Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Seksualno iskustvo sa cigom

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Ciganin je al najlepsi i iskustvo u seksu sa njim

Stvari o kojima se ćuti Postoje stvari o kojima se ćuti, koje se nikome ne govore, koje jedino ostaju da �ive u svesti neke osobe u fragmentima neizbledelog sećanja� Jednu od tih stvari ja sam re�ila konačno da ispričam pa mo�da pronađu put do nekoga od vas i nastave da �ive negde izvan mene. Od tada je pro�lo vi�e godina i ja poku�aću da vam ih dočaram uistinu kakve su bile i kakve ih se i dan danas sećam. Zbog njih ja sam ovo �to sada jesam i moj �ivot je tako uzbudljiv da zaslu�uje da se bar jedan njegov deo nadje u priči, koju vam ja sada poklanjam. Neka bude ispričana� *** Te tople avgustovske večeri moj dečko bio je pijaniji nego obično �to sam i očekivala po�to je njegova sestra slavila 18 ti rodjendan. I ničega lo�eg ne bi bilo u tome, da mi nije obećao kako ce me vratiti kući pre 12, jer moji me nikada nisu pu�tali du�e da budem van kuće, tim pre �to sam tek napunila �esnaestu, a i �iveli smo odmah pored ciganske male kroz koje sam se uvek bojala proći tako da me je uvek neko ispraćao do kuće.

Na svako moje pitanje kad će da me vozi kući odgovarao je jo� malo, jos malo , da bi nastavljao sa pićem gotovo i ne obraćajući pa�nju na mene. Nije mi preostalo ni�ta drugo no da sedim i čekam, a kako me je dru�tvo oko mene jako smaralo uzela sam i ja i popila koju smeskajuci se robotski na nekakvim glupim pričama nekakvih devojaka, koje nisam zbilja ni slu�ala. Na početku ponoći moj dečko već je bio u�asno pijan i ja svesna koliko je sati ljuta oti�la sam do njega i rekla mu kako ću sama kući nadajući se da ću da uspem uhvatiti zadnji autobus. Pitao me je da prespavam kod njega izvinjavajući se �to trenutno nije u stanju da vozi, �to sam ja naravno odbila i besna gotovo istrčala iz stana sna�no zalupiv�i vrata za sobom.

�urila sam ka stanici i videla iz daleka autobus koji je već stajao na stanici. Odevena u kratkoj �utoj haljinici sa visokim �tiklama na nogama, doterana i na�minana sa plitkim dekolteom iz koga su virile moje čvrste, poveće bele grudi i nisam ba� bila adekvatno obučena za trčanje za autobusom. Ipak re�ila sam da poku�am, jer bolje mi je minut trčanja sada nego kasnije sat hoda. Umalo nisam tako trčeći dosegla do vrata autobusa a ona su mi se zatvorila gotovo pred nosem.

Nisam mogla da verujem ! Otisao je, a ja sam ostala gledajući ga kako se gubi u daljini. Sta cu� Besna i jo� vi�e iznervirana nastavila sam hod usput moleći se da će moji zaspati dok dodjem pa da mogu neprimetna da se uvučem u kuću. Iz misli trgao me je zvuk sirene. Pogledala sam na ulicu i u kolima koja su se zaustavljala ugledala Abdulu, ciganina pedesetih godina koji je �iveo par ulica od moje kuće.

-Cako, jesi krenula kući ? -upitao me je spustivsi staklo. Ajde da te odbacim, ako ide� kući. Isprva nisam znala �ta da mu odgovorim, ali sam se setila da je nekoliko puta bio kod nas kući, jer bi ga otac unajmljivao kad je trebalo da se kopa ne�to ili kreči, prenose stvari i tako to. Ali bo�e-pomislila sam-�ta ako me neko vidi i to u auto sa ciganinom, starim, debelim i prljavim cigom, a ja ovako sredjena i doterana.

Ne bih mogla vi�e iz kuće da izađem od sramote. Ali opet pomislila sam, mo�da je i dobro �to je do�ao, gde ću pe�aka ovako pripita i to jo� kroz cigan �malu, a i kasno je da bi me neko video. U�la sam u kola, sela kraj njega. Nisam mogla da ne primetim kako me je odmeravao pričajući o nekim stvarima koje mene uop�te nisu zanimale dok je vozio, ali ja sam bila u svojim mislima i smeskala mu se iz ciste pristojnosti.

-Pa gde zaluta ovako kasno-začula sam pitanje. Tvoji ima sigurno da se brinu ? -Joj ne pitaj-progovorila sam. Bila sam na nekakvom tupavom rodjendanu a i već kasnim kući. Nadam se da su se moji uspavali.

A i muka mi je vi�e od toga da gledam samo na sat i trčim kući pre dvanest kao da dvanest i godina imam. -Razumem te-rekao je. Potpuno te razumem. Pa ti nisi vi�e mala.

Na�e devojke u tim godinama su već udate i imaju decu. Pogledala sam ga malo zatečeno� -Pa na�e devojke, na ciganke mislim-rekao je. Moja mladja ćerka Edita zatrudnela je jo� sa četrnest i to sa jednim mojim prijateljem, sad i �ivi kod njega. A zuhra se već udavala nekoliko puta, sad i ne znam gde je i s kim.

Niste vi male, mo�ete same da odlučujete, a to je va� �ivot i treba da ga �ivite kako vi mislite da treba. � Pa da u pravu su-najednom mi se zasvidjao razgovor. �ta oni imaju vi�e meni da određuju i da se ja sad brinem i �unjam po kuću ako su zaspali. Pogledala sam na sat.

Pa i ne kasnim mnogo, sreća da je abdula nai�ao. Opet�ali opet će da mi se deru i nerviraju me. Bar da je jo� malo zakasnim dok ne zaspe, do sutra će se ionako ohladiti� -Pa čika Abdula, ako se ne �uri� mogli bi jo� malo da se vozimo negde bar dok moji zaspe, bila bih ti jako zahvalna. -Ih, pa �to bih se �urio sad kad mi je u kolima takva lepotica.

Pa nisam lud-zasmejao se, a i ja sa njim. Otvorio je jednom rukom kasetu i izvukao pljosku sa rakijom. -Pije� li-upitao je. -Hehe, pa već sam.

-Haha, pa ajde da nastavimo onda-rekao je i navrnuo, a zatim ponudio i mene. -Uh, kako je jaka čika Abdula-rekla sam osećajući kako gori u meni, ali ko za inat cugnula sam opet. Parkirao je kraj ni�ave i osim mesečine nije bilo drugog svetla. Pričali smo i smejali se kao ludi i ja sam se, dal zbog rakije ili ko zna za�to, ba� osećala lepo i opu�teno, a na pomisao o mojima, pomislila bi samo ma ko ih jebe.

I njih i onog mog nesposobnog dečka. Hoću da u�ivam�. Najednom sam osetila Abdulinu ruku preko mog ramena i neki �marci su počeli da mi prolaze telom. Pogledala sam ga, a on se smeskao.

Cenim da je imao dva zdrava zuba u sebi i da je imao preko sto trideset kila, ali jednostavno nisam mogla da prestanem da ga u njegove oči koje su sjale na mesečini. -Kako si lepa Cako bo�e. Bo�e kako si jebozovna-prosaptao je i sa drugom rukom počeo da me miluje po obrazu nagnav�i se ka meni. Drhtala sam od uzbudjenja i neke novootkrivene treme koja je dolazila ni sama ne znam od kuda.

Ipak on je bio tako stariji i iskusniji od mene, a ja osim par pu�enja u �kolskom wc-u i jednog svom tada�njem momku nisam nikada oti�la dalje. A čeznula sam za tim, čeznula čekajući onog praavog. No moja če�nja nikada nije dočekala pravog, jer u tom trenutku, u zagrljaju s ciganinom moja če�nja je dostizala svoj vrhunac i ja sam bila spremna da mu se podam bez ijedne reči vi�e. Sećajući se sada dok ovo pi�em, ne mogu a da ne pomislim na svu ironiju koju �ivot nosi sa sobom i kako ono �to smo verovali i radili, vrati nam se kao bumerang na način na koji to ranije nismo mogli ni zamisliti.

Jer postojao je razlog zbog kojih nisam smela kroz cigan malu. Jo� kao mala gledala sam ih i gadila se njihovim navikama, njihovom �ivotu i njima samima uop�te. Poticala sam iz jedne ugledne i pristojne porodice i bukvalno mrzela sve one koji su bili ispod mene. Jo� kao mala u�ivala sam u trenucima kada ih sretnem pa mi ne�to dobace, da im sva�ta ka�em, od toga kako su odvratni prljavi cigani, pa sve do toga da ih je hitler trebao sve pobiti.

U �koli je bilo par njih kojih sam sa drugaricama redovno maltretirala, podjebavala, terala ih da mi čiste obuću ili ih jednostavno pljuvala u prolazu. Moglo mi se, uvek sam bila popularna riba u �koli i za moju naklonost momci bi uradili sve �to tra�im, tako da ako bi se neki ciga pobunio, ubrzo bi i dobio batine. Mo�da je ta čudna situacija u autu sa ciganinom ba� zato i tako delovala na mene, da sam otvorila usta a debeli prsti Abdule na�li su mi se u usta i ja sam ih sa u�ivanjem sisala. -Ohhh� Cako, kako si dobra-dahtao je govoriv�i- Prava bela kurvica.

Ohhh�. Dete moje slatko, tako je devojčice sisaj, sisaj. Li�i prste čika Abduli. Tako je mala, toooo, načiniće te čika Abdula pravom ciganskom kurvicom ! Uzeo je da mi ljubi vrat, zarivajući svoje prste jo� dublje meni u grlo.

Osetila sam strujanje svuda po telu dok sam halapljivo sisala njegove debele prste. I to �to me je jedan ciganin po prvi put nazvao kurvicom tako me je palilo u tom trenutku. Odmaknuo se od mene, povukao sedi�te unazad, jednom rukom me je stegao za vrat, a drugom uzeo moju ruku i stavio sebi na slic pantalona. Bo�e, koliki je , pomislila sam osetiv�i ga na svom dlanu kako pulsira ispod pantalona.

-Hajde dete, izvadi čika Abduli kurac, hocu da osetim ta tvoja dečija usta na njemu, da ti čika Abdula poka�e �ta je kurac, da vidi� �ta je prava ciganska kurčina-rekao je , a ja sam odmah krenula da ga otkopčavam rukama koje su mi jako drhtale. I bio je u pravu. U trenutku kada je iza�ao iz pantalona i protegao se svom svojom du�inom, jako debeo, sa �iljim crvenim glavićem ja sam samo zinula, bukvalno zinula od iznenadjenja i prizora jedne ogromne ciganske kurčine. To �to sam zinula bilo je dovoljno da mi čika Abdula povuče glavu ka svojim preponama.

Osetila sam ga kako prodire u moja usta, polako dok je čika Abdula ispu�tao jedno dugačko ahhhhh� -To ćero moja slatka, tako je bela moja kurvice, gutaj taj kurac dublje, dublje-govorio je sve glasnije i sve jače natiskivao moju glavu na to čudovi�te od kurca. Bio je jako duboko u mojim ustima, jedva sam dolazila do vazduha, bukvalno se davila sa tim ciganskim kurcem u mojim ustima, ali on mi nije pustao glavu, već je počeo da ga gura i vadi �estoko, sa svakim ubodom podi�ući se sa sedi�ta dok mi je salo njegovog ogromnog stoka udaralo o obraz.

Probala sam da se odgurnem rukama da bi bar malo do�la do vazduha, ali to kao da ga je jo� vi�e palilo, ubrzavao je ritam i jače mi gurao glavu i jače se, gotovo odbacivao sa stolice. -Gde si krenula kurvo-gotovo da je vikao. Jebem ti glavu kurvo, karam ti usta droljo bela, a ti bi da be�i�. Ohhhh�.

Pičko jedna, naučiću te ciganskom kurcu. Veruj mi da posle ni jedan drugi neće� po�eleti. U meni su se najrazličitija osećanja pome�ala. Osećanja koja ne bi trebalo ići jedno s drugim.

Strah da ce me udaviti od kurca, a opet �elja da tako učini. Nemoć da mogu bilo �ta uraditi, a opet volja da mu se prepustim. Bol moje vilice i gu�enje u grlu, a opet u�itak čitavog tela koje je drhtalo. Konačno pustio mi je glavu i ja sam konačno do�la do vazduha.

Povukao je moje sedi�te unazad i spustio je tako da sam le�ala. Jedva se okrenu u svom sedi�tu, a zatim me opkoračio onako debeo nabijajuci me u naslon sedi�ta, a svoj ogromni stomak u moje lice, a zatim se onako izvaljen preko mene propeo vi�lje, sve dok njegov kurac ponovo nije stigao meni u usta. Jebao me je odozgo, a ja nisam mogla da mrdnem, zarobljena pod debelim telom ciganina primala sam njegovu kurčinu u usta sve dublje i dublje, jače i jače dok mi je glava uranjala u njegovo salo. Opet sam se davila, potpuno nemocna, ali nisam ni probala da se oslobodim.

Samo sam svojim rukama uhvatila njegovu ogromnu guzicu koja se skupljala i �irila sa svakim novim ubodom. U jednom trenutku osetila sam njegova ogromna jaja kako me udaraju po bradu. Rasčepljenih ustiju do krajnosti osetila sam koren njegovog kurca u ustima, ni sama na tren ne verujući gde je svo ono meso stalo. Zariv�i ga jo� jednom do korena, tako je i ostao ne pomerajuci se.

Celom du�inom svog ogromnog ciganskog kurca bio je u mojim ustima. Njegovo ogromno salo, zatvorilo mi je lice, njegova jaja prostrla mi se po bradi i ja sam se borila za vazduh. -Ooooo�devojčice primila si ga do jaja. Primila si cigansku kurčinu do jaja droljo.

A �ta ka�e� pičko, svidja ti se jel da-govorio je dok sam ja već mlatarala rukama. Gledao sam te jo� kao malu drolju. Trebao sam te jo� tada naučiti ciganskom kurcu, do sada bi te pola male jebalo droljo. Gde je sada tvoj tata Mihajlo da vidi �ta mu radim sa njegovom mezimicom.

Dosta je on mene jebao dok sam vam radio po kući. I ona Goca, kurva od tvoje majke �to je strah i da se pozdravi sa mnom da se ne bi zarazila, kao da sam gubav. Gde su sad da vide kako te gubavac uči ciganskom kurcu. Gotovo je, mislila sam, ugusiću se.

Osećala sam se tako beznade�no, kad ga je najednom izvukao i ja sam se jako zaka�ljala. Iza�ao je, povuko me za ruku i izveo napolje. Naredio mi da klećim, pritiso me uz auto i jos nekih pet minuta sna�no mi jebao glavu, zatim me podigao, povukao mi haljinu na gore i ponovo pritiso uz auto strasno se ljubeći sa mnom. Zavukao je jednu ruku pod haljinicom i jednim potezom pocepao mi gaćice.

Digao mi je jednu nogu i prislonio svoj veliki ciganski kurac uz moju ribicu. Znala sam �ta me čeka i drhtala od �elje da udje �to pre, da me raspori, da ga osetim� Sna�no sam ga zagrlila dok sam osećala kako prodire i od bola ugrizla sam kragnu njegove ko�ulje ne pustajući je. -Kurvo, ne mogu da verujem da si jo� nevina-dahtao je govoreći. Jebaću malu belu i nevinu devojčicu, ohhh�kako je to dobro.

Pogledao me je u oči cereći se a zatim rekao. �Hajde ka�i čika Abduli, koliko �eli� da ti ciga bude prvi, hajde reci kako �eli� da bude� ciganska kurvica, da te jebe cela mala, ajde kurvo da cujem. Posle du�eg vremena po prvi put sam progovorila drhtavim, uzbudjenim glasom -�elim da me jebe� čika Abdula. �elim tvoj ciganski kurac da mi bude prvi, �elim da tebi dam svoju nevinost.

- Slu�ajuci sopstvene reči, sa ciganskim kurcem pred krajem sopstvene nevinosti, kao da sam poludela, nisam mogla prestati da govorim stvari koje ranije nisam moga ni u snu sanjati. � Načini me ciganskom kurvom. Neka budem va�a drolja. �elim svaki kurac u mali da probam.

Neka se deca na meni uče. Neka me matori siluju. Neka me daju jedan drugom. Neka� -Nisam uspela zavr�iti misao.

Osetila sam da me pocepao i vrisnula, zatim jo� jednom, pa jo� jednom, pa jo� jednom. Bol je postajao sve veći sa svakim novim ubodom, a moji vrisci sve jači, ali nije stajao. Ubadao je jo� jače i jo� jače. Guza mi je lupala od staklo automobila, on mi je dr�ao jednu nogu i silovito mi ga stavljao.

Najednom, osetila sam olak�anje du� kičme i bol moje ribice je popu�tala, a umesto njega talasi i talasi neverovatnog zadovoljstva. Nisam vi�e imala pojima ni gde sam, �elela sam da tako traje večno, da jebe i nikada ne prestane. Izvadio ga je, naredio da se skinem �to sam ja odmah učinila. Shvativ�i da sam gola kraj reke, samo sa �tiklicama na nogama i pred ogromnim ciganinom, dodatno sam se napalila.

Pri�ao mi je i pogledao me odozgo posto je bio za glavu vi�i od mene, a zatim me pljunuo posred lica. Otvorila sam usta, ni sama ne znam za�to a on je zatim pljunuo u njih. -Biće� ti prava ciganska drolja, Cako. -Prokomentariso je, pljunuo me jo� jednom, a zatim mi naredio da stojim tu i ne mrdam.

Oti�ao je, otvorio gepek i pojavio se predamnom sa konopcima u rukama. Ja zaista ni sada ne mogu objasniti �ta sam u tom trenu osećala, ali pamtim da tada nije postojalo ni�ta za mene. U tom trenutku, kao da nije bilo ničega oko nas, kao da sam bila s njim u nekom otudjenom svemiru i bila spremna na sve, ne imajući pojima �ta sledi, ali sa neverovatnim uzbudjenjem da to i saznam. Reč nisam rekla dok mi je svezao �ake jednu za drugu i poveo me sa sobom, kao kad čovek vodi kravu ili ovcu.

Tek nedaleko je zastao krj jednog drveta, prebacio konopac preko grane koja je visila i svezao ga za stablo, tako da su mi ruke bile podignute visoko iznad i da nisam bila na visokim �tiklicama ko zna da li bih i zemlju doticala nogama. Stao je ispred mene i konačno skinuo ko�ulju tako da se njegovo ogromno salo potpuno pokazalo pod mesečinom. -Rasna si kurvica-govorio je i uzeo je moje poveće grudi u svoje ogromne �ake i grubo stiskao. Pljuvao me je i dalje, mesio mi guzu, a zatim stao iza mene i ponovo mi ga gurnuo.

-Ahhh Ponovo osetila sam u�itak, vrtelo mi se u glavi, a on me je tucao od pozadi sna�no kao bik dugo dugo. Kidao me od svog velikog ciganskog kurca, psovao mi mamu, sestru, familiju, govorio kako će sve nas jebati, a da će mene jebati svi.

Odjednom, jo� dok je bio u meni začula sam kako se obraća nekome i tad shvatila da je pozvao nekoga mobilnim. -Damire ti li si? Pa dobro gde si? A s kim ? E slu�aj me, za koliko mo�ete da dodjete do mosta, tu sam s jednom kurvom i treba mi pomoć�. Ma ne palim te, pokupi sve koliko vas ima, večeras ja častim� E kurvo moja, sad će da vidi� kako karaju cigani-�apnuo mi je jo� uvek mi ga sna�no zabijajući od pozadi. Tek tada, kao da sam izi�la iz sna, postala sam svesna situacije u kojoj se nalazim i misli su mi se redjale jedna za drugom.

-Nemoj čika Abdula, molim te, nemoj. Odve�i me molim te, počela sam da ga molim, a on nije prestajao sa jebanjem. -Moli kurvo! Kasno ti je sad za to� Moli bela kurvice-izdrao se a zatim nastavio jo� �e�će da me jebe. Ugledala sam farove u daljini.

Dolazili su�. Zatekli su me na Abdulinom kurcu, svezanu golu i obe�enu o granu drveta. -Abdula to majstore-govorili su prilaziv�i nam bli�e. Bila sam pognute glave, probala sam da sakrijem lice, ali čika Abdula mi ga je zavukao najsna�nije do tada, uhvatio kosu i povukao me.

-Oooooo�-drao se. - Svr�avam, svr�avam, punim je !- -Ne mogu da verujem-progovorio je jedan od njih. Pa to ona kurva iz obrenovićeve jebote. -Caka!-progovorio je drugi i tek tada sam shvatila da poznajem tog �to govori pa sam mahinalno pogledala ka njemu, jo� uvek osećajući čika Abdulin kurac koji mi punio utrobu spermom i cinio je toplom.

Da, to je bio jedan od onih cigana koje sam maltretirala u �koli. -A kurvo, do�la maca na ciganska kuranca-rekao je, a ostali su prahnuli u smeh. Čika Abdula je iza�ao konačno iz mene i rekao ostalima. �Momci, karajte.

Va�a je. Dečko iz �kole mi je pljusnuo �amar da sam se zavrtela, a ostali su se jo� jače smejali. �Kako se ja zovem-pitao me je gledav�i me u oči. Ćuti� kurvo, a ćutis? Pa naravno da ćuti� kad ne zna�.

E pa ja ću da ti ka�em kurvo-rekao je i zavalio mi jo� jedan �amar. Alen, kurvo, Alen. Hoću da zna�, kad te suta pitaju ko te karao da zna� da ka�e�. Nisam ni ciga, ni ciganin, ni ganci nego Alen kurvo.

I hocu da me gleda� u oči dok te karam jel jasno droljo Ra�irite joj noge-rekao je ostalima i jedan mi je podigao jednu, a drugi drugu nogu, dok je Alen stao od napred, uhvatio me za kosu i dreknuo opet- Gledaj !- U�ao je u mene cereci se ii u tom trenutku dok je ulazio, nezavisno od onoga �ta sam razmi�ljala, osetila sam toplinu, zadovoljstvo i ponovno uzbudjenje. Karao me je �estoko i dugo, a ja sam ga gledala, pljuvao me je, lizao me, samarao, smejao se, a ja sam se borila sama sa sobom i očajnički se trudila da mu ne poka�em da u�ivam.

Sve je počelo na mene da deluje naopako. I to �to sam poni�ena i postidjena u rukama cigana , i to dok me je jedan jebao a drugi ga bodrili u glasu da me tuca sve jače i jače, samo me je dodatno popaljivalo. Mislila sam da ludim. -Napuniću te kurvo-rekao je i zatim i on počeo prosipati spermu u moju unutra�njost.

Gorela sam� Jedan od one dvojice zauzeo je Alenovo mesto u mojoj ribici, a drugi je za�ao od pozadi. -Čekaj malo, ne tresi je toliko-rekao je ovom drugom-hoću da joj ga zaglavim u guzicu, da karam ovu njenu belu guzicu. Osećala sam gde prodire, gde mi cepa guzu i bol iz guze koji se me�ao sa zadovoljstvom iz ribice . Načinilo je da se oglasim jednim velikim AAAA�po prvi put od kada su do�li.

Prepoznali su zadovoljstvo u tom mojem vrisku. -Tako je srećo, rekao je ovaj od pozadi. U�ivaj u svom ciganskom raju� Karali su me jako, �estoko a ja sam vriskala sa svakim novim ubodom, a zatim počela prvo kroz tihi �apat, a zatim sve jače i jače da govorim, to, to, jebi, jebi� U sendviču dva ciganina preko rame ovog ispred mene, ugledala sam jo� par farova kako se pribli�avaju. Ide Mihez sa njegovima, rekao je Alen gotovo unev�i mi se u lice dok su me njegova dva druga jo� uvek jebala.

Jo� dok su dolazili već sam bila osetila kako mi se guza i utroba pune u toploti zbog koje sam iznutra sva gorela. Tek tada sam primetila da u senci obli�njeg drveta stoji jo� jedan od onih �to su do�li s Alenom. Videla sam da se pribli�ava i iz senke se promaljao lik čoveka koga sam dobro znala. To je bio na� prvi kom�ija, prijatelj mojih roditelja, čovek koga sam znala od rodjenja.

Nije bio ciganin ali ih je po�tovao i četo ulazio u bezopasne rasprave s mojim ocem o njima. Moj otac je govorio da mu je on kao brat koga nikada nije imao, a jedan drugog su zvali kume i ja sam ga tako zvala jer je on bio čovek koji me je i krstio. Otvorila sam usta da progovorim, a on mi je stavio ruku na usta i rekao cuti, samo cuti. Gledala sam ga, ulazio je u mene polako, a zatim nastavio da me jebe nezno, ne prestajuci da me gleda.

Cinilo mi se kao da razgovaramo očima. Ja sam otvorila usne i mi smo se ljubili. Vec su me ruke jako bolele. Primetio je to i rekao Alenu da me odve�e, �to je ovaj i učinio i moje su ruke pale preko njegovih ledja i ja sam ga zagrlila.

Ne pu�tajući me iz zagrljaja i iz poljubca, s kurcem duboko u meni klekao je na kolena i ja sam jahala na njegovom kurcu sva u ekstazi. Već su bili do�li ovi drugi cigani i okru�ili nas gotovo svi koji su bili tu , pričali, smejali se, ali ja nisam bila tu. Lebdela sam u zagrljaju svog kuma svr�avajući u jakim naletima. U zagrljaju prosuo je i on spermu u meni i sapnuo mi �Volim te- a potom se okrenuo i odaljio se isto tako tiho kao �to je i do�ao.

Okrenuv�i se oko sebe, ugledala sam nekog nepoznatog ciganina i neke dečake, bolje reći klince. Pri�ao je, sagao se, uhvatio me za bradu i ja sam ga pogledala. O�amario me je i rekao da budem dobra i mirna, a zatim pozvao decu da me pipaju. Mno�tvo dečačkih ruku na�lo se svuda po mom telu i ja sam legla na travu.

Mesili su me, �tipali, smejali se i pričali ne�to na ciganskom. -Hajde Halide ti prvi-rekao je ovaj stariji. Izvadi svoj kurčić i stavi ga teta Caki, a vi ostali se spremite. Mali se malo nećkao, ali ga je ovaj uhvatio za ruku i priblizio ga meni rekav�i mi da ra�irim noge.

I mali Halid je u�ao u teta Caku ne prestajući da se smeje. Gurnuo mi ga je nekoliko puta i svrsio tresuci se, dok su ostali prasnuli u smeh. Do�ao je drugi dečak, treći, ćetvrti i teta Caka im je usisala te njihove male kurčeve do poslednje kapi. To je ujedno bio i prvi put da me neko zove teta Cakom i to �to su klinci bili u meni teta Caki izludjivalo me je.

Na kraju, do�ao je i taj najstariji guyio me je, a ja ga nisam pu�tala iz zagrljaja ne prestajuci sa orgazmima iako tada nisam ni sama znala da je to orgazam. Le�ala sam na travi uvijajući se i milovajući sama sebe u totalnoj pomamljenosti kad sam cula kako je neko rekao-hajde da okupamo teta Caku za kraj Ubrzo su bili oko mene pi�ajući u dugim zlatnim i toplim mlazevima po mom telu, a ja sam bila na sedmome nebu, potpuno obuzdana, potpuno poni�ena i potpuno osvojena.

Na kraju pri�ao mi je čika Abdula, pomogao mi da ustanem, odveo do reke gde sam se okupala, a zatim stavio u auto i povezao kući. Već je bilo svanjavalo i u tom trenutku, da li su moji budni ili ne vi�e me nimalo nije zanimalo. Brinula sa se kako ću sutra, kako prekosutra, ra�čuće se po kraju. Kojom ulicom da prodjem, gde da idem, �ta da radim.

Kako ću pred kumom sutra kad bude do�ao. Hiljadu pitanja i strahova me lomilo u tom trenu. Ćutala sam, a čika Abdula jednom rukom vozeći, drugom je uranjao izmedju mojih nogu i stalno govorio kako sam kurva ciganska, kako će me jebati stalno uvek, kako će sve cigane dovoditi da me karaju, da me pune� Bo�e, tad sam pomislila setiv�i se svih onih koji su svr�ili u meni, a �ta ako zatrudnim, �ta ću onda. Jedino da skočim s mosta, nema mi druge.

Konačno do�li smo pred mojom kućom. Svetla su bila poga�ena. Moji su ipak spavali. Čika Abdula me uhvatio za vrat te sam ga pogledala.

-Jeli kurvo, jel će� doći sutra da te karamo jo�. Ima nas jo� puno ovde, velika je ovo mala-rekao je i nasmejao se. Ćuteći, sklonila sam mu ruku, iza�la i krenula ka kući, a zatim zastala� Okrenula sam se i krenula ka kolima koja su jo� uvek stajala. Otvorila sam vrata i sela na sedi�te gledajući ga.

-Ma nek ide �ivot-pomislila sam i utonula u poljubcu, shvativ�i da je jedno poglavlje mog �ivota pro�lo i da me je �ivot poveo putem koji nisam mogla ni zamisliti . Ja sam re�ila da mu se prepustim me znajući gde će me taj put odvesti. O tome nekom drugom prilikom. Ljubi vas i pozdravlja Caka !
Objavljeno: 2013-02-07 00:24:32

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0114138 sek.| Članovi online - 1 | Gosti online: - 336 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker