Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Seks sa ujom Jelenom

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Najbolje vodjenje ljubavi sa svojom rodjakom ujnom Jelenom

Probudio sam se posle kraćeg sna i oti�ao da se otu�iram, obukao sam �orc i majicu nazad jer nije fora da nas ujak uhvati, a onda sam probudio i ujnu. Oti�la je i ona dok joj se sperma sva slepila i skorila po sisama koje su se klatila dok se kretala. Kad je iza�la i ona je obukla onu istu kućnu laganu haljinu jer je stalno bila u tome u kući i dok je ujak tu, a čisto sumnjam da bi ujak i pomislio pa i posumnjao da sam mu ba� ja jebao �enu, a nismo ni hteli da dođe do toga. Dogovorili smo se da ćemo strogo paziti da neko ne�to ne posumnja. Posle tu�iranja nazvao je ujak i pitao ujnu da li sam ja tu i a ako jo� jesam da ostanem jer �eli da mi se zahvali i da mi ne�to novaca.

Oduvek su me voleli oboje i ponekad mi dodali koji dinar da mi se nađe, nekad ujak, a nekad ujna. Nisam ba� radio ne�to pa mi je to dobro do�lo. Ujak je rekao da uskoro dolazi, za nekih sat i po, i da mu ujna napravi ne�to �to on voli. Voleo je tako da je ponekad nazove i da mu napravi da jede ne�to �to voli.

Radio je te�ak posao i uvek je legao da odmori i da malo odspava kad ruča. Oti�ao sam da skuvam kafu i pri tome sna�no poljubio ujnu kada sam odlazio u kuhinju. Kada je kafa bila gotova, doneo sam je ujni koja je sedela za kuhinjskim stolom i palila cigaru. Zaboravio sam da ponesem �lag iz fri�idera i doneo kafu bez njega.

Tada mi ujna jeca reče: �pa zna� da volim sa �lagom�. To mi je dalo jednu ludu ideju, Uzeo sam kurac u ruku i pokazao ga ujni rekav�i: ako �eli� �lag moraće� sama da se potrudi�. Nema problema reče ona, ponovo vadiv�i van one dve velike sise, da mi da ne�to za bolji pogled kako je rekla. Znaj da tvoja ujna voli ukus sperme u ustima, reče to počne da mi ga pu�i, stavljajući ga sve dublje sebi u grlo pri tome se igrala sa mojim jajima.

Pu�ila ga je strasno jer je kasnije rekla kako sam je dobro izjebao i da ga najradije ne bi uop�te vadila iz svoje pičke i usta, a da ćemo to raditi kad god budemo imali i malo vremena a da nas niko ne uhvati. Vadila ga je iz usta i lizala vrhom jezika i oblizivala kao sladoled, stavljajući i oblizivajući moja jaja. Povremeno mi ga drkav�i rukom i cuclajući mi glavić. Toliko me je izludela da sam bio blizu svr�avanja.

Rekao sam jeci da ću svr�iti, pustila mi je kurac iz ruke i rekla sačekaj malo. Uzela je �olju sa kafom i prinela je mom kurcu dok ga je drugom rukom drkala. Počeo sam da svr�avam a ona je moj kurac drkala i dalje trudeći se da ga �to bolje usmeri prema �olji kako ne bi ni jedna kap ispala van �olje. Svr�io sam stvarno obilno u kafu jer su mi pred očima bile ujnine sise koje su se tresle i letele na sve strane dok ga je drkala i pu�ila.

Kad mi ga je dobro popu�ila i izdrkala na kraju ga je poljubila i oblizala i ja sam ga spremio nazad u �orc. Otpila je malo kafe koja je plutala na vrhu i rekla kako joj je tek sada kafa super i da �lag iz trgovine nije ni blizu dobar kao �to je ovaj moj. Poljubila me je i rekla da će gledati da �to če�će pije kafu sa mojim �lagom. Nisam znao koliko je ona seksa �eljna i �ta sve zna, a rekla je da će me sva�ta naučiti, a moja izdr�ljivost će je zadovoljavati koliko god mo�e, mada je već sada pička boli jer se dugo nije tako jebala.

Kafu smo popili i uskoro je stigao i ujak. Jeli smo, malo sam popričao sa ujakom i nekoliko puta mi se zahvalio �to sam mu to učinio i dao mi ne�to novaca da mi se nađe. Zatim je oti�ao da malo prilegne jer je dosta umoran, pozdravili smo se, a i ja sam planirao uskoro da krenem. Kad sam izlazi van rekao sam malo glasnije: Ujo vidimo se, ja odoh.

Ni�ta mi nije odgovorio i zaključio sam da čvrsto spava, a to mi je bilo va�no za moj naum koji sam imao pre nego �to izađem na vrata. Ujna je i�la ispred mene, i ja sam gledao u njene guzove. Do�li smo u hodnik do dubokog zamrzivača koji su u hodniku imali. Uhvatio sam ujnu za ruke i rekao joj, ujna potrudi se da sada bude� �to ti�a, a ona me upita, a za�to srećo ujnina? Tada sam je rukom po leđima pokazao da treba da se naguzi i tako je i ostala.

Podigao sam joj haljinu na leđa iznad guzova, a ona me iznenada upita: pa neće� valjda sad da me naguzi� a ujak ti je u drugoj sobi? Zato sam ti i rekao da bude� tiha, smaknuo sam malo �orc i izvadio kurac koji je već bio čvrst, pljunuo si malo u dlanove i time navla�io kurac. Protrljao sam ujni pičku i laganoi joj jedan prst zabio u �upak. Stavila si je ruku na usta kako ne bi zastenjala, a ja sam joj na uho tiho �apnuo, Evo ti ne�to o čemu će� večeras kad legne� da razmi�lja�, i u tom trenutku joj prislonio kurac na �upak i počeo polako da guram. Ulazio je te�ko i sporo jer joj je �upak bio stvarno tesan, a mogao sam da čujem kako jako stenje i re�i, a najradije bi se derala.

Mic po mic i u�ao joj je skroz. Tu sam ga ostavio da stoji par trenutaka. Malo se odigla i pitao sam je kako je, da li je boli, da prestanem? Rekla je pa ti si lud, to mi jo� niko nije radio, ali naviknuću se za tebe, ne prestaj sada. Izvadila je sise iz haljinice i ponovo se spustila na zamrzivač, stavila si je opet ruku na usta kako me ujak ne bi uhvatio sa kurcem u �eninom �upku.

Počeo sam polagano da je nabijam, provukao sam ruke ispod nje, uhvatio je za sise i počeo tako da je nate�em prema sebi da su joj sise bile crvene od mog stiska i navlačenja prema sebi. Stenjala je jako i mrdala guzicom, navlačio sam je sve br�e, i svidelo se mom kurcu u njenom �upku da bi najradije da je ne moram sa kurca skidati, ali nismo smeli dugo. Bio sam pri kraju da svr�im i izvadio sam joj kurac iz �upka, uspravio sam je, naslonio uza zid, zagrlila me je, a ja sam joj tako na stojećki naslonio kurac na usmine, malo ih ra�irio sa glavićem, stavio joj ruku na usta i tako jako nabio u pičku da mi je zagrizla jedan prst sa kojim sam joj zaklopio usta da ne vri�ti i počeo joj ga tako jako nabijati. Ujna me je tako jako zagrlila da sam mislio da će me ugu�iti njen stisak, Nabijao sam ga brzo, jako i duboko.

Osetio sam da se ujna stresla i jo� jače me stisla, �apnula mi je, svr�ila sam srećo moja kao nikada do sada, moraćemo ovo opet ponoviti jer �elim da u�ivam u tvojim naletima, �elim da se derem dok me jebe�, zna� da volim da se glasno jebem. Naravno ujnice moja, naravno. Nedugo zatim sam svr�io i ja, u njenu pičku naravno jer je prethodno tra�ila da ga ne vadim. Kratko smo bili zagrljeni, morali smo se razdvojiti i pozdraviti, tu mi je ujna rekla da će gledati �to prije da dodje do mene ako ne bude ujak negde prije toga.

Rekao sam joj ok, samo moramo paziti da mi roditelji ili starija sestra koja ponekad navrati ne budu kući. Spremala je jednu po jednu sisu u haljinu i zakopčala se, spustila haljinu, tada sam ugledao jedan tanki beli trag moje sperme koja joj se cedila iz sada već bolno otekle pičke, niz butine, pa dalje niz noge. Rekao sam ujnice idi odmah u kupatilo i sredi se jer ti sperma curi niz noge. Poljubio sam je, pljesnuo po guzovima i iza�ao, �eljno je očekivajući kada će opet da mi ja�e na kurcu kao na rodeu, zadovoljno protrljao kurac i nastavio do kuće.

Do�ao sam kući, a tamo su bili svi, mama, tata, i starija seka. Pitali su me pa gde sam toliko dugo i kako su ujak i ujna. Objasnio sam im neku svoju priču i seka me je pozvala u sobu jer je trebala moju pomoć oko nečega na kompjuteru jer nije ba� bila ve�ta. Moram priznati da sam ponekad �kicnuo i odmeravao i seku koja je bila starija 6 godina od mene, bila je razvedena, �ivela je sama a ponekad je dolazila i prespavala kod nas.

U njenoj sobi smo ne�to prepravljali pa je spavala u mojoj sobi jer sam imao dva kreveta za slučaj da mi neko dođe. Mo�da je greh reći da sam ponekad odmeravao sestrino telo a najvi�e njene sise veličine 5 na koje je bila ponosna, ali drugi put o tome. Nastavak od priče Jebao sam ujnu Jelenu 2. De�avanja posle ujne Jelene.

� Oduvek me je privlačila tema incesta i voleo sam da čitam takve priče na netu. U mojoj porodici su i mama i sestra imale velike sise, mama malo veće nego sestra �to je bilo ok jer je bila starija. Sestra Nevena je često bila kod nas jer se od razvoda osećala usamljeno i nije volela dugo da bude sama pa je često bila kod nas, mada se ja i ona slabo vidimo jer sam ja retko bio kući, uvek sam negde zujio sa dru�tvom a kad dođem kasno kući ona često već spava. Jedno veče će promeniti sve.

Voleo sam da spavam gol, i nije mi se problem bio skinuti gol kad dođem kasno kući jer je ona spavala (kasnije sam saznao da se često pravila da spava i da je me je promatrala dok sam se skidao ne sklanjajući pogled koliko je to moguće u polumraku sa mog kurca) Znao sam da se moja sestra jo� uvek boji grmljavine kao nekada dok smo mlađi bili, iako je ona starija, znala je čim počne jako da grmi da mi dotrči u krevet i onda je jako zagrlim i onda ona zaspi. Jedino �to nisam znao da i ona voli da spava gola jer je to uzbuđuje i voli biti gola kad god je sama. Tu veče je grmilo, ja sam već bio do�ao i voleo sam slu�ati ki�u dok pada kad lagano dobuje po klupici od prozora, grmilo je lagano a onda sve jače i sve bli�e. Ustao sam onako gol i ugasio produ�ni kabl da se ne bi ne�to desilo kompjuterskoj opremi koju sam imao u sobi i legao nazad u krevet.

Odjednom je toliko jako puklo da sam se i ja trgao. Seka je skočila iz svog kreveta, podigla deku i u�la u moj krevet i rekla: bato ja se bojim, jel mogu kod tebe večeras? Naravno rekao sam� Legla je kraj mene, i ja sam je zagrlio čime se ona jo� vi�e pribila uz mene. Legla je okrenuv�i mi leđa a ja sam ju stegao uz sebe, a ona je samo tiho izustila, hvala ti brate. Pro�lo je par sekundi kako sam shvatio jednu stvar, bo�e pa ja sam gol, pa i ona je gola.

Kako sam prebacio ruku preko nje i zagrlio je, osetio sam da mi je ruka tačno na njenoj sisi, koja je bila topla i meka. A dole pravi raj, koliko se nabila uz mene, sekini guzovi su bili na mom međuno�ju. Kurac mi je tada bio spu�ten, ali osećav�i golo toplo �ensko telo kraj sebe i pičku u svojoj blizini počeo je polako da se di�e. Bio je malo ispod njenih guzova, tačnije između nogu koje su tada bile jedna uz drugu tako da mi je kurac le�ao na jednoj njenoj nozi i polako rastao razdvajajući joj malo po malo butine.

Kurac kao kurac, uop�te mu nije bilo va�no čija je pička, da li je to mama, sestra, ujna, strina, devojka, samo da je pičke, da je neko toplo međuno�je i da se tu smesti. Sestra je nekako ujednačeno disala, i meni se učinilo da spava. Kurac mi se polako dizao i koliko ga je uspalila toplina sestrinog tela do�ao je do pičke, smestiv�i se tako tačno na njenu pičku. Nekako se jo� uvek nisam usuđivao da pomaknem ruku sa sestrine sise i da joj stisnem sisu.

Sačekao sam jo� malo, razmislio i odlučio da ću to učiniti jer moj kurac a ni ja nećemo jo� dugo izdr�ati golu �enu kraj sebe pa makar to bilo i krvno srodstvo. Krenuo sam u akciju i polako počeo da joj masiram pičku svojim kurcem lagano ga pomerajući napred nazad trljajući ga po njenim usminama, a njena pizda je to pozdravila laganim vla�enjem. Video sam da njeno telo reaguje na moje postupke i ne�no počeo da joj masiram sisu na kojoj je bila moja ruka, a onda hvatao i onu drugu koja se razlivala u mojoj ruci. Stiskao sam joj i bradavice i seka je počela polako da se me�kolji trljajući polagano guzovima u mom krilu.

Nisam znao da li misli da je to u snu ili zna �ta radim. Kako se pomaknula kurac mi je upao u njenu pičku. Sestra je uzdahnula, i tiho rekla �bato jebi me�. Stao sam, jer sam mislio da to sve radim dok ona spava, rekla je samo, ne boj se ni�ta i jebi me.

Od razvoda nisam imala nikoga i trebala mi je dobra kurčina da me izjebe, samo nisam mislila da će to biti ba� moj brat iako sam nekad o tome i razmi�ljala bez toga da će se to stvarno i ostvariti. Sad ni�ta ne brini i jebi me kao da jebe� svoju devojku, zadovolji me bato, aaaaaahhh, to me je napalilo i jako sam joj ga zabio� Rekao sam joj da bude tiha da nas mama i tata ne čuju, mada je samo mama bila kući jer tata je bio na slu�benom putu u sklopu firma na nekom predavanju za usavr�avanjem njegovog zanimanja. Ne bi ba� bilo zgodno da mama uđe i vidi moj kurac nabijen u sestrinu pizdu. Br�ee� batoo.

br�e� aaaaaaaaaaaahhh, uhhh, godi� mi bato. Rekao sam joj da legne na stomak, skupi noge i isturi dupe, poslu�ala je. Sise su joj se razlile malo sa strane tela i to me je jako napalilo. Stavio sam joj ga u pičku i počeo nabijati, seka je tra�ila samo br�e i dublje.

Naravno udovoljavao sam joj. Siloviti+o sam ju nabijao i jaja su mi udarala po njenom klitorisu i pičkinim usminama. Sestra mi je ispunila veliku �elju ovim. Bio sam blizu da svr�im ali nisam �elio, hteo sam da to jo� traje iako sam bio jako napaljen na nju sada.

Izvadio sam kurac iz nje. Okrenula se i pogledala me. Sagnuo sam se i klekao iz nje, pri�ao sam joj licem iza guzova, do pičke, i lagano vrhom jezika pre�ao preko vrhova usmina, stavio sam joj jezik u pičku i počeo je jebati jezikom. Samo da mi se kurac malo smiri i da mi se sperma vrati nazad u jaja da jo� mogu jebati seku a da ne svr�im jo�.

Dok sam joj obrađivao pičku učini mi se da sam čuo vrata od sobe, već lud od strasti za sekom učini mi se da u tom polumraku u hodniku vidim osobu kako se mazi. Nisam uop�te razmi�ljao tada da mi je majka od 56 godina u kući i da mo�e da nas čuje. Ali sada me od sestre i njene pizdurine ne bi odvojilo ni stotinu bogova i nastavio sam da joj jedem pičku, li�em, sisam klitoris kao nedavno ujni. Prestao sam sa lizanjem pičke i ovaj put sam joj ga samo nekoliko puta umočio u pičku i naslonio na �upak i počeo joj ga turati.

U�ao joj je do pola, ona je samo stenjala, sve glasnije. Nisam mogao izdr�ati i zabio sam joj ga u �upak do kraja. Kriknula je glasno i pomislio sam da ako je majka dosad nije čula da sada jeste sigurno. Pogledao sam polako prema vratima i uverio se da je silueta jo� uvek tu, ali nisam hteo da me primeti.

Počela je da vri�ti, takooo�. samo me jebi�. ne staj ni za �ivu glavu�. joj bo�e moj, brat mi i �upak razvaliiii�.

uuuuhhhhh�. �ta mi se ovo de�ava batooooooooo prodera se opet� Izvadio sam ga iz �upka i rekao joj da se okrene i legne na leđa. Sada sam joj napokon video gole sise, sa povećim oreolama, svetlo roze boje sa dosta većim bradavicama koje su same pozivale na cuclanje. Spustio sam se na nju, uvalio seki jezičinu u usta i dao joj dobar poljubac, uzvratila je, spustio sam se ni�e, poljubio joj sise, počeo da cuclam bradavice.

Grizao sam joj bradavice, pri tome ostavljajući plavo od ugriza, a onda je ona rekla da je boli pa sam malo popustio� Digao sam joj noge na ramena, stavio u pičku, ra�irio usmine i nabio do kraja. Sestra se stresla i počela da vri�ti aaaaaaaaaaahhhhhhhh majko moja �to me rodi, brat mi pičku razvaliii, svr�avammmm, aaaahhhh� ja sam joj ne�no poklopio usta da nas majka ne čuje. Sise su joj letele na sve strane onako velike, spustio sam joj jednu nogu dole, a dr�ao joj drugu visoko dignutu i tako je jebao kako bi joj �to dublje u�ao. Seko svr�iću rekao sam joj, daj mi sperme u usta, �elim da probam ukus sperme svog brata, ti si pio iz moje pičke sad je red ja da se napijem.

Uzela mi je kurac u usta i rekla: sad će seka dobro da ti se kurca napu�i i svaku kap da iscedim, volim ukus sperme u ustima. AAAhhhhhh kako je rekla to, toliko me je napalila da sam ispucao spermu u nju, nekoliko puta je progutala i zagrcnula se. Progutala je sve i oblizala se. Legao sam kraj nje, okrenula se prema meni, to sam iskoristio da joj uzmem jednu sisu u usta sa obe ruke i krenuo da je cuclam opet, li�em, cuclao sam kao malo dete kad se doji, tako smo i zaspali, a totalno sam smetnuo sam uma onu siluetu da bi to mo�da mogla da bude majka i da nas je svo vreme gledala, ili mi se to samo učinilo jer kad mi je sperma udarila u glavu sva�ta mi se učinilo.

Zaspali smo goli, uznojeni od silne jebačine, seka je �iva vatra� Jo� dosta puta je seki Neni pička bila rasturena načisto� �. Probudio sam se ujutro a seka nije bila kraj mene u krevetu. Ustao sam se i video na stolu poruku od nje da su roditelji oti�li na selo kod babe a ona po neke stvari u trgovinu i da je sačekam jer trebamo otići po ne�to u grad. Oti�ao sam se otu�irati, a zatim i doručkovati ne�to.

Ubrzo je do�la i seka. Izgledala je tako seksi kad je u�la na vrata, gore je imala usku majicu koja joj je toliko isticala sise u prvi plan da sam mislio da će joj poderati majicu, a dole je imala minić do pola butina, a na nogama prozirne čarape boje ko�e. Kako je to dobro izgledalo. Poljubio sam je onako sočno i krenuo rukom po butini između nogu do pičke.

Tada sam video da seka uop�te ne nosi gaćice nego samo te čarape sa gaćicama. Seko, a gaćice pitao sam je? Ma �ta će mi, samo ti ionako zna� da mi je pizda gola i slobodna i niko drugi, volim da je slobodna i da je ni�ta ne sputava, volim da ima zraka među nogama i da mi je pizdurina dobro rashlađena. Bio sam zadovoljan tim odgovorom, prstom sam probio čarape na delu gde je pička bila i nabio joj duboko prst u pičku, aaaaahh bato moj, srećo moja, �ta mi radi�? Nemamo sad vremena, moramo po�uriti u grad da sredimo dokumente za paso� pa ćemo onda ja i ti da se poigramo. Ok, rekao sam i krenuli smo.

Ja sam vozio, a ona je bila suvozač. Ra�irila je noge i ja sam skinuo suku sa menjača i stavio joj među noge i masirao laganim pokretima pičku. Počela je da uzdi�e i da stenje, zatvorila je oči i u�ivala u masa�i. Bila je vezana pojasom koji joj je stajao između sisa i kako je bio zategnut tako joj je lepo odvajao sise jednu od druge, tako su jo� lep�e i veće izgledale.

Izvadio sam prst iz pičke jer smo se pribli�avali policijskoj stanici gde je trebalo da predamo dokumente za novi paso� jer joj je stari već bio istekao. Samo je tiho uzdahnula i rekla da se ovo mora brzo nastaviti jer nije svr�ila. Sačekao sam je u autu malo dalje od stanice na jednom parkirali�tu. Na parkingu u blizini nije bilo nikoga jer je bio malo uvučeniji od pogleda radoznalih prolaznika, tu sam stao jer u blizini nije bilo mesta.

Ubrzo se vratila, i rekla, a sada nastavi �ta si započeo. Izvadio sam kurac i rekao: seko sad ti meni popu�i kurčinu. Bato sve za tebe, rekla je, sela na svoje mesto i počela da mi pu�i kurac, izvadila ga je iz usta i rekla valjda neće niko da naiđe? Samo sam joj pritisnuo glavu na dole i nabio joj kurac duboko u usta. Lizala ga je, oblizivala, cuclala glavić.

Cuclala ga je jedno vreme i koliko sam bio uzbuđen zbog mesta gde se sve ovo de�ava bio sam jako blizu da svr�im. Nabio sam joj kurac duboko u grlo i svr�io, grcala je i gutala, oblizivala se. A sad je red da ti mene zadovolji�, pu�ila ga je jo� par minuta dok se nije ponovo digao, jer je znala da kad mu�karac prvi put svr�i da će du�e seks da traje i bila je u pravu. Digai mi se opet i rekao sam joj da dođe na drugu stranu na vozačevo mesto, pomakao sam sedi�te jo� nazad i oborio ga, bilo je malo tesno ali jbg, bilo je fora mesto, a ne udobnost.

U�la je i sela meni u krilo, namestila si je kurac na ulaz od pičke, ra�irila malo usmine i nasadila se na njega. U�ao joj je duboko, počela je da glasnije stenje, povremeno je zastala, umirila se i onda počela samo kukovima da se kreće napred � nazad i da kru�i u mom krilu. Izgledala je super sa mojim kurcem duboko utisnutom u nju. Zagrlila me je jako i dalje samo kukovima sve br�e kri�ila i uvijala se.

Malo se odvojila i ja sam to iskoristio da joj podignem majicu i da pustim te sise napolje. Počeo sam je ljubiti po sisama i cuclati i uvrtati bradavice koju su jako brzo očvrsnule. Počela se sve br�e nabijati na moj kurac a sise skakati na sve strane. Uzeo sam joj sise svaku u jedan dlan i stisnuo ih tako da mi u dlanu ostanu samo njene kropne bradavice koje sam ja naizmenično sisao bradavice.

Samo njenu stenjanje mi je sve vi�e ukrućivalo kurac, ako je to moguće. Čak sam počeo da joj i gruckam malo jače bradavice, ali mi je rekla da malo smanjim ugrize jer je sise bole od na�ih sinoćnjih de�avanja. Pustio sam joj sise iz ruku. Odjednom je zastala, stavila mi bradavicu u usta i rekla, znam ja �ta moj brat voli, sisaj bato, to tvoju seku jako napaljuje.

Sisao sam je kao dte koje se tek rodilo. Nastavila je da skače po mom kurcu onoliko koliko je to mali prostor dopu�tao. Odjednom zastade, i poče da se grči telom u predelu pičke i kukova, reče, hvala ti bato za ovako divan orgazam, tako sam lepo svr�ila, nisam se tako lepo jebala jako dugo. Ovi pizdu će od sada samo moj dragi bato da jebe, jel va�i bato? Naravno seko.

Na te reči i ja sam ponovo svr�io i to duboko u sestrinu pičku. Ostali smo jo� malo tako u zagrljaju a ja duboko u njoj dok mi kurac nije ispao sam iz sestrine pičke praćen sa spermom koja se izlivala na moj stomak. Iza�la je iz auta, spustila majicu i minić. Dao sam joj maramicu irekao da si obri�e pičku da joj ne bi sperma curila niz noge i isprljala čarape u kojima su njene noge izgledale toliko seksi da ni moj kurac nije ba� bio ravnodu�an iako ga je seka maloprije dobro iscedila.

Zatim se sagnula i počela da mi li�e spermu koja se izlila iz njene pičke. Oblizala se i progutala sve �to se izlilo. Tada sam joj rekao da je rano da idemo kući jer imamo ceo dan pred sobom a nemamo �ta pametno raditi pa smo oti�li na kafu u jedan obli�nji kafić� �

U jednom trenutku sti�e mi poruka od mame da ju je zvao ujak i da mu treba moja pomoć a da se sestra vrati kući jer joj treba ne�to u kući. Vratili smo se kući, u autu sam poljubio seku i zavukao joj ruku među noge i protrljao pičku i rekao joj, nastavak sledi seko, nemoj slučajno pičku da brije��. Iza�la je iz auta i rekla mi, pa ti bato si lud skroz, sad si me napalio. Rekao sam joj da me čeka jer dolazim čim vidim �ta ujak hoće.

Stigao sam kod ujne i ujaka. Ujak je bio u gara�i, a ujna u kući. Pozdravio sam ujnu i poljubio je jako jer ujaka nije bilo u blizini. Bila je u kućnoj haljini, a to sam iskoristio da joj spustim ruku odmah s vrata na guzove i pljusnem je po dupetu.

Ahhhh, oteo joj se uzdah, ujnino srce reče ona, i zaboravila sam na dodire mu�karca, samo pazi ujak je tu i nemoj da nas uhvati. Nedostajao si mi, reče ujna, i ti a i tvoja kurčina pogotovo, i to me je trenutno napalilo. U�li smo u kuhinju, nabrzinu sam izvadio kurac, pognuo ujnu preko stola, zadigao joj haljinu iznad dupeta, smaknuo joj gaćice koje je tada nosila malo ustranu preko jednog guza i naslonio joj ga na otvor od �upka i polako počeo gurati . Ajjjoooj, , jaoj srećo moja, uuuuuh počela je da stenje.

Stavio sam joj ruku na usta i tiho joj �apnuo; budi tiha, nismo sami. U�ao joj je ceo, i počeo sam da je br�e pa onda jo� br�e nabijam. Rukama sam joj sa prednje strane mesio sise gnječeći ih prvo ne�no a onda sve jače tako jako da je rekla da malo popustim jer je boli koliko je sti�ćem ali da nestajem. Nabijao sam je tako jako da su mi jaja udarala po njenoj pizdi da se čuo zvuk �ljapkanja koliko je mokra bila.

I nekoliko trenutaka kasnije začuo se zvuk gara�nih vrata i znali smo da se ujak pribli�ava. Izvadio sam ga, ujna se pridigla i rekla: ovo ćemo nastaviti čim prije, ok slo�io sam se, vratila je gaćice i suknju nazad, popravila malo sise da se ne vide bradavice koliko su joj krute. Ja sam se isto malo popravio, okrenuo se oko sebe i video kobasicu suvu, malo deblju na kuhinji visećoj i ne�to mi je palo na pamet. Ujak jo� nije u�ao u kuću i nabrzinu sam osekao oko 20ak cm te suve kobasice i rekao ujni, zna� da volim okus tvoje pičke, znam reče ona i nasmija se.

E pa kad budem i�ao kući daće� mi malo ove suve kobasice. Naravno reče ona, a dotle, �ta a dotle upita ona, e pa dotle će� je dr�ati ovde dok ja ne krenem. Gde ovde? Uzeo sam taj komad od 20ak cm u ruke, klekao pred nju, zadigao joj haljinu, smaknuo gaćice sa pizde koje su bile bele boje a inače već uveliko mokre koliko je ona vla�na bila. I �ta će� sad upita ona? Videće�, ka�em ja, uzeo sam je i stavio joj na usmine, mali ih razmaknuo i ugurao joj to u pičku.

Ti si ćaknut srećo moja, ali nema veze. Par sekundi sam je jebao sa kobasicom i zadnji ulazak u nju sam zaključio tako �to sam joj kobasicu ostavio u pički a onaj mali komad �page sam ostavio izvan pičke kako bi je mogao kasnije izvući, navukao joj gaćice na pičku kako joj nebi ispao dok hoda a kako bi kobasica bila �to vi�e navla�ena sa pičkinim sokovima moje seksi i uvek kurca �eljne ujne. Sve se to odigralo u minut ili dva dok ujak nije do�ao iz gara�e u kuću. U�ao je ujak u kuću, pozdravili smo se a ujna se krenula prema �poretu i ujak joj u tom trenutku ka�e da stavi kafu da popijemo pa ću mu ne�to pomoći.

Ok reče ujna, i nasmeja mi se. Seo sam za stol sa ujakom. Kafa je skuvana bila za par minuta i pozva me ujna u kuhinju da pomognem doneti i ča�e za sok i za pivo ujaku da ne mora ići dva puta. Oti�ao sam do nje i upitao je kako joj se čini ovo �to sam uradio, ka�e ona; e ovo jo� nisam do�ivela nikada od nikoga, ali nisam se ni jebala pre ujaka pa nisam ni imala od koga.

Samo pazi ujna da ti ti ne ispadne iz pičke jer �elim da u�ivam u tvojim pičkinim sokovima i kad odem kući. Uhvatim je za pičku, opipam i ka�em dobro stoji ali ti jo� pripazi kad hoda�. Ali da ti ne�to ka�em nabrzinu ujna, ovakvim seksi igrama samnom jo� nije kraj, nadam se srećo ujnina, milo moje najdra�e. Jo� će� ti sva�ta samnom probati i do�iveti, ima da te jebem i u pičku i u �upčinu u isto vreme i da ti razvalim oboje.

A kako to misli� izvesti? E pa videće� samo i budi spremna na sve samnom. Hoću, od kad si me prvi put izjebao i kao �enu zadovoljio na meni nepoznate načine spremna sam, a ti samo pazi da neko ne�to ne primeti. Ok, rekao sam i krenuli smo kod ujaka u sobu, a ja sam pre�ao rukom preko guzova i čvrsto ih stiskao dok nismo iza�li iz kuhinje jer pored takvu �enu samo budala mo�e da ne jebe� .
Objavljeno: 2013-02-07 00:26:10

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0122771 sek.| Članovi online - 3 | Gosti online: - 332 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker