AzDGDating

Banner 3

Kalba/Language :
Pradþia | Registracija | Paieðka | Forumas | Pokalbis | Blogs | Articles | FAQ | Prenumerata | Nuorodos | Statistika

Profilio ID#[0000185519]


Total photos: 0  

Activity board
[Siøsti þinutæ]   [Blogas profilis] Sveèiams priëjimas uþdraustas
Vartotojo vardas nevidljivaaa
Vartotojo vardas nije vazno
Gimimo diena 21. Spa 1986.
Lytis Moteris
Orientation Heterosexual
Santykiø tipas for fun
Ðalis Puerto Rikas
Miestas San Juan
Ûgis 171cm
Svoris 61kg
Plaukø spalva Ðviesûs
Akiø spalva Juodos
Þinomos kalbos English
Apie
Ieðkomo þmogaus lytis Vyras
Blog Click here to see user`s blog
Forum posts 1 , Paskutiná þinutë , Click here to see user`s forum posts
[Siøsti þinutæ]   [Blogas profilis]


Comments
uh 25. Lie 2013. 16:38:56
:-C : :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C
slaperPrisijungæ nariai: 0, Prisijungæ sveèiai: 1555
Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Powered by Ljubavni-Sastanak.com