Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Cerka ista majka

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Seks sa cerkom kao i sa majkom

Mark je zario lice u dlanove. Topla vlaga na obrazima �okirala ga je. Dignuo je pogled prema nekolicini stranaca s kojima je dijelio aerodromsku čekaonicu. Činilo se kao da nitko na njega ne obraća pa�nju. Bio je sam.

�to je samoća, shvatit će tek kad stigne kući. Lik njegove �ene bljesnuo mu je pred očima, i suze su se opet počele slijevati niz Markove obraze. Kako je mogao? Kako je mogao biti nevjeran najboljoj �eni koju je ikada upoznao? Slike sinoćnje večeri plesale su mu pred očima. Bar, ples, Trish i prijateljice za stolom preko puta.

Čak ju je i Greg, njegov prijatelj, primijetio. �Hej, ona cura izgleda točno ko tvoja �ena!� Greg ga je trknuo i pokazao mu u smjeru djevojke koju je Mark već i sam zapazio. Već dva tjedna nije bio sa svojom �enom, Lindom. Bila je ljubav njegovog �ivota, obo�avao ju je, obo�avao ju je od onog dana kada su se sreli prije ne�to vi�e od godine.

Luda romansa i brak. Dugačak medeni mjesec koji nikako nije zavr�avao ni kada su se vratili kući. I onda put u Houston. Dva tjedna bez Linde, i ta cura preko puta koja je tako jebeno slična njegovoj �eni.

Da, bila je mlađa, mo�da 15 � 16 godina, no lako su mogle biti sestre. Prije no �to se sna�ao Greg ga je zgrabio i odvukao do njenog stola. Izgovorili su imena, plaćena su pića. Saznao je da se zove Trisha, da ima 18, skoro 19 godina.

Bruco�ica, ali palila se na starije mu�karce. Lelujava crvena kosa, bijela ko�a, dječje pjegice posute po licu, bila je tako lijepa. Onda joj je pogledao u oči. Bo�e, imala je Lindine oči, sive sa skroz malo zelenog sjaja.

Odmaknuo je pogled moleći za spas. Njene usne, pune i prelijepe; zavodničke. Njene grudi, manje od Lindinih i čvr�će. U�asnut je shvatio da ispod te uske majčice ne nosi grudnjak.

Vrijeme je letjelo, bar se uskoro zatvarao. Dvije djevojke odvezle su Grega do hotela i ostavile ga s Trishom. Njoj je trebao prijevoz, njemu je trebalo čudo. Trisha je dobila �to je �eljela, on je imao manje sreće.

Ljubila ga je u svom malom apartmanu, mekano, nje�no� u usta. Htio je otići, vikao je sam na sebe da se makne i smjesta vrati u hotel. Zbilja je �elio biti vjeran Lindi. Htio je biti jak i oduprijeti se isku�enju.

Ali ostao je a poljubac se pretvorio u dva, zatim tri. I onda su se na�li na kauču. Grleći jedno drugo Trisha mu je mazno skinula vjenčani prsten s ruke. �Ovo ti neće trebati večeras.

� Njene riječi �okirale su ga toliko da je gotovo skupio snage da je ostavi, no onda mu se primakla i disala mu za vrat. Markova samokontrola isparila je. Noć je bila senzualna, seksualna, mje�avina ludog u�itka i agonije srama i krivnje. I sada je sjedio na aerodromu, čekajući poziv za svoj let.

Kratak dvosatni let iz raja ravno u pakao koji je sam napravio od svog �ivota. �Tu si. Danas si se rano dignuo. � Greg ga je lupio po leđima i strovalio se u stolicu pored.

�Uh u hu. Mamuran si od sinoć, ha? � Trebao si ići s nama. One dvije pičkice s kojima sam se pokupio prave su droljice. Jebote, čovjek nebi reko, ba� sam se iznenadio.

Osjećam se izjebano na smrt. � Mark je pogledao svog prijatelja. Greg je bio jedan od onih likova koji nikada ne razmi�ljaju o posljedicama i čini se da ih nikad ni nemaju. U tom momentu mrzio je Grega, taj osjećaj na kratko potisnuo je krivnju.

�Ne mogu vjerovat da si me ostavio s njom, kretenu. � �Čekaj, stari. Izgledalo je kao da �eli� da te se ostavi. Nemoj kriviti mene ako si se prokurvao.

Trebao bi mi zahvaljivati, pičku materinu, tucao si prvoklasnu kurvicu!� �Ne zovi ju kurvica!� �Kurac, nemoj mi reći �. o jebemti! Zaljubio si se u tu malu kurvicu!� Gregove oči ra�irile su se i onda je osvanuo �irok pokvaren osmijeh. �Nastavit ćete se viđati? � �Jebi se. � �Hoćete!� Greg se smijao i zgrabio Marka za ramena.

Pičku materinu, stari ti si jebač. Moram ti nabacit jo� crvenokosih. Mogao bi pojebat harem pun Irkinja. � �Jebi se.

� Mark je opet zagnjurio lice u dlanove. Greg je imao pravo. Zapamtio je Trishin broj, i po dogovoru, planirao ju je nazvati čim se vrati kući. Jo� uvijek mu je jasno stajala pred očima na vratima svog stančića, odjevena samo u razvučenu bijelu majcu, kako ga pozdravlja.

�Nazovi me, �elim te. Neću te zivkati niti ti raditi probleme, ali stvarno bi htjela da se javi�. � Iako je obećao da hoće, oboje su plakali. Let je trajao ne�to manje od 2 sata.

Linda ga je čekala. Bila je prokleto zgodna, 34 godine nisu joj nimalo isprale ljepotu. Mark se poku�ao pona�ati najprirodnije �o je znao, no Linda je odmah shvatila da ne�to nije u redu. ��eli� mi ne�to reći? � Pitala ga je čim su stigli kući.

Njene ukočene oči i blijedo lice odavali su da zna u čemu je problem. �Bo�e, Linda �ao mi je. � Gledao je kako joj lice jo� vi�e gubi boju. �Volim te, nisam te htio povrijediti.

� �Kako se zvala? � Lindin glas bio je ledeno hladan, takav ton jo� nikada nije čuo iz njenih usta. �Trisha� Bila je to samo jedna noč, gre�ka. Ne znam kako se desilo. Nisam to planirao.

O Bo�e Linda, molim te oprosti mi, volim te. � Suze su opet potekle isprekidane jecajima. �Pogledaj me. � Mark je dignuo glavu prema svojoj �eni.

�Znači�jebao si ju? � Kimnuo je. �Opet ćete se naći? � Nije odgovorio. Nikada joj nije lagao, a znao je da neće odoljeti da nazove Trishu. �utila je nekoliko trenutaka a zatim eksplodirala.

�Kurvin sine! Tra�i� me da ti oprostim, a jo� ju kani� tucati!� Pogledao ju je a ona ga je sna�no o�amarila ostavljajuć na Markovom licu crveni trag. Jauknuo je, nije rekao ni�ta. �Reci ne�to gade! U braku smo manje od godinu dana a već me vara�? ! Đubre! Zar ti nisam bila savr�ena �ena? Nisam li se dovoljno odricala zbog tebe? � U očima joj je iskrila mr�nja pretvarajući ih u smaragdno zelene kristale. U kombinaciji s vatreno crvenom kosom izgledala je divlje.

�Linda, molim te. � ��to me moli�, �to hoće�? Da tu �enu pozovem u na� krevet? Smeće odvratno, mrzim te!!! Gubi se!� Zgrabila je lampu sa stolića i zamahnula prema Markovoj glavi. �ica je bila prekratka tako da ga je keramičko postolje zahvatilo samo po ramenu. Iza�ao je iz sobe praćen razno raznim predmetima kojima ga je Linda gađala.

Kovčeg mu je jo� bio u autu, bilo je vrijeme da potra�i hotelsku sobu. Poznavao je svoju �enu. Smirit će se� na kraju. Barem toliko da ga vi�e ne gađa stvarima.

Sutra je subota. Mo�da će ju nazvati, ili u nedelju. Odabrao je prvi hotel kraj kojeg je pro�ao i platio dva noćenja, s malo sreće dulje mu neće ni trebati. Ili će pak morat nać neki prikladniji smje�taj� Strovalio se na krevet i utonuo u istrzan san čovjeka koji je kriv.

Kada se probudio bilo je jutro. Podignuo je slu�alicu da nazove Lindu, no glas s druge strane �ice nije pripadao njegovoj �eni. �Trisha, to si ti? � �Da�Mark? Mark, tako mi je drago �to si nazvao. Bojala sam se da neće�, a samo o tebi razmi�ljam od kako si oti�ao.

� Nije imao pojma za�to je nazvao Trishu, ali od zvuka njenog glasa osjećao se mnogo bolje. �Oh, Trisha� Sjebao sam si �ivot. � �Rekao si �eni, zar ne? � Veselje u njenom glasu pretvorilo se u tupost, ali nije bila ljuta. �Da, morao sam.

Drugačije ne bi bilo fer. � �Pretpostavljam da nije dobro primila? � �Ba� i nije, očekivano lo�e. Sad sam u hotelskoj sobi. � �Predavanja su zavr�ila tako da ti mogu doći.

Mama mi �ivi u Austinu, ionako sam ju planirala posjetiti. Dugo se nismo vidjele. � �Ne viđa� se s mamom? Za�to? � �Duga priča. Pro�le jeseni se udala, a svom novom mu�u nikada nije rekla za mene.

To je�, duboko je udahnula, �veliki problem s kojim se ona ne zna nositi. Zato se �kolujem u Houstonu. � �Siguran sam da je ponosna na tebe, i ma o kakvom problemu se radilo da ćete to rije�iti. � �Hvala.

Tako si drag. Sjedi� u toj hotelskoj sobi zbog mene i jo� me tje�i�. Bo�e, Mark, volim te. � � Ja tebe volim, Trish.

U tome je problem. � �Jer voli� i �enu, ha? � �Da. Skroz sam sjeban Trisha. � Pričali su jo� sat vremena i zatim se konačno pozdravili.

Mark se osjećao bolje, no ipak ga je unutra boljelo. Sjeo je i dugo razmi�ljao �to bi trebao napraviti. Zatim je podigao slu�alicu i ovog puta pa�ljio nazvao vlastiti telefonski broj. Zvuk zauzeća brujao mu je u uhu, poklopio je.

�to da radi? Gadno je zabrljao, i toga je bio svjestan. Lindu je iskreno volio, no ta jedna noć s Trishom bila je ne�to �to nikada nije do�ivio� i nju je volio. Zar je moguće voljeti nekog nakon samo jedne noći? Jel razmi�lja kurcem? Duboko u sebi znao je da je to vi�e od strasti. Njena osobnost, toliko slična Lindinoj a opet različita, bila je ba� ono �to je �elio.

Volio ju je i nije ju htio izgubiti. Ponovno je nazvao svoju kuću, ovog puta javila se automatska sekretarica. �Uh, Linda, Mark je. Htio sam razgovarati, ali znam da me vjerojatno ne �eli� čuti.

Ako se predomisli�, ja sam u �� Histerično je pogledom po sobi tra�io ne�to �to bi odavalo ime hotela u kome se nalazi � u, Holiday Innu, na 19oj aveniji, broj telefona, uh 555 � 1441, soba 125. Molim te, nazovi me. � Poklopio je i odlučio se otu�irati, tako bar ako se Linda javi, i pristane na sastanak, neće smrditi. I dalje će biti jeftini kurvin sin ali barem neće bazditi.

Kasnije, opet je le�ao na krevetu pitajući se �to da napravi. Zvonjava telefona ga je trgnula. �Halo? � �Bok Mark. � �Bok Trisha, ba� ti hvala �to si nazvala, već sam skroz sluđen�� �Sti�em večeras.

Mogu biti kod tebe, barem večeras? � �Naravno� Zaklopio je oči. To će samo pogor�ati stvar, no kako da je odbije. �Super, drago mi je �to ću te vidjeti. Nego, pričala sam s mamom na telefon.

�eli me vidjeti. � �Ali, spavat će� kod mene? � �Da, rekla je da kod nje ne mogu. � �O, Trisha, �ao mi je. � �Nisi ti kriv.

Sve ću ti ispričati kad dođem. Volim te. � �I ja tebe volim. � Mark je odlučio da ako se već bavi s time, da to onda mora raditi maksimalno pametno.

Pospremio je sobu i odvezao se u najbli�i dućan po bocu vina i buket ru�a. Natrag u hotelu čekao je dok su se minute pretvarala u sate. Taman kada je mislio da će eksplodirati, čulo se kucanje na vratima. Trisha je stajala i smijala se.

Bacila mu se u zagrljaj obasipajući ga zagrljajima i poljupcima. �Pa kako si mi Mark? �, napokon je rekla obraza zarumenjenih od uzbuđenja. �Zdravo Trisha. � Bez razmi�ljanja podigao ju je u ruke i unio u sobu dok su se oboje smijuljili kao djeca.

�Jesi gladna? � �Samo tebe. � Trisha se smijala i ponovno ga je počela ljubiti dok ju je spu�tao iz svojih ruku. Ne skidajući osmijeh s usana polako je kliznula na koljena, točno pred njim. Cijelo vrijeme gledajući ga u oči otkopčavala mu je hlače pu�tajući ih da padnu na pod.

I dalje ne mičući pogled, sada je prstima zakačila Markove gaćice, i povukla ih prema dolje oslobađajući mu kurac. Primila ga je u obje ruke i liznula od korijena do glavića. �Obo�avam okus tvoje kare. � Strpala je glavić u usta i počela ga lagano sisati.

Gutala je sve vi�e i vi�e njegove batine. Lickanje i sisanje sada se pretvorilo u tucanje pičkice na njenom licu. Mark je zatvorio oči, samo mu je Linda znala tako pu�iti. Većina �ena pljuga zato �to to frajeri hoće, no i Trisha i Linda sisale su jer se to njima sviđalo.

Osjećao je kako vrh njegove karine stru�e po Trishinom grlu. Bo�e, bilo je tako dobro. Odmaknula se pu�tajući da polako isklizne iz njenih usana samo da bi jezikom pre�la preko glavića i opet ga zabila duboko do mandula. Jaja mu je dr�ala u jednom dlanu vje�to ih masirajući u ritmu kojim mu je sisala.

�Bo�e Trisha, kako si dobra. � �Mmmmph. � Izvukla je kurac i pogledala prema gore. �Sviđa ti se hmmm? Jesam dobra mala pu�ačica? Napaljena kurvica? Tvoja mala droljica? Mo�da bi mi htio jebati pičkicu? A mo�da mi �eli� napuniti guzu? � �O Bo�e, Trisha.

� Osjećao je kako mu jaja otiču i znao je da je samo korak od orgazma. �Svr�it ću, du�o. � �Da, poka�i mi kako sam prljava, �pricaj mi u lice. Dođi ljubavniče, isprazni mi se skroz po faci.

� Trisha mu je počela polako drkati a drugom rukom prelazila mu je preko jaja do dupeta. Kada je uvukla prst u njega, svr�io je. Prvi mlaz sjemena zalio joj je lice razlijevajući se od kuta usana preko nosa do kose. Otvorila je usta i oblizala svu spermu koja joj je bila dostupna, a Mark joj je sljedeći �trcaj naciljao u usta.

Nasmije�ila mu se pohotno sisajući njegovo sjeme a on joj je jo� jednom izbacio mlaz u kurvanjsku facicu. �Mmmm, volim okus tvoje sperme, ali stvarno bi htjela da me jebe�. Dobro i �estoko me rasturi, i onda me vodi na večeru. � Njegov već omek�ali kurac ponovno je strpala u usta i počela ga oblizivati.

�Jebi me. Daj mi ga. Molit ću ko prljava kujica dok će� me pariti i punit mi pičku. Ne uzimam pilule.

Mogao bi mi napraviti bebu. Htio bi to? Ja bi. �elim tvoje dijete. � Izgledala je tako prljavo a istovremeno slatko i nevino.

Taj paradoks ga je zbunio ali jo� vi�e i napalio. Nije bila dovoljno mlada da mu bude kći, ne osim ako nije počeo jako rano, ali ipak imala je puno manje godina od njega. Gledao ju je kako kleči, pu�i mu kurac i moli ga da ju napuni. Kita mu se opet vratila među �ive.

Trisha ga je primila za kurac i odvela ga ravno u krevet. �Skini me. Ne nosim gaćice. Dovezla sam se bez gaćica misleći na tebe.

Cijelo vrijeme sam si trljala pičkicu zami�ljajući si tvoju kurčinu. Voli� kad si uvlačim prstiće i mislim na tebe? Hajde mi ju trljaj i zatim me �estoko po�evi. � �Mmmh, du�o, tako si dobra�, Mark je rekao skidajući joj majcu preko glave. Ponovno ga je zadivila ljepota njenih sisica.

Bile su savr�ene, napete i pune s velikim natečenim bradavicama. Nagnuo se i stavio jednu usta. Trisha je zajecala. Ruke su mu klizile niz njeno tijelo sve dok nije do�ao do kratkih hlačica koje je nosila.

Malo se iznenadio kada je primijetio da su vla�ne kod međuno�ja, očito ono sa trljanjem pičkice u vo�nji nije bila �ala. Skinuo ih je pu�tajući je da ih sama otrese s nogu. Svijetlo crvene dlačice jedva su pokrivale mekani bre�uljak pu�tajući Marka da se divi ljepoti njene pičkice. Apsolutno savr�ena, u svakom pogledu.

Pune mekane usne bljeskale su od sokova. Nije si mogao pomoći, poput kukca privučenog svjetlo�ču svijeće zabio je lice i počeo lizati sladak nektar. Jezik mu je kliznuo među usminama i Trishini sokovi potekli su u njegova �edna usta. Pio ju je dok je jezikom istra�ivao meke, bar�unaste usmine, a ona mu je lice zabila jo� dublje u svoju napaljenu pičkicu.

�Da, oh Mark, sisaj mi picu. Bo�e, li�e� kao �ena. Volim dobar jezik a tvoj je jedan od najboljih. Tako je dobro, da, �oh�� Mark je osjetio da se bli�i orgazmu i malo se primirio.

Lindi bi obično trebalo puno vi�e da svr�i. Tri�a je očito bila posve drugačija. Dok je njegova �ena bila tiha i rezervirana za vrijeme vođenja ljubavi, Trisha je bila čista suprotnost. Lindu nikada nije čuo da psuje ili koristi vulgarne riječi.

Trishin prostački govor izluđivao ga je. Kada se sjetio njenih prljav�tina toliko se nabrijao da se to moglo osjetiti i na načinu kojim ju je lizao. Sisao joj je pičkicu sna�no i brzo koliko je god bilo moguće. Trisha je eksplodirala ravno na njegovo lice, poplavljujući mu usta svojom sluzi.

Nije prestao, već je pomaknuo ruku kako bi joj smirio bokove. Zgrabila ga je za glavu, zabila prste u kosu i povukla lice u pulsirajuću pičku rastraganu orgazmima. �Jebi me! Jebi me jako! Nabi mi svoju kurčinu duboko u pizdu tako da ti osjetim spermu u maternici. Napravi mi dijete, poka�i mi da sam tvoja �ena!� Mark joj je uz osmijeh udovoljio.

Nabio joj je kurac u skroz vla�nu pičku. Mala joj je bila jebeno vruća, to ga je jo� vi�e otvrdnulo. Jo� je jače stisnuo nabijajući joj ga cijelog nutra. Okrećući očima uzdisala je i sve ga jače privijala nogama omotanim oko njegovih leđa.

Mark ju je počeo polako tucati odmičući se sve dok u njoj ne bi ostao samo glavić i zatim joj ga ponovno vraćao u pičku ubitačnim ritmom. Svaki udar Trisha bi popratila nje�nim mrmljanjem dok bi pri povlačenju protestirala uzdasima tako da je Mark pojačao tempo karačine. �evio ju je br�e i jače. Trishine oči otvorile su se i �ivotinjska seksualna glad zračila joj je iz cijelog lica.

�Da, tako, tucaj me jače. Jebi me. Jebi! Jebi! Jebi!� Zgrabila ga je za glavu i privukla je grizući mu usne i li�ući lice poput napaljene kuje. �Ohhh gade, tako me dobro jebe�.

Svr�i mi u pičkicu. Hoću da mi ju skroz rasturi� i napuni� svojom spermom. Aaa csshh, to dragi, jebi svoju malu pičkicu, jebi me. � Mark je osjetio kakao ga jaja ste�u tako da joj se nabio u utrobu najdublje �to je i�lo.

Muda su mu odskočila, osjetio je kako mu je kurac eksplodirao u njenoj rupi. Sperma mu je nezaustavljivo punila njenu usku, studentsku pizdicu. Kada ju je mala počela peći od mu�kog sjemena, Trisha mu je toliko jako zagrizla usnu da je na svom jeziku mogla osjetiti krv. Noktima mu se zaplela u kosu, a pritisak bedara na njegovim leđima nije popu�tala.

U tom polo�aju ostali su nekoliko minuta sve dok ga konačno nije pustila da bi oboje kolabirali na krevetu. Tek tada shvatio je da mu usne krvare otirući crvene kapi dlanom. Zurio je u krv i zatim pogledao Trishu. Le�ala je sklopljenih očiju, jedva primjetno se smije�eći zadovoljnim osmijehom.

Krv, njegova krv cijedila joj se niz bradu pomije�ana spermom koju je popila u prvoj rundi. Bila je prelijepa seksipilnija od ijedne �ene o kojoj je ma�tao. �Kako si postala takva jebačica? Izgleda� kao anđeo, a �evi� se kao da si opsjednuta đavlom? � Mark je ispru�io ruku dirajući svoje sokove razlivene po njenom licu. �Hvala na komplimentu dragi.

Imala sam dobru poduku. � �Tko te učio? Dečki iz Metallice? � �Moja mama. � Oči su mu se razvalile a donja usna tupo visila nekoliko trenutaka. �Tvoja mama? � �Da, moja mama.

� Trisha se dignula s kreveta i krenula u kupaonu, malo zastala gledajući ga preko ramena kako zuri u njeno dupe. �Ide� se sa mnom tu�irati? Sve ću ti ispričati za večerom�. � * Nije oklijevao. Spuznuo je s kreveta i otpratio je u kupaonu.

Imala je jebeno dobro dupe. Odvrnula je slavinu namjestiv�i da voda bude vruča i uskočila pod mlaz. �Mmmh, tako je vruće. Dođi ljubavniče.

� Usmjerila je lice prema vodi kako bi isprala krv i spermu s lica. Mark je u�ao iza nje u�ivajući u pogledu na napeto mlado tijelo. U kurac, kako je mogao istovremeno biti i tako sretan i tako sjeban. Misli su mu odlutale do Linde, nadao se da će nazvati, da će razgovarati� ali ne ba� sad.

Pribli�io se Trish i pomoago joj masirati na�amponiranu kosu. Mokra, njena kosa bila je zagasito crvena i mekana. Gurnula je guzu prema Marku, stiskajući se u mekani kurac koji je zahvaljujući ovom pokretu počeo pulsirati. Dodajuć mu malu boćicu hotelskog �ampona dozvolila mu je da joj opere kosu.

Bio je nje�an, pazio je da temeljito obavi zadatak. Prije no �to mu je dala da joj ispere kosu stavila je u ruku malo sapunice i lagano mu prodrkala kurac. �Jo� mi duguje� tucanje u guzu prije večere. � Rekla je osjećajući kako mu se kurac ukručuje u njenoj ruci.

Primakao se i poljubio je u vrat. �Sigurna si da ga �eli� u guzi? � �Mmm da. Sto posto sigurna. �elim tu veliku mrcinu u �upčiću od kad sam te prvi put vidjela kako bulji� u mene u onom barom u Houstonu.

� �Tako dugo, ha? � Pa, pretpostavljam da te ne bi trebao pustiti da čeka� jo� du�e. � Nje�no ju je gurnuo i podigao joj jednu nogu. U tom polo�aju pristup čvrsto stisnutoj rupici bio je lagan. Pritisnuo je glavić na otvor Trishinog dupeta.

Pustila je Markovu kitu i obadvije ruke stavila na zid oblo�en pločicama. �Da, tucaj mi dupe. Dobro me pojebi. Daj da vri�tim dok mi ga gura� u �upak.

Ajde, jebi me! Smjesta mi počni rasturat čmar!� Kao i obično njene riječi su ga dodatno napalile, osjetio je kako je crna rupa progutala njegov glavić. Bila je uska, jako vruća i očito je znala �to radi. Odguravala se u njega gurajući jo� vi�e batine u crijevo. Zajedničkim snagama nabijali su tu kurčinu sve dublje sve dok cijeli nije u�ao.

Zatim su stajali mirno nekoliko momentata. �Jesi spremna? � Nje�no ju je pitao. �Aha, Bo�e kako si velik. Tako je dobro, dupe mi je skroz popunjeno.

Malo mu�karaca u stanju me ovako na�opati. Hajde, jebi me, �evi mi dupe!� Skroz malo ga je izvukao, tek toliko da uzme zamah i zatim ga nabio natrag. Sljedeći ubod bio je ne�to du�i i zatim jo� jedan takav. Uhvatili su ritam, dugo ju je tucao polako ali temeljito.

�Oće� moć opet svr�iti? � Trisha je pitala dok joj se u pičkici akumulirao orgazam. �Mislim da hoću�. Rekao je Mark. �Onda mi trljaj klitać.

Hoću da skupa svr�imo. Hoću svr�it kad mi ispali� metak u dupe. � Ispru�io je ruku prema njoj i skliznuo je niz trbuh preko bre�uljka sve dok nije na�ao pičkicu. Prstima je do�ao do klita i nje�no ga u�tipnuo.

�Oh fuck, tucaj mi �upak i igraj mi se s pičkicom! Mmmm, tako je dobro, tako dobro, ahhhh!� Ubrzao je ritam zabijajući joj kurac sve �e�će i �e�će. Oboje su bili blizu orgazma. Zgrabila je njegovu slobodnu ruku i stavila si je u usta sisajući mu prste. Sada ju je punio dugačkm mu�kim udarcima.

Svaki puta kada bi ju nahranio kurčnom njegovi bokovi sna�no bi se sudarili s Trishinim guzovima izazivajući u njima valove podivljalog rastopljeno sala. Odjednom je osjetio kako mu kurac naotiče i bljuje u njeno dupe. Osjetila je i ona, znao je to jer mu je jače zagrizla prst a cijelo tijelo joj je tresao orgazam koji se ravnomjerno �irio iz pičkice i pojebanog čmara. Stajali su tako spojeni, sisala mu je prst i cvilila sve dok mu kurac nije omek�ao i ispao iz njenog �upka.

Okrenula se i zaljubljeno ga poljubila u usta. �Nisam te upla�ila? � �Za�to bi me upla�ila? Ti si najprivlačnija, najjebozovnija �ena na cijelom svijetu. � �Većina mu�karaca misli da sam� intenzivna. � �Pa ti i jesi intenzivna, ali to je dobro.

Ono �to nedostaje mojoj �eni tvoja je� intenzivnost. � �O�enio si časnu? Ne djeluje� mi kao takav tip. � �Izvan kreveta jako je eksplozivna, plane u sekundi ali se obično brzo smiri. Ali u �evi� kao da se zbog nečeg suzdr�ava.

Kao da se boji pokazati osjećaje�� �To je bezveze. � �Je, ali ja ju volim. Ne �elim je izgubiti, no nemogu ni tebe ostaviti. � �Mo�da će� morat izabrat.

Ili mo�da ni nema� izbora od kada si joj rekao za nas. � �Znam. � Pogledao je u pod. Lupila ga je po dupetu dovoljno sna�no da se trgne.

�Izlazi i pusti me da isperem kosu. Hoću da me vodi� u fini restoran. � �Dogovoreno. � Ako mora izgubiti Lindu, barem ima Trishu.

Za sada. Pitao se kada će joj dosaditi na �to su mu se obrve ozbiljno zakrivile. Trisha je iza�la iz kupaonice čim je osu�ila i isfrizirala kosu. Gledao je kako se oblaći diveći se čistoj seksualnosti koja je iz djevojke izbijala pri svakom pokretu.

U kurac, nije čudo �to joj ne mo�e odoliti. Sumnjao je da bi ijedan mu�karac mogao. Sudeći po tome kako je prostačila za vrijeme �eve, mnogi su se već zapleli na maloj crvenokosoj kurvici. U restoranu su sjedili za stolom u samom kutu, izolirani i obasjani svjetlom sviječe.

Kada je naručio aperitiv Mark ju je zadivljeno pogledao. �Tako si lijepa. � �Pričaj mi o svojoj �eni. � Trisha ga je prekinula.

Oklijevao je, primila ga je za ruku. �Sigurna si da to �eli�? � Pitao je. �Da, ako postoji �ansa da te izgubim, hoću znati s kime se natjećem. � �Ima� originalan pogled na stvari.

� �Hvala. � Nasmije�io joj se i nastavio gledajući u svoje ruke �Prelijepa je�. Zbunio se. �Mark, uredu je.

� �Oprosti Trisha. Te�ko mi je sada govoriti o njoj. Valjda se osjećam kriv. � �Ok, ja ću onda prva ispričat svoju priču.

� �Hvala du�o. � Mark ju je pogledao. Nevjerojatno! Najgora droljetina u krevetu bila je najslađa i najpa�ljivija �ena koju je poznavao. �Dakle, mama me imala s 15 godina.

Njeni starci htjeli su da ode na abortus, ali nije htjela pa su je izbacili iz kuće. Moj tata je zbrisao čim je čuo da je trudna tako da se morala sama snalaziti. Tad je upoznala nekog ljigavca koji ju je uvjerio da se kurva za njega. Sa 17 upoznala je jednog starijeg gospodina koji je bio dobar prema nama i pomogao joj da se rije�i makroa.

Uzdr�avao nas je i zahvaljujući njemu nastavila se �kolovati. Skupa smo odrastale. U �koli je bila divlja, ponekad bi se �evila s 2 � 3 frajera odjednom. Imala sam samo 6 godina, a dala mi je da gledam i sve mi je objasnila o seksu.

Nikada dečkima nije dala da me zlostavljaju, ali sam smjela gledati njihove kare i slu�ati kako se voli jebati, i to ne samo s dečkima. Imala je puno prijateljica, pričala mi je i o lezbijskoj jebačini. � Trish je zastala i pogledala u Marka sa strahom i nadom u očima. Oči su mu bile ra�irene ali bez imalo �oka ili gađenja.

Kada je zapazio da je zastala, stisnuo joj je ruku. �Nemoj me �aliti. Mama me voljela. I dalje me voli ali sada prolazi ter�ak period.

Kada sam odrastala bile smo jako bliske. Počela sam se jebati s 15 godina, a ona je pazila da uzimama pilule i da se znam za�tititi. Jedan dan tip koji ju je �evio taj tjedan naljutio se i oti�ao. Saznao je da se kara i sa drugima i to ga je izbacilo iz takta.

Uglavnom, to ju je jako pogodilo. Sjedila je na kauću a ja sam je grlila. Ne znam za�to, poljubile smo se i tako je sve krenulo. Dugo smo vodile ljubav i nakon toga, na�e �eve postale su redovne.

� Trisha je za�utila i pogledala Marka. �Voljele smo jedna drugu i voljele smo zadovoljavati jedna drugu. Misli� da je to krivo? � Mark je pogledao u njene oči shvativ�i da je ovaj moment raskr�će u njihovoj vezi. Ako joj počne popovati, izgubit će ju i �to je jo� gore, povrijediti.

To nije �elio. Osim toga, tko je on da sudi o događajima između nje i njene majke? �Ne mogu ti reći jeli to bilo krivo ili nije, Trisha. Samo ti i tvoja mama znate odgovor na to pitanje. Ali sigurno te zbog toga ne volim ni�ta manje.

� �Hvala ti Mark. � Pogledala ga je i nasmje�ila se, zatim je uzdahnula. �To je trajalo oko godinu dana. Mama se skroz prestala �eviti s drugim ljudima.

Taj zadnji frajer zbilja ju je povrijedio. Kada je upoznala tipa za kojeg se sad udala, prestala je spavati samnom i izlaziti s drugima. Vidim da je jako zaljubljena iako mi neće reći njegovo ime ni i�ta o njemu. Jedan dan mi je rekla da joj je �ao zbog te na�e veze i da ne bi smjele vi�e skupa �ivjeti.

Taman sam zavr�ila srednju, sredila mi je da idem na fakultet u Houstonu i spavam u domu. Nije me čak pozvala ni na vjenčanje. Nekoliko puta smo razgovarale, ali uvijek je nervozna. �alje mi novac, razglednice na kojima pi�e koliko me voli, ali znam da me se srami i da se srami onog �to smo radile.

� �Trisha, �ao m je. Ima krivo, ako taj tip ne mo�e prihvatiti ko je bila kako mo�e voljeti ono �to je? � �Kada sam pričala s njom jutros plakala je. Đubre ju je prevarilo. Prestala je svingati zbog njega i onda on jebe sa strane!� Markovo lice je pocrvenilo.

�O, �ao mi je Mark�, obrazi su joj se zarumeneli. �Čini se da sam malo licemjerna, ha? � �Nema veze. To �to sam napravio krivo je, i isto kao taj tip, i ja sam đubre �to sam prevario Lindu. � Trishino lice je problijedilo, počela je ka�ljati.

Oči su joj se ra�irile i nervozno je �arala po restoranu. �Rekao si Linda? � �Da. Moja �ena, Linda. � Mark se smrznuo na Trishinu reakciju.

�Pizdu materinu Mark, ne valjda Linda McKenna!? � Oči su joj bile izbezumljene. �Da, Linda McKenna, od kud je poznaje�? O kurac!� Sada se Mark osjećao kao jelen pred farovima kamiona. �Kurac! Ona ti je mama! Ali ti se ne preziva� McKenna!� �Ne, usvojio me mu�karac o kome sam ti pričala. Tip koji je pomagao mami da se sredi.

Tako da sam uzela njegovo prezime. U pičku materinu, Mark, �to ćemo sada. Oboje će nas ubit!� �Mo�da, ali neću joj lagati� Nekoliko sekundi razmi�ljao je o onome �to mu je Trisha rekla. �Tvoja priča mi je puno toga pojasnila.

Pričat ću ti o mojoj �eni. � �Mojoj mami? � �Da. Po onome �to si rekla, čini se da se poku�ala promijeniti jer me voli i nije me �eljela izgubiti. � �Tako sam ja shvatila.

Sramila me se i nije htjela da njen novi dečko, uh, mislim ti, sazna �to je bila. � �Nije se sramila tebe već sebe i bila je prepla�ena. � Mark je uzdahnuo. �Od kada poznajem tvoju mamu uvijek je suzdr�ana u �evi, i nikada ju nisam uspio nagovorit da pričamo o tome.

Osjećao sam strast, ali nije mi htjela pokazati. Iskreno, mislio sam da je kao dijete bila zlostavljana. Sada mi je sve jasno. � Konobar ih je prekinuo donjev�i aperitiv, naručili su hranu.

Do kraja večere razgovarali su o Lindi i mogućim rije�enjima. Kada su izlazili iz restorana, oboje su se osječali bolje. Sada je sve u Lindinim rukama. Odvezli su se u hotel.

Kada su izlazili iz auta Trisha ga je zaustavila. �Mark, reci mi samo jednu stvar. Reci mi da ma �to se desilo s mojom mamom, da me neće� ostaviti. Trebam te, treba mi tvoja ljubav.

� Mark ju je uzeo u ruke i njeno zagrlio. ��ta god da se desi, imat ćemo jedno drugo. � U hotelskoj sobi blinkalo je svjetlo za poruke na telefonu. Bila je to Linda.

�Nazovi me�, bilo je sve �to je rekla. Glas joj je bio hladan i pun bijesa i povrjeđenosti, no u pozadini bilo je ne�to �to je Mark sada shvačao. Pogledao je Trishu podignutih obrva. �Akcija!� �Samo budi prirodan, sve će biti ok.

� Rekla je i nje�no ga poljubila u obraz. Dok je ona kopala po torbama, Mark je okrenuo broj. �Halo? � �Halo, Linda, Ja sam. � �Oh, Mark, mo�emo razgovarati? � �Da�Linda, mislim da moramo pričati o puno toga.

Ne samo o onome �to misli�. Volim te Linda, volim te vi�e no �to mogu reći. � �Dovoljno da bude� vjeran? � Njene riječi ujele su ga kroz telefonsku �icu. �Dovoljno da nikad ne odustanem od nas.

Dovoljno da ti poka�em da ne mora� biti nitko drugi osim onog �to jesi. � �Pa ti ni nezna� tko sam ja! Zato si me prevario? � Mark je �utio, nije znao �to da ka�e. Konačno, Linda je progovorila. � �ao mi je, ja�� �Ne, Linda.

Ja sam kriv. Ono �to sam napravio bilo je krivo. �ao mi je. Nisam te htio povrijediti.

� �Dolazi� doma? � ��eli� to? � �Da, molim te, o bo�e Mark, tako te trebam. Molim te vrati se kući. Opra�tam ti, molim te oprosti i ti meni!� �O Linda, toliko te volim. Ti nisi ni�ta kriva.

Volim te, sti�em za čas!� Poklopio je. �Ok Trisha, sad je tvoj red. � Trisha je podigla slu�alicu i okrenula broj. �Mama, mama ja sam, Trisha.

� �Trisha, jesi dobro? � �Da mama, moram te vidjeti večeras. Mama molim te, nemoj me odbiti. Ne�to se desilo. � �Trisha, nije dobar trenutak, du�o.

Zna� da te volim, ali stvarno nije pravo vrijeme. � �Mama molim te, nemoj me odbijati, molim te. � Trisha je bila na rubu suza. �Ok, du�o, ok, dođi kući.

� �Volim te mama. Volim te. � �I ja tebe, zlato. � Trisha je poklopila i nasmije�ila se Marku.

Podigao je njenu torbu i unio je u auto. �Dat ću ti 30 minuta da razgovara� s njom, i onda ulazim. Ionako moram platiti hotelski račun. Naravno, mo�da ćemo oboje večeras spavati u autu, ali ako se to desi, sutra ćemo naći zajednički stan.

� �Nadam se da će ipak bolje ispast. Mrzim spavati po autima. Te�ko će� mi lizati pičkicu u tako skučenom prostoru. � �Prljavica jedna! Idi, volim te.

� Zagrlio ju je i nje�no poljubio u usta. Usisala je Markove usne i pustla da ih jezik istra�uje, u�ivajući u sirovom okusu zgru�ane krvi. Odmaknula se. �I ja tebe volim.

Po�eli mi sreću. � �Sretno. � Prometa praktički uopče nije bilo tako da je Trisha stigla za svega nekoliko minuta. Parkirala je ispred kuće, duboko uzdahnula i pogledala odjeću koju je nosila.

Obukla se za večeru a sada je i dalje bila u toj haljini. Izgledala je izvrsno, no mo�a bi se ipak trebala presvući. �to sad, pomislila je i iza�la iz automobila. Vrata su se otvorila prije no �to je stigla pozvoniti.

Linda je stajala u ofucanoj majci i razvučenim trapericama. Oči su joj bile crvene, podvučene debelim plavim podočnjacima. Izgledala je stravično, ali je i pored svega probijala njena prirodna ljepota. �Zdravo mama.

� �Zdravo, Trisha. � Linda se osvrnula po ulici i zatim se odmaknula u stranu da kčeri napravi mjesta. �Mama, moramo razgovarati. � �Znam zlato, ali sada stvarno nije pravo vrijeme.

Mogu te nazvati sutra? Naći ćemo se negdje i ručati skupa. � Linda je če�ljala kosu. �Osim toga izgledam stravično, a zbilja se moram urediti. � �Daj da ti ja pomognem.

Mo�emo pričati dok te če�ljam. � Trisha je dodirnula majčino lice. �Mama, volim te, ali ako me sad otjera�, vi�e se nikad neću vratiti. � Linda je pogledala kčer.

Njen svijet se raspadao. Gubila je mu�a i kći a bojala se, i zdrav razum. Ramena su joj oslabila i na sekundu se na�la u kćerkinom zagrljaju. I tada je odlučila.

Podigla je glavu. �Neću te otjerati. Ionako je vrijeme da Mark sazna istinu. �ivot u la�i razdirao me.

� Trisha se nasmije�ila majci. �Dođi, napravit ću ti frizuru, na�minkat ćemo te. Jo� imamo malo vremena. � Linda se pitala �to je njena kći time mislila no mala ju je već odgurnula u kupaoncu i posjela pred ogledalo.

Uskoro su već radile na make � upu. Kada je bilo gotovo, pogledala je majku. �Neće ići. Moramo te obući u ne�to seksi.

Nekad si imala jako izazovnu odjeću, ima� i dalje ne�to takvo? � �Sve sam pobacala kad sam se udala. � �Onda ćemo se morat snaći s ovim �to ima�. � Trisha je bila razočarana s majčinom garderobom, pa je naposlijetku odustala. �Čekaj, imama u torbi neke stvari koje će ti stajati.

� Izletila je iz kuće po torbu. Mark će doći svakog trena. Zgrabila je ruksak i utračala u kuću. Linda je odabrala bijelu bluzu visokog ovratnika.

Trisha je prasnula u smijeh. �Mama, neće� to nositi!� Bacila je torbu na krevet i počela je prekopavati. �Evo, obuci ovo. Ne, čekaj� prvo skini grudnjak.

� Linda se okrenula i nervozno otkopčala grudnjak. Trisha ju je gledala i odlučila napraviti prvi potez. Stala je iza Linde i dodirnula joj gola ramena. �I dalje si prelijepa.

� Linda je pogledala preko ramena. �Hvala. � Trisha je pustila da joj jedna ruka sklizne i zatim ju je provukla ispod majčine milujući joj trbuh. �Ne Trisha, nemoj.

� Lindin glas nije bio uvjerljiv. Nje�no je ljubila majčin vrat, ne poljupcima djeteta već ljubavnice, osjećala je kako se Linda napinje i opu�ta. Trishina ruka pomaknula se s maminog mekanog trbu�čića i obujmila joj dojku, nje�no milujući bradavicu palcem. �Nemoj, mila, nije to u redu.

� �Ali ti se ipak sviđa, a i meni. Za�to bi bilo lo�e kada nas tako usrečuje? � �Jednostavno je, zlato. � Trisha je u�tipnula Lindinu bradavicu na �to joj je majka tiho zajecala. �Mark me nikad ne bi o�enio da zna �to smo radile.

� �Jesi ga probala pitati? Jako te voli, i puno je bolji čovjek no �to to ti misli�. � Trisha je majku omotala i drugom rukom koju je uvukla u njene traperice. �Da, je, ali ovo nije normalno. Zlato, molim te prestani.

Oh Bo�e, tako je dobro. � �Sviđa ti se. prepusti se, budi ono �to jesi, mama. Volim te.

� Trisha je otkopčala mamine traperice i pustila da padnu na pod. Linda je nosila jako praktične pamučne bijele gaćice. Trisha je protestirala, �O mama, ovako ne�to prije nikad ne bi stavila na sebe. �ta ti se desilo? Misli� da se Mark htio o�eniti tvojom bakom? � Gurnula je ruku pod lastiku i skliznula ih.

Linda je otresla s noge traperice i gaće ni ne poku�avajući zaustaviti kćerku. Toliko dugo nije bila voljena, dva tjedna bez Marka i onda ovaj pakleni vikend. Znala je da joj to ne bi trebala dozvoliti, ali kada je bilo tako fino�� Trisha je protrljala maminu dlakavu pičku, tek toliko da je malo razbudi. Osjećala je toplinu, znala je da je Linda sada bespomočna i da ne mo�e napraviti ni�ta da ju zaustavi.

��elim ti okusiti pičku, mama. Hoću da mi svr�i� u usta. Jebat ću te mamice, dovest ću te do orgazma. � Trisha je ljubila Lindin vrat sisajući mekanu bijelu ko�u.

�Ne malena, to je tako krivo. Molim te prestani. Molim te. � �Neću prestat, mama� Trisha je opkoračila mamu i kleknula.

Oči su joj sada bile u ravnini s Lindinom pizdom koja je bila skroz otvorena i mokra. Trisha se nagnula i jezikom počela istra�ivati majčinu slatku pizdu, toliko poznatu, ali skoro zaboravljenu. * Linda je dahčući spustila ruke na Trishinu glavu, gurajući ju bli�e svojoj raspaljenoj pički. �Oh, Oh, Oh� Tresla se u predorgazmičnim grčevima dok joj je Trisha sisala klitoris među zubima i nje�no ga grickala.

�O Bo�e, Trisha, tako si dobra. Mark je izvrstan, ali ti si bolja od njega. � Lindine riječi �okirale su je na trenutak. �Ne zlato, ovo je krivo.

Prestani, mora� prestati. � Glas joj se gubio dok ju je Trisha i dalje istim �arom obrađivala. �Za�to bi bilo krivo? � Zvuk Markovog glasa protresao je Lindu do kostiju. Stajao je na vratima, nije uopče bio uznemiren, dapače, smje�kao se.

koliko dugo je tamo stajao? Pitala se. Jeli to bilo va�no? Nema �anse da nije shvatio �to se događa, ali bar nije imao pojma da se �evi s vlastitom kčerkom. Dali je to bilo bitno? Bila je drolja, i on je to sada znao. Okrenut će se i otići ravno svojoj novoj kurvi.

�Mark, o Bo�e, Mark, ne!� �Za�to je lo�e to �to voli� svoju kćer? Odgovori mi! Reci mi za�to? � Mark je bio energičan ali ne i ljut. Linda je bila zbunjena. Zna da mi je kčer. A čini se i da Trisha poznaje Marka.

Ovdje je ne�to čudno. Činilo joj se kao da gleda puzzle kojima nedostaje samo nekoliko elemenata. Gotovo je jasno vidjela sliku, ali ipak je bila zbunjena. �Mark, nije�� �Za�to mi ne odgovori�? � ��to? Ja, ja�� �Za�to je lo�e to �to voli� svoju kčer? � Linda je pogledala u Trish koja je klečala na podu, i srce joj je pucalo.

Voljela je svoju kći. Voliti djete nije lo�e. �Nije ni�ta lo�e u tome. Mark? � �Za�to onda skriva� svoju ljubav? Za�to mi nisi rekla za nju? Čega se srami�? � To je bilo previ�e.

Linda je kolabirala na podu, loveći te�kom mukom zrak. Trisha i Mark su se istovremeno bacili na nju i podigli je na krevet. Sjeli su kraj nje, a Mark ju je primio u naručje i zagrlio. �Dobro je, sve je u redu.

Mi smo tu. � �aputao joj je na uho i nje�no ju ljuljao. Dugo se tako privijala uz njega. Sav bijes, strah i sram koji je ove dvije godine skupljala u sebi sada je iza�ao.

Kada je konačno bila sposobna opet govoriti pogledala je u Marka a zatim U Trishu. �Hoće mi jedan od vas reći �to se ovdje događa? � �Imam bolju ideju. Poka�imo joj. �to misli� Trisha? � �Dobro zvuči.

� Trisha se nagnula i polizala jednu Lindinu bradavicu nje�no ju uvlačeći u usta. Mark je polegnuo Lindu na krevet i nje�no joj poljubio usne. Jecajući zaklopljenih očiju Linda se izgubila u poljupcu. Trisha se spu�tala poljupcima prema maminoj pičkici, na �to se ova u tom trenutku uopče nije �alila.

Umjesto toga, ra�irila je noge pozivajući kćer da ju �evi. Markove ruke prebacile su se na Lindine grudi, nje�no je poklopio to mekano meso masirajući joj bradavice. Linda je sve glasnije uzdisala staviv�i ruku na glavu svakog svog ljubavnika, gurajući Marka prema usnama a kći prema pički. Tijelo joj je drhtalo od po�udnog isčekivanja.

Mark je konačno odvojio usne i nasmije�io joj se. gledala je pa�ljivo u njegove oči moleći se da u njma ne vidi ni gađenje ni bijes. Vidjela je samo beskrajnu ljubav, i to je njenu du�u odrije�ilo svh grijeha. Trisha je pogledala majku i zatim se okrenula prema Marku.

�I ti bi se trebao skinuti, Mark. Zagrijala sam joj pičkicu za tebe, i ne mogu vi�e izdr�at, moram vidjeti kako ju rastura� tom debelom kurčinom. �elim sisati mamine sokove s tvog kurca, i zatim polizati spermu s njene pičke dok me jebe�. � Lindine oči su se ukočile.

Pogledala je mu�a pa zatim kći. Osmijeh na licu pretvorio joj se u razumijevanje. �Trisha? Trishu si upoznao u Houstonu? O Bo�e!� Naizmjenično je gledala jedno pa drugo. U glavi joj se vrtilo.

Kčer joj je nastavila lizati pizdu, usisavala joj je klitoris, osjećaj je bio razarajuće dobar. Mark je skinuo majcu a zatim i gaće. Isturio se gurajući joj kurac u usta. Linda je malo nagnula glavu kako bi ga mogla lickati.

Bio mu je jako slan, miris mo�usa koji mu se �iro s jaja omamio ju je. Poku�ala ga je gurnuti �to je dublje i�lo u grlo. �Mmmm, mama, to je tako seksi. Pu�i njegovu veliku kurčinu.

� Trisha je prestala lizati na trenutak i zadivljeno je gledala majku. Mark je stavio ruku na Lindin potiljak i počeo joj polako jebati usta. Pogledao je u Trishu i nasmije�io se. �Voli� gledati mamu kako mi ga pu�i? Ja volim gledati tebe dok joj li�e� pičku.

Natrag na posao, zagrij mi tu pizdu dobro. Jebat ću ti mamu dok gleda�. Svr�it ću joj u pičku i natjerati te da mi obli�e� kurac. Sviđa ti se to? � �O da! �elim gledati kako tu veliku kurčinu gura� mami u pičku.

Hoću ga dirati dok joj ga gura�. Hoću ga lizati i osjetiti je na tvom kurcu. � Linda nije mogla vjerovati �to se događa, toliko dugo je potiskivala svoju seksualnost. Sada je procvjetala.

Ponovno je osjetila Trishina usta na svojoj pički odu�evljena stručnim lizom koji joj je djevojčica pru�ala. Okus Marka u ustima, miris njegovog napaljenog kurca. Orgazam u njoj počeo je nazustavljivo rasti. Pro�lo je tako puno vremena od kada je zadnji put svr�ila, od kada si je sama dozvolila da svr�i.

Opustila se pu�tajući da iskra među njenim nogama preraste u divlji po�ar. Kao mutava pu�ila je Markov kurac, bokovima je nezaustavljivo kru�ila po Trishinom licu, bila je to ona prava Linda, drolja do kostiju, prvi put u vi�e od godinu dana braka to je i pokazala. Mark i Trisha primijetili su promjenu. Ubrzav�i ritam Mark joj je sve br�e i jače jebao lice.

Osjećao je kako mu se jaja grče, pucajuči od sperme, i znao je da će ih uskoro morat ispraznit. Pogledao je Trishu. Djevojka je obadvije ruke imala na majčinim guzovima usmjeravajući si tako pičkicu u lice, i marljivo ju lizala. �Da joj svr�m u usta ili pičku? � Mark je pitao Trishu.

�Svr�i po njoj i sad odma ju pojebi. Hoću popit tvoju spermu s njene pizde. � Trisha se povukla na drugi kraj kreveta ostavljajući manevarsko mjeso među Lindinim nogama slobodno za Marka. Nije oklijevao, izvukao je kurac iz Lindinih usta, popeo se na krevet i smjestio među �eninim nogama.

Linda je malo protestirala kada ga je izgubila iz usta ali kada je vidjela �to joj se sad sprema, razočaranje je zamijenio osmijeh. �Trisha, i ti bi se trebala skinuti. Sjedni mi na lice dok me jebe. � �Da mama.

� Trisha je to izgovorila tonom tinejđerke kojoj su rekli da iznese smeće, ali sjaj u očima i zločesti osmijeh odavali su koliko u�ivao u ovome. Na brzinu se skinula dok je Mark gurao kurac u vla�nu pičku svoje �ene. Jebao ju je polagano. Trisha, sada skroz gola zaja�ila je maminu glavu i pa�ljivo se spustila sve dok pičkicom nije naciljala Lindina usta.

Majka ju je lizala nastojeći popit svaku kap napaljenosti koja se cijedila iz mlade rupice, ali to je bilo nemoguće, Trisha je bila droljica čija pičkica poput olimpijskog plamena nikad ne posustaje. Mark je pojačao tempo poku�avajući se uskladit sa �eninim vatrenim lizom. Ubodi su mu postali jaći, �e�ći, dignuo je Lindine noge u zrak kako bi imao bolji pristup. �O da�ahhh, Mark�.

vidi kako mama voli cicati moju picu. Dobra je kao i ti. U kurac, kako mi napaljuje pičkicu!� Trishino prostačenje opet ga je prebacilo preko ruba, Mark je svr�io zabijen duboko u Lindinoj probuđenoj pički. Sperma koja je nezaustavljivo tra�ila svoj put po njenoj utrobi i u njoj je pokrenula lavinu.

Svr�avajući grizla je kčerinu pičkicu. Mark ju je punio mlaz za mlazom. Linda se nabijala gore dolje po mu�evoj kari iskori�tavajući posljednje sekunde tvrdoće, no Trisha se isto nije dala, stisnula joj je lice bedrima tra�eći svoju porciju jezika. Mark je bio izmo�den, imao je jo� samo toliko snage da izvuče kurac iz Lindine rupe.

Sjajio se od njegove sperme i Lindinih sokova. Trisha se zadovoljno nasmijala i dopuzala do svog očuha utrpav�i, kao �to je i obečala, istro�enu batinu u usta. Kada ga je detaljno očistila prebacila se na mjesto na kome je do nedavno bi Mark i isto tako revno počela lickati spermu i sokove s Lindine pičke. Mama joj je prestala lizati dok je svr�avala, ali sada je kčer opet primila oko struka i nastavila lickati slatku sluz.

Mark je gledajući svoje dvije ljubavnice u polo�aju 69 shvatio da mu se kurac opet dignuo pa se prebacio iza Trishe. Linda mu se nasmije�ila i primila ga za korijen kurčine. �Jebi ju, Mark, stavi tu ogromnu kurčinu u pičkicu moje kčeri i priu�ti joj jebačinu �ivota. � Vodila je Markovu kurčinu u Trishinu rupicu pa�ljivo gledajući kako nestaje unutra.

Mark je neko vrijeme bio miran i u�ivao u anatomiji Trishine pička. Bilo je tako dobro, tako usko, tako ispravno. I zatim je počeo polako uvlačiti i izvlačiti kurac iz nje. Linda je prislonila usne na njega, pomičući se poput parazita skupa s kurčinom van, pa direktno na klitoris.

Trisha je podigla glavu glasno jauknuv�i od intenziteta jebačine koju su joj pru�ali, pa opet vratila usne na mamin prorez i nastavila lickati ljepljive sokove. Marku nije trebalo puno. Napeo se i osjetio kako mu jaja vape za pucanjem u Trishinu droljastu pičkicu. Linda je vidjela �ta se sprema, dobro je poznavala svog mu�a, tako da se poput pijavice odmah prilijepila na Trishinu pičku i počela van isisavati spermu.

Napokon svo troje sru�ili su se na krevet, Linda je bila u sredini. Pričali su i mazili se do jutra, �evili se međusobno, ponekad svo troje skupa. Od sve te boli koja se skupljala zadnja dva dana, rodila se, poput feniksa nova ljubav i predivna veza koja je svima toliko trebala. Sve �to je Mark mogao pomisliti le�eći kraj svojih ljubavnica bilo je, �Kakva majka, takva kći!� .
Objavljeno: 2013-01-11 22:36:15

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0123429 sek.| Članovi online - 4 | Gosti online: - 370 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker