se, u�ivala je. Nastavio sam da joj ljubim i li�em ruku od prsta do pazuha. I kad sam stigao do pazuha, duboko sam udahnuo miris znoja nekoliko puta, a zatim omamljen počeo polako da ga li�em.

Pre�ao sam pod drugo pazuho, a ona je u�ivajući digla visoko ruku. Halapljivo sam je obradjivao dugačkim lizovima ispod pazuha, tako da sam joj lizao i podno�ja njenih velikih sisa. U jednom trenutku uhvatila me za bradu, privukla sebi i strasno me poljubila svojim crvanim senzualnim usnama, a zatim mi ugurala usta svoj vreli, nemirni jezik. Oti�la je da zavr�i kafu i pusti muziku, a kada je donela kafu rekla je da sednem na fotelju naspram nje i polako pijem.

Poslu�no sam srkao kafu, dok je ona izvodila poseban, lagani �dlakavi� ples. Dizala je visoko ruke pokazujući dlakave pazuhe, podizala i spu�tala svoje velike sise skoro do ispadanja iz tesnog brushalera, lagano zadizala pa spu�tala kratku suknju pokazujući svoje male tange iz kojih je ispadala velika, mesnata dlakava pička, a zatim se okretala i izbacivala veliku, oblu guzu prema meni. Bo�e blagi kakav je to veličanstven prizor bio! Krv mi je jurila po celom telu, a kurac mi se pretvorio u beton. Omamljeno sam je gledao otvorenih usta i duboko disao.

Skinula je ko�ulju i počela da igra oko mene i da me pipka po raznim delovima tela. I ba� kad sam pomislio da ću eksplodirati, pri�la mi je, nagnula se agresivno i ubacila mi svoj vreli jezik usta. To je bio naj�e�ći vulkan koji sam do�iveo. Onda je naglo izvukla jezik i gurnula mi svoje velike sisetine pod nos.

Pohotno sam navalio da ljubim i li�em razdeljak između velikih kugli, a rukama je sna�no zgrabio za guzne velike polulopte. Počela je da ubrzano di�e i da mi upućije vulgarnosti � Sisaj moje velike sise konju kurati. Kada je skinula grudnjak nisam mogao da verujem. Njene sise su bile ogromne, sa velikim, ru�ičastim bradavicama.

Njam! �arko sam �eleo da ih sisam i grickam. Klara mi je pročitala misli i grubo mi gurnula sisu usta, čije su bradavice nabreklo �trčale kao plodovi duda. Počeo sam sočno da sisam i li�em njene bradavice i sise, pri čemu smo oboje mumlali od velikog zadovoljsta. Osetio sam kako Klara, kao pijanista na klaviru, ne�no opipava moj nabrekli kurac preko pantalona.

Posle �piano� deonice, počela je polako da mi otkopčava �lic. Kada je bila pri kraju �lica, kurac mi je prosto iskočio iz gaća, a ona ga spretno prihvatila u ruku i počelada mi ga ovla� nadrkava. Radila mi je to ne�no i polako � �to me je izluđivalo. Skinuo sam joj kratku, tesnu suknju i tanga gaćice.

Nikada pre u �ivotu nisam video tako dlakavu picu. Bila je dlakava sve do pupka. Moj bo�e, kako je bila dlakava. Kunem se, skoro sam svr�io samo gledajući u njenu dlakavu debelu picu i dlakave pazuhe.

Kurac mi je skočio do nebesa. Kleknuo sam da bih bolje pogledao njenu dlakavu picu. Pre�ao sam vrhovima prstiju preko crnih, gustih, svilenih dlaka njene mace. �u�talo je zanosno.

Njene usnice su natekle i ja sam ih slasno polizao. Zatim sam sisao njen nabreknuti klitoris. Klara je počela da dahće i da mi br�e i sna�nije drka kurac. Posle jo� nekoliko lizova počela je da govori prostačkim rečnikom.

Sisaj moju pičku konju jedan kurati! Li�i daaaaaa� ? Uuuuu�ahhhh!� Lizao sam i sisao ludački njenu bogatu, mesnatu dlakavu pičku dugačkim, vla�nim lizovima. Lizao i sisao� Sisao i lizao� Počela je da se trese, svr�ila mi je na lice, a njeni sokovi su u�li u moja usta.

Gurnuo sam je na krevet. Zatim je moj nabrekli i nadrkani kurac stavila u usta i sisala ga glasno mljackajući. Kada se dobro nasisala, vla�no ga je olizala i rekla � A sada mi ubaci ovu veliku batinu u moju gustu �umu. Ra�irila mi je noge, a ja sam kao omađijan gledao veliku, mesnatu dlakavu pičku, dlakave pazuhe i velike sise sa nabreklim bradavicama.

Nisam vi�e mogao da izdr�im � krenuo sam lagano u sred �ume sa mojim okamenjenim kurcem. Ulazio sam polako, dok se ona izvijala levo-desno. Prvi prodor je bio jako spor, ne�an i ispitivački, a svaki sledeći br�i, dublji i sna�niji. Ritam i snaga uguravanja kurca u njenu dlakavu, mesnatu i podmazanu pičketinu lagano se pojačavao.

Klara je ritmično stenjala primajući moj kurac. Vremenom se ritam jako pojačao, tako da smo i ona i ja ubrzano dahtali i počeli da se preznojavamo! Dahćući upućivala mi je glasno razne vulagarnosti, �to me dodatno uzbuđivalo: Pičkonja jedan kurati vidi �ta je dlakava riba! Konju jebački guraj tu batinu u moju �umetinu do kraja, do jaja�! Sisoje zapaljeni, nadojiće tebe mamica sa obe sisurine. Don veliki pičkolizac, daće tebi Klara celu mesnatu i dlakavu pičku da se napapa�. Dlakomanu nastrani, izljubiće� mi veliku debelu guzu, pa ako mi se svidi mo�da će� me i pojebati u nju��.

Sva�ta mi je rekla. Oh Klara � otelo mi se nekoliko puta iz usta dok sam je pumpao. Podigla je desnu nogu i gurnula mi u usta svoj negovani palac sa crveno nalakiranim noktima. Spremno sam prihvatio palac i počeo sočno da ga sisam i li�em, a zatim pre�ao i na druge prste.

Lizao sam joj i tabane, risove, potkolenice, kolena� Istovremeno sam joj i dalje visokoritmično nabijao kurac u zaraslo međuno�je, dok je ona na svaki ubod pohotno i slasno stenjala. Bo�e blagi, kakvo zadovoljstvo, na sve strane su se slivali sokovi po�ude i sladosr�ća. Posle dugog, strasnog, dlakavog i sočnog jebanja, pribli�avala se kulminacija, rastao je pritisak i temperatura i ja sam najzad, uz nertikulisani krik, isčupao moj veliki, debeli kurac iz nabrekle �umovite pičke i počeo da �pricam Klaru mlazevima sperme po celom telu. Ona je drhtala od silnog uzbudjenja i razmazivala moju spermu potmulo ječeći.

Legli smo oboje na leđa, mokri od znoja po celom telu i potpuno iscrpljeni. Ubrzano smo disali i dr�ali se za ruke. Polako je padala tenzija i hvatali smo sve vi�e vazduha. Kako zna� da mi je nadimak Don? Bili smo zajedno na rođendanu kod Katarine, rekla je.

Nisam te uop�te primetio, gde si bila? Znam da nisi, �urka mi se nije dopala, sedela sam u tamnom uglu i posmatrala. Naročito tebe i Đakoma. Don �uan i Đakomo Kazanova, legendarni zavodnici i jebači! Često smo stajali vrlo blizu tamnom uglu, sigurno si i ne�to čula od na�e priče? Naravno, niste ba� bili diskretni u priči. Najmarkantnija je bila tvoja izjava da je NAJBOLJI SEX SA DLAKAVIM RIBAMA.

To me je ustvari fasciniralo. Počelo je da mi tutnji u glavi � pa ona je mene zavela, sve je bio scenario u ona tri dana, belo, �uto, narand�asto, ulazak u bistro�. Da li je ona uop�te spontano u�ivala? Da li ti je bilo lepo kao �to je izgledalo? I vi�e od toga, odgovorila je spontano. Smatram da i �ene imaju pravo da ka�u �ta im se dopada, pa upravo izjavljujem da je NAJBOLJI SEX SA DLAKAVIM MU�KARCIMA.

U sredjivanju svojih misli, strasti i emocija podsetio sam se da va�im za DLAKAVU NEZASITU �IVOTINJU, �to mi je u najvećoj meri i donelo reputaciju neodoljivog Don �uana. Ovo jednostavno samosaznanje brzo me umiri i ja zagrlih Klaru. Oh, Klara! .
Objavljeno: 2012-12-29 01:20:43

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0116670 sek.| Članovi online - 1 | Gosti online: - 294 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker