Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Talen :
:: Start
:: Registreer
:: Zoek
:: Forum
:: Chat
:: Blogs
:: Artikelen
:: FAQ
:: Inschrijving
:: Links
:: Statistieken
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!
Ljubavni Sastanak Gebruikersovereenkomst


Welkom bij Ljubavni Sastanak, de dienst voor volwassenen om online elkaar te ontmoeten Ljubavni Sastanak, (“Ljubavni Sastanak”). Door het gebruik van deze website Ljubavni Sastanak web site (de “Web site”) u word geacht zich aan deze overeenkomst te houdenk (deze "Overeenkomst") , of u zich al dan niet als lid ("Lid") registreert. Als u een Lid wenst te worden en met andere Leden te communiceren en van gebruik te maken van Ljubavni Sastanak website (de "dienst"), lees deze voorwaarden goed en accepteer deze voorwaarden tijdens het inschrijven.
Deze Overeenkomst bepaalt de juridisch bindende termijnen van uw gebruik van de Website en uw lidmaatschap in de Dienst en kan worden gewijzigd Ljubavni Sastanak van tijd tot tijd, dergelijke wijzigingen om efficiлnt te zijn op het gebruik Ljubavni Sastanak van de website.

1. Geschiktheid. U moet 18 jaar of ouder zijn om Ljubavni Sastanak deze website te mogen gebruiken. Het lidmaatschap in de Dienst is nietig waar belemmerd. Door de Website te gebruiken, vertegenwoordigt u en rechtvaardigt dat u het recht, het gezag, en de capaciteit om deze Overeenkomst hebt aan te gaan en door de elk van voorwaarden van deze Overeenkomst te verblijven.

2. Termijn. Deze Overeenkomst zal in volledig kracht en effect blijven terwijl u de Website gebruikt en/of een Lid bent. U kunt uw lidmaatschap op elk ogenblik, voor om het even welke reden eindigen door de instructies op de Resign pagina's in Mijn Rekening, of op ontvangstbewijs langs te volgen Ljubavni Sastanak van uw geschreven of e-mailbericht van beлindiging. Ljubavni Sastanak kan uw lidmaatschap om om het even welke reden eindigen, efficiлnt op het verzenden van bericht naar u op het e-mailadres u in uw profiel voor lidmaatschap, of dergelijk ander e-mailadres verstrekt u later waarkunt verstrekken aan Ljubavni Sastanak. Als Ljubavni Sastanak eindigt uw lidmaatschap in de Dienst omdat u de Overeenkomst hebt overtreden, zult u niet op enige terugbetaling van ongebruikte abonnementsprijzen recht hebben. Zelfs nadat het lidmaatschap wordt geлindigd, zal deze Overeenkomst in feite blijven.

3. Niet Commercieel Gebruik door Leden. De Website is slechts voor het persoonlijke gebruik van individuele Leden en kan niet met betrekking tot enige commerciлle inspanningen worden gebruikt. De organisaties, de bedrijven, en/of de ondernemingen kunnen geen Lid worden en zouden de Dienst of de Website voor geen doel moeten gebruiken. Het onwettige en/of onbevoegde gebruik van de Website, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersbenamingen en/of e-mailadressen van leden door elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail en het onbevoegde ontwerpen van of het verbinden met de Website zal worden onderzocht, en de aangewezen gerechtelijke stappen zullen worden gevoerd, omvattend zonder beperking, burgerlijke, misdadige, en verbodsherstel.

4. Merkgebonden Rechten in Inhoud Ljubavni Sastanak. Ljubavni Sastanak heeft en behoudt alle merkgebonden rechten in de Website en de Dienst in handen. De Website bevat copyrighted materiaal, handelsmerken, en andere merkgebonden informatie van Ljubavni Sastanak, en zijn licentiegevers. Behalve die informatie die in het openbare domein is of waarvoor u geschreven toestemming bent gegeven, kunt u, zulk merkgebonden informatie niet kopiлren, wijzigen, publiceren, doorgeven, verdelen, uitvoeren tonen of verkopen.

5. Inhoud die op de website wordt gepost.

a. Je begrijpt en gaat acoord dat Ljubavni Sastanak alles mag bekijken en beoordelen en zelfs verwijderen als het tegen de regels is, Ljubavni Sastanak Boodschappen, foto's of profielen die in strijd zijn met rechten of goede zeden worden verwijderd. Ljubavni Sastanak Overtreding van deze overeenkomst geeft de eigenaar van deze website het recht om per direct de gebruiker te verwijderen
b. U bent alleen verantwoordelijk voor de Inhoud die u of vertoning (hierna, "post") op de Dienst, publiceert of aan andere Leden overbrengt.
c. Door Inhoud aan om het even welk openbaar gebied te posten Ljubavni Sastanak, u verleent automatisch, en u vertegenwoordigt en rechtvaardigt dat u het recht hebt te verlenen, aan Ljubavni Sastanak een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijd vergunning aan gebruik, exemplaar, voert, toont, en verdeelt dergelijke informatie en inhoud uit en om de afgeleide werken van voor te bereiden, of neemt in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en te verlenen en te machtigen sublicenses van zich het onthouden van op.
d. Het volgende is een gedeeltelijke lijst van het soort Inhoud dat op de Website onwettig of verboden is. Ljubavni Sastanak be*houdt zich het recht voor aangewezen gerechtelijke stappen in zijn enige discretie te onderzoeken en te voeren tegen iedereen wie deze voorziening overtreedt, omvattend zonder beperking, verwijderend de beledigende mededeling uit de Dienst en eindigend het lidmaatschap van dergelijke overtreders. Het omvat Inhoud die: is duidelijk aanvallend aan de online gemeenschap, zoals Inhoud die racisme, bigotry, haat of fysiek kwaad van om het even welke soort tegen om het even welk groep of individu bevordert; kwelt of bepleit kwelling van een andere persoon; impliceert de transmissie van "troeppost", "kettingbrieven," of ongevraagde massa post of "het spamming"; bevordert informatie die u weet het vals is, misleidend of onwettige activiteiten bevordert of die verkeerd zijn leidt, dreigend, obsceen, lasterlijk of libelous; bevordert een onwettig of onbevoegd exemplaar van een andere persoon copyrighted het werk, zoals het verzekeren van geplagieerde computerprogramma's of verbindingen met hen, op voorwaarde dat de informatie om te omringen vervaardiging-geпnstalleerd apparaten, of het verzekeren van geplagieerde muziek of verbindingen met geplagieerde muziekdossiers exemplaar-beschermt; bevat de beperkte of pagina's van de wachtwoord slechts toegang, of verborgen pagina's of beelden (die met betrekking tot niet of van een andere toegankelijke pagina); pornographic vertoningen of seksueel expliciet materiaal van om het even welke soort; verstrekt materiaal dat mensen onder de leeftijd van 18 op een seksuele of hevige manier exploiteert, of verzoekt persoonlijke informatie van iedereen onder 18; verstrekt educatieve informatie over onwettige activiteiten zulke als het maken of het kopen onwettige wapens, het overtreden van de privacy van iemand, of het verstrekken van of het creлren van computervirussen; verzoekt wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie voor commerciлle of onwettige doeleinden van andere gebruikers; en neemt in commerciлle activiteiten en/of verkoop zonder onze vroegere geschreven toestemming zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame, en piramideregelingen in dienst.
e. U moet de Dienst op een manier gebruiken verenigbaar met om het even welke en alle toepasselijke wetten en verordeningen.
f. U kunt in uw profiel geen telefoonnummers, straatadressen, laatste namen, e-mailadressen van URLs plaatsen.
g. U kunt geen reclame aan, of verzoek van, andere Leden in deze dienst nemen om om het even welke producten of diensten te kopen of te verkopen. U kunt geen kettingbrieven of troep e-mail aan andere Leden overbrengen. Hoewel Ljubavni Sastanak kan het gedrag van zijn Leden van de Website controleren niet, is het ook een schending van deze regels om om het even welke informatie te gebruiken die bij de Dienst wordt verkregen, een andere persoon te kwellen te misbruiken of te berokkenen, of te contacteren, te adverteren aan te verzoeken of, aan om het even welk Lid zonder hun vroegere expliciete toestemming te verkopen. Om onze Leden tegen dergelijk reclame of verzoek te beschermen, Ljubavni Sastanak behoudt zich het recht voor het aantal e-mail te beperken dat een Lid naar andere Leden kan verzenden tijdens om het even welke periode van 24 uur aan een aantal dat Ljubavni Sastanak acht in zijn enige discretie aangewezen.

6. Het Beleid van het auteursrecht. U kunt, om het even welk niet posten verdelen of in elk geval reproduceren copyrighted materiaal, handelsmerken, of andere merkgebonden informatie zonder de vroegere geschreven toestemming van de eigenaar van dergelijke merkgebonden rechten te verkrijgen. Zonder het onthouden van te beperken zich, als u gelooft dat uw werk is gekopieerd en op de Dienst op een manier gepost die auteursrechtovertreding vormt, te voorzien gelieve onze Agent van het Auteursrecht van de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon erkend om namens de eigenaar van de auteursrechtrente te handelen; een beschrijving van copyrighted het werk dat u eist is overtreden; een beschrijving van waar het materiaal dat u eist wordt overtreedt gevestigd op de Website; uw adres, telefoonnummer, en e-mailadres; een geschreven verklaring door u dat u een goed geloofsovertuiging hebt dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechteigenaar, zijn agent, of wet wordt gemachtigd; een verklaring door u, gemaakt onder sanctie van meineed, dat de bovengenoemde informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd om op naam van de auteursrechteigenaar te handelen.

7. Disclaimers. Ljubavni Sastanak is niet verantwoordelijk voor om het even welke onjuiste of onnauwkeurige Inhoud die op de Website of met betrekking tot de Dienst wordt gepost, hetzij die door gebruikers van de Website, Leden of door om het even welk van het materiaal of programmering wordt veroorzaakt verbonden aan of die in de Dienst wordt de gebruikt. Ljubavni Sastanak is off- of on-line niet verantwoordelijk voor het gedrag, hetzij online of, van om het even welke gebruiker van de Website of Lid van de Dienst. Ljubavni Sastanak veronderstelt geen verantwoordelijkheid voor om het even welke fout, weglating, onderbreking, schrapping, tekort, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijnmislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, of wijziging van, gebruiker of van het Lid mededelingen. Ljubavni Sastanak is niet daarvan verantwoordelijk voor om het even welke problemen of technisch defect van om het even welke telefoonnetwerk of lijnen, computer online systemen, servers of leveranciers, computermateriaal, software, mislukking van e-mail of spelers wegens technische problemen of verkeerscongestie op Internet of bij om het even welke website of combinatie, met inbegrip van verwonding of schade aan gebruikers en/of Leden of aan de computer die van een andere persoon met betrekking tot of uit het deelnemen voortvloeit of materialen met betrekking tot het Web en/of met betrekking tot de Dienst downloadt. In geen omstandigheden zal Ljubavni Sastanak ben verantwoordelijk voor om het even welk verlies of beschadig, met inbegrip van lichamelijk letsel of dood, die uit iedereen gebruik van de Website of de Dienst voortvloeit, om het even welke Inhoud die op de Website wordt gepost of die aan Leden offline wordt overgebracht, of om het even welke interactie tussen gebruikers van de Website, hetzij online of. De Website en de Dienst zijn verstrekte "REЙEL" en Ljubavni Sastanak ontkent uitdrukkelijk om het even welke garantie van geschiktheid voor een bepaalde doel of een niet-overtreding. Ljubavni Sastanak kan waarborgen niet en belooft geen specifieke resultaten van gebruik van de Website en/of de Dienst.

8. Beperking op Aansprakelijkheid. Behalve in jurisdicties waar dergelijke bepalingen beperkt zijn, in geen gebeurtenis zal Ljubavni Sastanak aansprakelijk ben aan u of om het even welke derde persoon voor om het even welke indirecte, gewichtige, voorbeeldige, bijkomende, speciale of bestraffende schade, met inbegrip van ook verloren winsten die van uw gebruik van de Website of de Dienst het gevolg zijn, zelfs als Ljubavni Sastanak is geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande om het even wat aan hierin tegengesteld bevat Ljubavni Sastanak’s de aansprakelijkheid aan u voor om het even welk veroorzaakt van om het even welke aard, en ongeacht de vorm van de actie, op elk moment beperkt zal zijn tot het bedrag dat, eventueel, door u wordt betaald aan Ljubavni Sastanak for the Service during the term of membership.

9. Schadevergoeding. U komt te vergoeden en overeen te houden Ljubavni Sastanak, zijn dochterondernemingen, filialen, ambtenaren, agenten, en andere partners en werknemers, onschadelijk van om het even welke verlies, aansprakelijkheid, eis, of vraag, met inbegrip van de prijzen van de redelijke procureur, die door om het even welke derde worden gemaakt die toe te schrijven aan of uit uw gebruik van de Dienst in schending van deze Overeenkomst voortkomt en/of van een breuk van deze Overeenkomst en/of om het even welke breuk van uw vertegenwoordiging en hierboven uiteengezete garanties het gevolg is.

10. Andere. Deze Overeenkomst, die op gebruik van de Website wordt goedgekeurd en die verder door een Lid van de Dienst te worden wordt bevestigd, bevat de volledige overeenkomst tussen u en Ljubavni Sastanak betreffende het gebruik van de Website en/of de Dienst. Als om het even welke bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt gehouden, zal de rest van deze Overeenkomst in volledig kracht en effect verdergaan.

Contact ons, bij vragen over deze overeenkomst!

IK HEB DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG GELEZEN EN BEN HET EENS MET HET GESTELDE!


:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Verwerkingstijd: 0.0127461 sec.| Gebruikers online: - 3 | Gasten online: - 1694 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Extras | RSS News Feeds | Respons | Ervaringen | Gebruikersovereenkomst | Prive verklaring
Extreme eXTReMe Tracker